Ana Rakić

Ana Rakić

Ana je posebno ponosna zbog toga što su sve prihvaćene norme za merenje posećenosti pokazale da je „Astrolook magazin“ najpopularniji astrološki sajt na prostorima Balkana.

Ana Rakić je rođena u Beogradu, diplomirala je školsku psihologiju - pedagogiju (na Filozofskom fakultetu Beogradskog Univerziteta) i astrolog je sa višegodišnjom praksom. Afirmisala se samostalnim radom i putem saradnje sa različitim medijima. Posebno izdvajamo saradnju sa uglednim dnevnim listovima i časopisima kao što su: „Tajne“, „Politika“, „Večernje novosti“, „Blic Puls“; našim časopisima u dijaspori „Evropske novosti“, koji izlazi u Frakfurtu, Nemačka, i „Svetskim srpskim glasom“, koji izlazi u Melburnu, Australija.

 

Ana je poznata i po višegodišnjem autorskom radu - kreiranju programskih astroloških sadržaja za „Telekom Srbija“. Vodila je i „Školu astrologije“, sa namerom da edukuje i pruži osnovne informacije svim zainteresovanima za ovu drevnu nauku.

 

Ana povremeno učestvuje u različitim televizijskim i radio-emisijama u kojima populariše astrologiju i praktična saznanja iz ove oblasti. Od početka veliku pažnju posvećuje autorskom radu - kreiranju sadržaja za astrološki sajt, „ASTROLOOK“, inače, prvi jugoslovenski astrološki online magazin koji postoji od 1998. godine i koji sadrži astrološke, psihološke i ostale teme popularne nauke namenjene osnovnoj informisanosti i edukaciji, i uslugama. Ana je posebno ponosna zbog toga što su sve prihvaćene norme za merenje posećenosti pokazale da je „Astrolook magazin“ najpopularniji astrološki sajt na prostorima Balkana.

 

Pisac je knjige „Ljubavni horoskop -- 144 ljubavne kombinacije“.

 

Više decenija se neprekidno bavi praktičnim radom i astrološkim analizama, što potvrđuje veliki broj klijenata iz različitiih delova sveta, kao i najrazličitijih oblasti ili poslovnih i društvenih krugova.

Ana Rakić

RAZGOVOR SA AUTOROM

O ASTROLOGIJI I O LIČNOM HOROSKOPU

Ana, recite nam nešto više o interesovanju koje postoji kod nas za astrologiju i kakve su mogućnosti u pružanju odgovora u opisu ili u tumačenju nečijeg horoskopa?

Astrologija se u praksi najčešće izjednačava sa horoskopom i to sa ličnim horoskopom, što predstavlja jednu od osnovnih zabluda. Astrologija kao što sama rec govori, je nauka o zvezdama, te počiva na verovanju da zvezde i konstelacije između njih, odnosno celokupna slika neba, imaju određeni uticaj na našu planetu i na sve ono što se na njoj nalazi. Znači, to je uticaj Kosmosa, svih nebeskih tela i planeta na celokupnu prirodu, na sve događaje i na svakog čoveka ili pojedinca. Akademski rečeno, to je uticaj makrokosmosa na mikrokosmos. Dok, je horoskop pojam koji označava „gledanje u časnovnik“, kako bi se određenog sata i minuta „precizno snimila slika neba“. Na osnovu te „zaleđene slike neba“ se izrađuje - lični horoskop. Dakle, treba praviti osnovnu razliku između pojmova: astrologija i horoskop; zatim, između opšteg horoskopa i ličnog ili natalnog - životnog horoskopa.

NATALNI ili životni horoskop se zasniva na konkretnom i preciznom tumačenju horoskopa određene osobe. Natalni horoskop je uvek lična prica i bavi se analizom svih važnih događaja i sadržaja koji ispunjavaju nečiju životnu priču. U tom smislu, natalni horoskop je osobeni pečat određene osobe, unikat, jedinstven i neponovljiv – „lična karta na zvezdanoj mapi“.

