Sibila

SIBILA – Antički svet je zadugo imao jedno središte – Proročište u Apolonovom hramu u Delfima. Legenda kaže da su se tu srela dva orla koje je Zevs poslao da obeleže centar Zemlje – i otuda naziv »Omfalos«, ili – »Pupak sveta«. Apolonove poruke je u Delfima prenosila Sibila – proročica, a njenu pomoć su tražili najčuveniji kraljevi i vojskovođe Mediterana i Azije. Odgovor su uvek dobili i čuli – ali ga nisu uvek dobro slušali i tumačili. Ne ponavljajte ovu grešku...

SIBILA se nalazi pred Vama zatražite Njen odgovor - Ona će Vam ga dati.

 

ODABERI JEDAN SIBILIN ODGOVIR