Mesečeve mene

Astrologija vodi računa i o osnovnim informacijama o Mesecu u svim aspektima - od rađanja i nastanka civilizacije, od čoveka do novog rađanja.
 
Meseceve mene ili meseceve faze - Astrologija
 
Interesovanja o tačnom položaju i kretanju Meseca i/ili o Mesečevim Menama se svrstavaju u više kategorija, od potrebe za nekim vidom profesionalne informisanosti do brojnih korisnih informacija koje zadovoljavaju različite individualne želje ili potrebe za rešavanjem nekih ličnih ciljeva (pitanja u vezi sa psiho-fizičkom ravnotežom, zdravstveni potencijali i moguće lekarske intervencije, rezimi dijeta, uvid u plodne dane i planiranje trudnoce i sl.).
Postoji čitav spektar raznih tema i interesovanja, ili praktičnih saveta u vezi sa Mesečevim Menama.

Vekovima ljudi istražuju nebo i pokušavaju da shvate zakonitosti i ritmove prirode, uspostavljajući vezu između ponavljanja određenih pojava i cikličnog kretanja zvezda, Sunca i naročito Meseca. Mesečeve faze su bile predmet istraživanja još iz antičkog vremena i tadašnjih filizofa.

Grčki lekar Hipokrat iz 5 veka p.n.e. govorio je svojim učenicima:
"Neuk (glup) je lekar koji ne uzima u obzir kretanje zvezda. Nikada nemojte da operišete onaj deo tela kojim vlada sazvežđe, kroz koje Mesec upravo prolazi".

Mesečeve Mene utiču i na naše snove, a tumačenje snova nije egzaktna nauka. To je metod u psihologiji koji je započeo Frojd još u 19. veku. Interpretacija snova bliža je interpretaciji umetničkih dela, nego bilo čemu drugom. Zbog toga, poput poezije na časovima književnosti pročitajte svoje snove i saznajte šta podsvest misli o vama.
personalizovani horoskop na vašem telefonu, jednostavno putem SMSa