OPŠTI horoskop uvek daje uopštene opise i prognoze - koje ostaju na generalnom nivou zodijaka (koji sadrži 12 horoskopskih znakova). Nezavisno od toga da li je reč o godišnjem, mesečnom, nedeljnom ili dnevnom horoskopu prognoze uvek ostaju uopštene, jer isključivo tretiraju samo horoskopski znak i aktuelne tranzite, a ne bave se analizom nečijeg ličnog horoskopa.Ana Rakić Astrolook

O MOGUĆNOSTIMA KOJE PRUŽA ANALIZA LIČNOG HOROSKOPA

Konkretno, kakve su mogućnosti koje pruža analiza Natalnog ili ličnog horoskopa?

Mogućnosti za praktičnu primenu astrologije su skoro neograničene, jer na osnovu nečijeg Natalnog horoskopa, koji ujedno predstavlja i sadržaj nečije životne priče, traže se različiti odgovori na dileme, pitanja i probleme ili na sva interesovanja koja postoje kod određene osobe. Sa obzirom da su dileme, problemi i interesovanja skoro neograničena, od astrologa se očekuju i određene sposobnosti kroz praktičnu primenu astrologije. Nakon analize nečijeg Natalnog horoskopa, astrolog u svojoj praksi tumači ili odgovara i na sve ostale dileme koje postoje u sferi interesovanja kod određene osobe, kao dobra ilustracija praktične primene astrologije mogu se navesti sledeći primeri i situacije:

- Interesovanja u vezi sa emotivnim i ljubavnim dilemama. Ovde su prisutni svi mogući slučajevi, od poznanstva, avanture i ljubavne veze, zatim zajedničkog, bračnog, porodičnog života, do potencijalnog razlaza i prekida, pomirenja, pitanja vernosti i ostalog;
- Interesovanja u vezi sa porodicom (roditelji, deca, braća, sestre); interesovanja povezana sa domom, imovinom, materijalnim bogatstvom, investicajama, nasledstvom;
- Interesovanja u vezi sa školovanjem, profesijom, karijerom, usavršavanjem, uspehom, slavom, zatim u vezi sa partnerstvom i zajedničkim poslovnim projektima;
- Interesovanja u vezi sa zdravstvenim stanjem (dobri i loši periodi za lekarske ili hiruške intervencije), sugestije i saveti o poboljšanju psiho-fizičke ravnoteže i otpornosti organizma.
- Interesovanja povezana sa dobrim i lošim periodima za neke radikalne promene u životu (bez obzira da li je reč o privatnom, porodičnom, ljubavnom ili poslovnom i javnom životu).
- Interesovanja vezana za planiranje braka, porodice, poslovnih aranžmana, razna imovinska ulaganja, otvaranje firme, o procesima i slično.
- Interesovanja u vezi sa sportskim događajima, takmičenjem, ishodu na takmičenju ili na konkursu, igrama na sreću.
- Interesovanja u vezi sa ličnim sposobnostima, mogućnostima, ambicijama i željama da se započene sa kvalitetnim promenama koje treba da donesu uspeh, satisfakciju ili zadovoljstvo i pozitivne efekte.

Postoje i mnoga druga interesovanja koja zadiru u sve segmente našeg života, ali nemojmo zaboraviti da dok god postoje pitanja, biće i odgovora.

O IGRAMA NA SREĆU

Neobično zvuče interesovanja u vezi sa igrama na sreću, na šta ona tačno ukazuju?

„Na sreću ili ne“, ali šira javnost ne zna dovoljno i o takvim mogućnostima predviđanja. Zapravo, na osnovu natalnog horoskopa je moguće „videti“, odnosno „prepoznati“ potencijalnog dobitnika u igrama na sreću. Sledeći korak je, tacno precizirati period u kome ta osoba treba da bude aktivna u igrama na sreću. Postoje poznati i zabeleženi primeri iz prakse koji su potvrdili mogućnost ovakvog predviđanja, čak je sprovedeno i istraživanje na određenom uzorku, sa ciljem da se prepozna potencijalni ili srećni dobitnik i da se predvidi tačan period dobitka. U svojoj astrološkoj praksi ja sam imala priliku da se sretnem sa par takvih osoba, tj. sa potencijalnim dobitnicima kojima sam sugerisala tačan period kada treba da budu aktivni - da „igraju na sreću“.

Da li su oni poslušali Vaše sugestije i da li su zaista postali srećni dobitnici?

Da, čak među njima postoji i jedan bračni par mojih bliskih prijatelja. Ali, treba razumeti da nikog ne možete učiniti srećnim dobitnikom, ako, već ne postoji uslov (aspekt) za dobitak, tj. vi samo najavljujete ono što će se „sigurno“ desiti, a ne kreirate sam događaj ili filozofski rečeno: nema posledice bez uzroka.

INTERESOVANJA KOJA PREOVLAĐUJU

Na osnovu Vašeg dosadašnjeg praktičnog iskustva u radu sa klijentima i po Vašem mišljenju, koja interesovanja preovlađuju?

Interesovanje za astrologiju je godinama u uzlaznom trendu, pa gotovo svako od nas živi u ubeđenju da zna bar po nešto o svom horoskopskom znaku, ili bar načelno da poznaje nešto iz te oblasti. Najveće interesovanje postoji za natalnu astrologiju, a u njenom glavnom fokusu ili na vrhuncu skale svih mogućih interesovanja za različite tipove horoskopa se nalaze i preovlađuju ljubavni horoskopi, tj ljubavni aspekti i uporedni horoskopi. Naravno, to je potpuno razumljivo i opravdano i dobro je što preovladava takvo interesovanje, jer niko od nas ne funkcioniše i ne živi sam. Svi smo mi, hteli to ili ne, upućeni na interpersonalne odnose i veze. A to znači, da na nivo našeg emocionalnog razvoja i na kvalitet našeg ljubavnog i socijalnog života utiče porodica ili odnos sa roditeljima, braćom i sestrama, rodbinom, zatim odnos sa bližom okolinom, a posebno veliku uticaj imaju škola i vaspitno-obrazovni sistem. Naglašavam da je uvek od posebnog značaja, tj. suštinski je bitan odnos sa suprotnim polom, odnosno ona suptilna, prirodna i polna vezanost ili odnos između muškarca i žene.

Da li ljudi imaju dovoljno snage i volje da čuju pravu istinu?

Svako od nas, na svoj način razmišlja o smislu života i o svojoj sudbini. Čuvena su filozofska pitanja: Ko sam ja? Šta ja mogu da učinim/promenim? Gde ja to idem? Jer, sve dok čovek misli, on i postoji – „Cogito ergo sum“ („Mislim, dakle postojim“). Oduvek je čovek tražio odgovore na pitanja o svom postanku, budućem poretku, a i najveći filozofi su „sumnjali“ u znanje, u svoj razum, u nauku. Jednom prilikom su pitali Kanta, šta ima smisla raditi u životu, kako razmišljati i kako se ponašati? On je mudro prokomentarisao: „Nemoćan sam da vam odgovorim na to pitanje, jer ja sam zagledan u zvezdano nebo, dok su u meni moralni zakoni i razum. Odgovori su negde gore, a ja sam zarobljen svojim slepim i ograničenim razumom“. Dakle, da bi ste sačuvali svoje mentalno ili duhovno zdravlje i svoju psiho-emocionalnu ravnotežu, morate biti vrlo oprezni i sumnjičavi u lične mogućnosti, kao i u svoje znanje. Zatim, koliko god da ste sigurni u svoje viđenje budućih događaja, u saopštavanju novih informacija - nikada ne smete „uznemiriti“ osobu koja traži odgovore. Jer mudar čovek nikada ne govori onoliko koliko može, već onoliko koliko je potrebno. Svaka informacija mora biti u funkciji pomoći - odnosno „pokretanja lanca pozitivnih atoma“ - kako na misaonom nivou, koji je bitniji, tako i na fizičkom ili materijalnom polju.

O JAVNIM I POZNATIM LIČNOSTIMA

Ana, znam da ste u svojoj praksi bili u prilici da analizirate horoskope raznim poznatim i javnim ličnostima, recite nam nešto o njima?

To je tačno, ali Vam na žalost ne mogu konkretno odgovoriti o kojim ličnostima je reč. Odnosno, ti ljudi pripadaju javnom životu ali, oni takođe imaju pravo na svoju diskreciju, bar kada je reč o intimnoj strani njihovog života i to je potpuno razumljivo. Uvek treba poštovati pravo čoveka na njegov izbor o diskreciji, pa i kod javnih i popularnih ličnosti. Naravno ukoliko žele oni sami mogu da pričaju o tome, što je ređi slučaj, jer logično to su stvari o kojima oni ne žele da govore javno. Astrolog u svom profesionalnom radu poštuje i održava diskreciju.

O BROJU URAĐENIH HOROSKOPA

U svom dosadašnjem radu koliki je broj horoskopa ili analiza koje ste uradili?

Ja imam svoju ličnu arhivu svih horoskopa koje sam već duži niz godina uradila i dovoljno je da Vam kažem, da je to jako veliki broj. Zatim, naglašavam da sam radila na prostoru cele bivše Jugoslavije, a to znači da sam imala klijente u svim našim bivšim republikama i to na veliko i zajedničko zadovoljstvo. U tom smislu ništa se naročito nije promenilo, jer poverenje je ostalo kod onih sa kojima već postoji iskustvo, bez obzira gde se oni sada nalaze u zemlji ili u svetu i da li između nas postoje određene teritorijalne granice ili razdaljine. Takodje postoji i veći broj klijenata sa kojima imam ustaljene kontakte, odnosno osobe koje me redovno konsultuju bilo da je reč o periodičnom horoskopu ili o nekim nastupajućim događajima za koje traže stručnu analizu, sugestije i precizne odgovore. Svakako tu su i skoro svi moji prijatelji, koji me neizostavno konsultuju za astrološko viđenje o različitim životnim prilikama kroz koje prolaze. Naravno kada sa većim brojem klijenata postoji izgrađen odnos poverenja, pre svega zasnovan na osnovu višegodišnjih i redovnih analiza i konsultacija, to veoma imponuje ne samo profesionalnom astrologu već unapređuje i kolektivnu svest ili iskustvo o mogućnostima koje astrologija pruža.Ana Rakić Astrolook

KARAKTERISTIČNI SLUČAJEVI

Navedite nam neke karakteristične slučajeve iz svoje prakse?

Naravno na osnovu svog dosadašnjeg rada mogla bih da izdvojim u različitim segmentima neke vrlo karakteristične, interesantne ili ekstremne slučajeve. Ali, ukoliko horoskop preklapate sa životom, tj. sa nečijom životnom pričom onda je i to potpuno razumljivo, jer horoskop je uvek odraz nečijeg života - ili obrnuto. Dakle, svakom od nas nešto novo ili neko se rađa i neko ili nešto zamire. Pri tome, postoje i oni koji doživljavaju neke vrlo specifične ili ekstremne situacije. Primera radi, neko sa dna dolazi na vrh u i obrnuto – u bilo kom pogledu i na bilo kom životnom polju.

Da li postoje situacije kada nemoguće postaje moguće i obrnuto?

Kako da ne, pa sve je to život – a život je uvek mudriji i veći od čoveka. U tom smislu neki „neverovatni“ ili nemogući obrti postaju šokantni, jer nisu bili očekivani ili ih niste mogli saopšiti. Dobro je kada ste vesnik tih „nemogućih“ ali pozitivnih obrta, međutim, vrlo je delikatno kada vidite da nekome predstoji krah ili rasulo, a to nemate pravo da saopšitite. Jer niko nema prava da najvljuje neki vid nesreće, ukoliko nema mogućnost da utiče na njenu promenu - da je anulira, što obično nije dato. Velika je stvar kada nekom najavljujete uspeh, napredak, satisfakciju i pobedu, naročito kada realna slika izgleda suprotno. Neko se pomiri sa voljenom osobom, nađe nekog svog „izgubljenog“, dobije dete, ode na daleki put, potpuno promeni okruženje i uslove života, postane uspešan ili popularan, dobije nagradu ili „premiju na lotou“ - a sve to u početku izgleda teško, nemoguće ili nerealno.

O LJUBAVI

Ana, u uvodu svoje knjige Vi ste napisali: „Ljubav je tajna skrivena u našim dušama. To je tajanstvena moć koja pokreće dušu, čoveka, svet, planetu i Kosmos“. Kako astrologija objašnjava te emocionalne odnose koji postoje u našem životu i ljubav između muškarca i žene?

Astrologija, isto kao i sve druge nauke, nema opšte prihvaćenu definiciju ljubavi. Međutim, astrologija može da prepozna, pravilno da rastumači i da objasni bitne činjenice prisutne u ljubavnom odnosu - emocionalnoj vezi, kako bi nas uputila na koji način možemo u potpunosti da ostvarimo svoj ljubavni život. Naročito je važno napomenuti, da astrologija objašnjava i daje odgovore da li u našem životu ima dovoljno ljubavi, zatim kada, kako i sa kim treba zakoračiti u ljubavno carstvo. Nezavisno od toga da li je reč o ljubavnoj vezi, bračnom životu, avanturi ili o novoj ljubavnoj romansi, uvek je suštinski bitan i najvažniji aspekt - kvaliteta ljubavnog odnosa između dve osobe i aspekt - kontinuiteta. Uostalom, postoje opšte i zajedničke kategorije o kojima svi razmišljamo na veoma sličan način. Svi bismo želeli da budemo srećni i uspešni, da izgledamo lepo, da živimo udobno i da je naš ljubavni i porodicni život ispunjen beskrajnom harmonijom ili srećom. Ali o ljubavi i sreći razmišljamo različito, i svako od nas je na svoj način akter prilikom ostvarenja ili neostvarenja tih ciljeva.

KAKO POBOLJŠATI SVOJ LJUBAVNI ŽIVOT, ULOGA ASTROLOGA

Na koji način je moguće poboljšati svoj ljubavni život i kakvu ulogu ima astrolog u pružanju te pomoći?

Postoji više faktora koji utiču na kvalitet nečijeg ljubavnog života, oni se mogu psihološki opisati i objasniti, a astrološki ih je moguće „prognozirati“. Želim da naglasim, da astrologija tu svakako može da pomogne, ali samo ukoliko za tako nešto postoje odgovarajući uslovi. Osnovno pitanje je: da li neko i koliko veruje u sudbinu ili u astrologiju, i koliko veruje astrologu? Upravo ta vera ili nevera u nešto - je osnov svega što se začinje, nastaje ili postaje. Svako od nas u svom mentalnom sklopu i na osnovu iskustva koje stiče tokom života formira svoju skalu vrednosti i na unutrašnjim temeljima slojevito gradi širinu svoje vere. Da li na toj skali vrednosti i u širini našeg verovanja ima ili nema mesta za astrologiju - to je osnovno pitanje u kojem leži i odgovor. Ne možete na osnovu svog subjektivnog iskustva ili neiskustva proglašavati zakonitosti i opšta merila vrednosti. Poricati da nešto postoji ili da ne verujete samo zato što nemate saznanja i dovoljno ličnog iskustva, je naivno. U svakom slučaju, ni astrologija, ni astrolog ne sugerišu da se u nešto mora verovati ili da čovek mora verovati u astrologiju. Čovek o svemu razmišlja na apstraktan ili na konkretan način, a gde je granica između njegovog uticaja na kvalitet sopstvenog života ili na sudbinu i uticaja zvezda, kao i da li čovek uopšte ima uticaj na svoju sudbinu - to su pitanja na koja svako od nas pronalazi ili ne pronalazi svoj odgovor. Osoba koja je radoznala u želji za saznanjem, koja ima razvijeni mentalni profil, a pri tome ima i određena pozitivna iskustva koja se baziraju na verovanju u astrologiju uvek će tražiti odgovore, sugestije i konsultacije sa astrologom. Jer, „sudbina je moj karakter i moj karakter je moja sudbina“.

Kakvo je Vaše lično iskustvo?

Zahvaljujući dugogodišnjoj praksi iz oblasti astrologije i u radu sa brojnim klijentima, došla sam do zaključka da je neophodno pružiti mogućnost različitih vrsta kontakata, tako da redovno odgovaram na brojna pitanja, najčešće posredstvom Interneta (www.astrolook.com) ili u ličnom susretu sa osobom koju zanimaju analiza horoskopa i odgovori na aktuelna pitanja. To poverenje i zadovoljstvo su zajednički, jer osoba koja veruje u astrologiju i ima dovoljno pozitivnog iskustva, odnosno razvijenu svest redovno kontaktira svog astrologa. Razlog ili povod može predstavljati određeno pitanje, problem na koji se traži odgovor, iako to nije pravilo, već postoje i mnogi drugi razlozi, kao što su radoznalost ili potreba da se neke stvari, događaji i dešavanja unaprede. Kada je reč o analizi uporednog ili ljubavnog horoskopa, dobija se mogućnost da se ulepša zajednički odnos, da se poboljša kvalitet ljubavnog života i da se ublaže neke nevolje ili problemi koji u određenim periodima neminovno prate svakog od nas.Ana Rakić Astrolook

Kako i na koji način astrolog može da utiče na nečiji ljubavni život, ili na dve osobe koje se nalaze u ljubavnoj ili bračnoj vezi?

Astrologija potencijalno ima izuzetno važan i pozitivan doprinos, a astrolog potencijalno veliki uticaj na kvalitet nečijeg ljubavnog života - ali, taj uticaj je empirijski...nemeriv . Svako je priča za sebe, iako su sve naše priče sadržane u našoj zajedničkoj priči, ali to se često zanemaruje ili apstrahuje. Astrolog obavezno polazi od analize nečijeg ličnog, natalnog - životnog horoskopa i na osnovu toga dolazi do odgovora koji određenoj osobi pomažu da lakše sagleda, prihvati, odgonetne i reši svoje ljubavne dileme. Uostalom, astrolog ima vrlo kompleksnu ulogu jer se od njega očekuje razumevanje, pravilno tumačenje, ukazivanje na najbolje rešenje i tačno predviđanje ili rasplet događaja. Znači, od njega se očekuju određene sposobnosti, veštine i uticaj. Uslovno rečeno, on ima ulogu terapeuta, tumača i prognozera ili nekog ko najavljuje buduće događaje. Dovoljno je da ima natalni horoskop određene osobe da bi mogao da analizira njen ljubavni život i da odgovori na pitanja ili dileme koje treba da poboljšaju kvalitet, odnos ili vezu sa ljubavnim partnerom. U slučaju ljubavnog para, uzimaju se pored uporedne analize i njihovi natalni - životni horoskopi i tako se dobija kompletna slika o njihovom zajedničkom životu, kako bi se pronašle sve važne sugestije, osetljive tačke ili bitni periodi koji doprinose ljubavnoj harmoniji.

KO IMA SREĆU U LJUBAVI

Da li je tačno da neki horoskopski znaci imaju više ili manje sreće u svom ljubavnom životu?

Ne, to je jedna od zabluda. Horoskopski znaci se suštinski razlikuju po tome na koji način manifestuju svoja emocionalna stanja, raspoloženja i utiske. Oni različito doživljavaju ista osećanja i takođe različito emocionalno reaguju tj. manifestuju ta svoja osećanja. U tom pogledu, znaci kod kojih se, gledano spolja, lakše i brze prepoznaje emocionalno raspoloženje su: Rak, Škorpion, Ribe i Bik. Uslovno rečeno, ovi znaci spadaju u kategoriju emotivaca. Znaci koji veoma energično, impulsivno, brzo, intenzivno i burno reaguju su: Ovan, Lav i Strelac. Znaci kod kojih se teže prepoznaje emotivno stanje i unutrašnje raspolozenje su: Devica, Jarac i Vodolija, dok su znaci koji ostavljaju utisak ambivalencije i uznemirenosti: Blizanci i Vaga. Znači, odgovor na pitanja da li i koliko neko ima sreće u svom ljubavnom životu - uvek treba tražiti u natalnom horoskopu određene osebe, a ne u njenom horoskopskom znaku.

O UTICAJU KOSMOSA

Na koji način i kako objašnjavate interesovanje koje postoji kod ljudi, koji traže odgovore na pitanja o povezanosti ili uticaju Kosmosa na naš život?

Vreme i tempo u kome živimo nameću neka nova pravila u ponašanju. Prilično smo užurbani i nadasve tražimo neke instant ili korisne informacije, kako bismo pošto-poto ispunili svoje životne ciljeve ili snove. Sveopšti društveni razvoj i moderna nauka ima zadatak, da konačno odredi Univerzum i naše mesto u njemu, zatim, kakav je uticaj planeta i Kosmosa na našu sudbinu. Najbolji časovnik koji za sada imamo je naša planeta - Zemlja, koja se kreće oko svoje ose tačno za 23 časa i 56 minuta. Ovo je period jednog zvezdanog dana, koji su astronomi proglasili za jedinicu vremena. Naravno, zvezdani dan je ponekad kraći ili duži. Zatim, astronomi su pomoću atomskih časovnika utvrdili uzrok grešaka u Kosmosu. Mesec stvaranjem plime i oseke, povećava trajanje dana. Takođe i iznenadne erupcije na Suncu utiču na Zemljinu rotaciju, kao što utiču i na sve ostale planete. Posledice ovih delovanja mere se „malim“ delovima sekunde, ali je ovaj fenomen ipak, impresivan, ako se uzme u obzir koliko je energije potrebno da bi se usporila ili ubrzala masa Zemlje. I ako je dokazano, da i Zemlja podleže iznenadnim ćudima vasione, trebalo bi da se pitamo, a šta se tek dešava sa čovekom, kao malim organizmom koji živi na njenoj površini. Nemojmo zaboraviti da čovek svesno i nesvesno utiče na čoveka, a gde ne bi uticala energija koja nam stiže i reflektuje se iz Kosmosa i čiji smo mi sastavni deo.

NAJČEŠĆA PITANJA

Sa kojom vrstom pitanja ili problema Vam se ljudi najčešće obraćaju?

U načelu ne možete ta pitanja i interesovanja podvoditi pod određenu kategoriju ili strogu definiciju, ali, osim radoznalosti, često kod ličnosti dolazi do određenih promena, previranja ili procesa u psihološkoj ili emocionalnoj ravnoteži. A kada se čovek emocionalno ili psihološki „ustalasa“, onda svesno ili nesvesno traži i odgovore ili znakove kraj puta i svoj putokaz.

Da li to znači, da je često uzrok različitih problema i dilema naš ljubavni život?

Da, naravno. Ali, ljubavni ili emocionalni odnosi uopšteno i kroz partnerski odnos. Međutim u svakoj ljubavnoj priči postoje mali ili veliki problemi, a onaj ko ne upozna bol i patnju – taj nikada neće znati, ni šta su radost i sreća. Podsetiću Vas da je prva od „Četiri plemenite istine“, kojima je Buda podučavao svoje učenike glasila: „Život je patnja“. A onda kada čovek istinski oseti patnju, nakon toga nastaje i katarza ili pročišćenje kao posebno stanje svesti. Naravno, svako od nas različito reaguje na određena psihička i emotivna stanja, tako da nakon one „prave“ patnje ljudi uvek postaju, ili plemenitiji ili okrutniji. Pri tome, svako od nas svoje probleme doživljava vrlo subjektivno, dok oni nesvesni mehanizmi ličnosti najviše utiču i navode na to, da se krivica pripisuje nekom drugom. I onda, kada slušate nečiju ljubavnu ispovest, ustvari dobijate i one osnovne informacije o psihičkom stanju osobe koja Vam saopštava svoj ljubavni problem, ali ne dobijate i potpuno objektivnu sliku. Znači, kad god se analizira nečiji ljubavni, tj. zajednički problem, uvek moraju da budu prisutne ili da postoje obe strane, što se postiže kroz sliku oba horoskopa. Jedna od važnih uloga i astrologa i psihologa, je da se što više približe toj objektivnoj istini koju čini – zajednička slika i zatim, da ukažu na pravilno rešavanje zajedničkih ili ličnih problema.

NA KOJI NAČIN JE MOGUĆE PREMOSTITI EMOCIONALNU KRIZU

Ana, na koji način čovek može da prevaziđe tu svoju emocionalnu krizu?

Odgovor na to pitanje uvek postoji u svakome od nas, i budite sigurni u to. Jer, svako od nas treba da sačuva svoj duh kao odraz zdrave svesti - koju sačinjava kolektivna, univerzalna ili Božanska i lična ili individualna svest. Važno je da one budu u skladnoj povezanosti ili ravnoteži. Dakle, bez obzira na astrološke prognoze i na to koliko su nam zvezde naklonjene ili nenaklonjene u određenom periodu, svako od nas mora da sačuva veru u ljubav. Čovek se suočava sa različitim problemima u svome životu, ali koliko god da su te krize velike i teške, svako od nas mora da neguje svoju volju, a naročito mora da sačuva veru, nadu i ljubav. Samo onda kada se svesno ili nesvesno odreknemo svojih „velikih ciljeva“, onda su ti ciljevi izgubljeni. Naravno, naš najveći cilj je ljubav - možda je zbog toga ta naša univerzalna, kao i lična ljubav, toliko tajanstvena i beskrajna. Glavna suština ili smisao je u tome, da čovek nikada ne sme da izgubi ljubav koju nosi u sebi, da ne bi izgubio svoj duh i samoga sebe!

ASTROLOŠKI PODACI

Molim Vas da li je tajna i koji su Vaši astrološki podaci?

Naravno da to nije tajna, dovoljno je da kažem da sam rođena u sazvežđu Raka, podznak ili ascendent mi se nalazi u sazvežđu Škorpiona i Mesec mi se nalazi u sazvežđu Riba.

PORUKA

Ana, koja je Vaša poruka?

Ljubiteljima astrologije, ali i onima koji to nisu od srca uvek poručujem:
- „Ljubav je Božanska tajna skrivena u našim dušama.
To je tajanstvena moć – Božanski izvor koji pokreće dušu, čoveka, svet, planetu i Kosmos...

Važno je da budete svoji, jer svako od nas je ono u šta veruje i onoliko koliko mu duša ima snage i ljubavi da u to veruje“.

Život ili energija predstavlja neprekidan proces koji nam daje različite mogućnosti, ali u osnovi svi smo mi deo zajedničke priče. Niko ovde nije slučajno. Videti sebe kroz druge i druge u sebi, deliti sebe sa drugima predstavlja deo te kosmičke – Božanske svesti ili kontinuitet energije u neprekidnom procesu evolucije. Energija, duh ili ljubav je naš „Božanski dar - izvor“ i snaga koju nosimo u sebi, kao svoju unutrašnju i kao našu zajedničku Božansku ili stvaralačku tajnu. Svako od nas predstavlja „sudbinski pečat“ ili trag na Božanskoj mapi.

(delovi ovog razgovora su objavljeni u časopisu „Magazin“ – „Politika“)