Numerologija

Astrologija i numerologija idu ruku pod ruku. Numerologija predstavlja nauku o brojevima na osnovu kojih je moguće odrediti karakter određene osobe, ukazuje na važne ciljeve koje osoba želi da ostvari u životu, zatim, pruža uvid u sposobnosti, afinitete ili osobine koje ličnost poseduje u vidu njenih osnovnih vrlina ili mana.


Poznato je da se numerologija od davnina tretira i kao svojevrsna veština, tj. analitička metoda korišćenja brojeva prilikom predviđanja važnih životnih događaja.


Mnogi ljudi su fascinirani značenjem brojeva i njihovim numerološkim tumačenjem. Vremenom se formiralo nekoliko teorija ili metoda pomoću kojih je moguće izračunati svoj broj rođenja, zatim lični broj ili srećan broj itd.


Najčešće se koristi kao najpouzdaniji i najpopularniji "Pitagorin metod" koji "donosi uvid u istinu". Međutim, različiti numerolozi imaju svoje omiljene teorije i koriste razne modele prilikom izračunavanja značajnih brojeva; poznate metode su npr. "Master brojevi", "Karmički brojevi" i slično.


Numerologija je jedna od najstarijih nauka; veruje se da njeni počeci datiraju još iz doba kulture starog Egipta, Grčke, Kine i Indije.

 

Numerologija - nauka o brojevima


Pitagora, poznati grčki matematičar, (569-470 prije nove ere) po mišljenju mnogih naučnika smatra se začetnikom numerologije kao nauke, odnosno u obliku kakvom je danas poznajemo. Ali, stvarni počeci formiranja numerologije potiču još iz vremena pre Pitagore. Odnosno, najpopularniji i prvi izvori numerologije potiču još iz vremena starih Hebreja (Kabbala).


U dvadesetom veku, stara nauka kao da se odjednom ponovo magično budi i populariše doživljavajući svoj procvat najčešće u formi zbirki ili knjiga, naročito u periodu od 1911. do 1917. Poznati autori su: L. Dow Ballielt i Florens Kempbel. U poslednjim dekadama ovog veka, objavljene su brojne knjige iz ove oblasti. Tako je 90-tih godina ova nauka postala vrlo razvijena i popularna. Tačnije, mnoga saznanja iz ove oblasti tek sada su publikovana i predstavljena široj javnosti.
Dakle, numerologija se bazira na analizi brojeva, na njihovom "kriptičnom" ili skrivenom značenju i simbolizmu.

 

POSTUPCI ZA IZRAČUNAVANJE LIČNOG BROJA

 

BROJ ROĐENJA

 

Možete odrediti svoj lični broj tako što ćete sabrati datum svog rođenja (izuzev godine rođenja). Na primer, ako ste rođeni 15.05. Vas rođendanski broj je: 1+5+0+5=11, 11=1+1=2. Dakle, broj 2 je broj Vašeg rođenja.

 

KOMBINACIJA BROJA ROĐENJA SA LIČNIM BROJEM

 

Možete koristiti i sledeći postupak:
Svako slovo ima svoju numeričku vrednost koja prikazuje određenu kosmičku vibraciju. Sabiranjem slova Vašeg imena i prezimena na način da umesto svakog slova (imena i prezimena) uzmete redni broj tog slova predstavljenog u abecedi i postupkom sabiranja svih tih brojeva (svoga imena i prezimena) na kraju dobijate zbir koji svodite na jednocifreni broj.
Zbir brojeva Vašeg datuma rođenja i zbir brojeva koji potiču od zbira brojeva Vašeg imena daju konačnu zbirnu odnosno snažnu "međuslovno oslovljenu vibraciju". Ovi brojevi mnogo govore o Vašem karakteru, zatim o vodećim ciljevima ili svrsi zivota (poenta), šta Vas motiviše, pokreće, koji su Vaši talenti i slično.


Detaljnim proučavanjem datuma rođenja otkriva se saznanje o sudbini -- životnom putu, sa svim radostima ili nedaćama koje nosi sa sobom.


Brojevi se mogu uporediti sa notama: zavisno od njihove pozicije oni pokreću vibracije, melodije i kosmičku muziku koja oblikuje naš život. U skladu sa tim, numerologija sagledava život kao "notnu svesku" gde svaka strana nosi novu ili različitu melodiju.


Ukoliko su Vam poznata osnovna pravila posmatranja i tumačenja numerološke karte, moguće je da ostvarite maksimum u različitim segmentima ličnog, privatnog ili poslovnog života. Poželećete da igrate ili da "svirate" kao pravi virtuoz koji dostiže samospoznaju -- punu komandu nad ličnim životom.


Dakle, numerologija na različite načine može biti vrlo korisna. Eksperti numerologije najčešće koriste brojeve kako bi odredili najbolje vreme za najvažnije poteze, promene ili aktivnosti koje određena osoba treba da preduzme.
Numerologija ima svoju praktičnu i korisnu primenu pri davanju saveta ili pružanju odgovora na osnovna pitanja -- kada treba investirati kapital, kada je povoljno vreme za brak ili putovanje, zatim kada treba da promenite posao, ili da se preselite!


Slobodno računajte i postanite vlastiti virtuoz, ili se ne reagujući, prepustite melodiji koju Vam drugi muziciraju.
Izbor je na Vama!

 

BROJEVI U SNOVIMA

 

Brojevi u snovima imaju isto značenje kao i objašnjenja koja se koriste u numerologiji. Broj u snu takođe ukazuje na neku posebno značajnu godinu u zivotu onoga koji sanja. Na primer, san u kome se tri žene svađaju može ukazati na to da je onaj koji je to sanjao (sanjala) bio/bila svedok svađa i nesporazuma njene majke, kada je ta osoba imala tri godine.

Sledeće analize mogu poslužiti kao polazna osnova za tumačenje brojeva.

 

NULA


Ovo je savršen simbol, bez početka i kraja. On simbolizuje Boga i ideale. Na primer, broj 70 može da simbolizuje Duhovne ideale.

BROJ JEDAN


Broj 1 je "muški broj" i simbolizuje muški princip. On pokazuje zahtev za razvijanje individualnosti i kreativnosti, ili ukazuje na sebičnost onog koji sanja u odnosu na predmet sna.

BROJ DVA


"Ženski broj" -- ukazuje na ravnotežu, deljenje, davanje i uzimanje, dvostrana komunikacija. Broj dva je bitan, važan. On je na neki način simbolički, predskazateljski. Ukazuje na neku zajednicu, npr. broj dva se odnosi i na venčanje, blizance, par nečega i sl. Sanjanje ovog broja nije dovoljno da onaj koji sanja samog sebe smatra "medijumom", ali je veoma dobar pokazatelj, predznak.

BROJ TRI


Ovaj broj uvek ima veze sa nekim davanjem, predavanjem, zaklinjanjem, nekom obavezom i kao takav može se svrstati u kategoriju: "Ja trebam". On se odnosi na um, telo i duh, i zahteva se da se osoba koja sanja obaveže umom, telom i duhom da usavrši sebe u pravcu koji je iniciran u snu.


Broj 3 se obično javlja u snovima ili kod osoba koje su zatvorile svoje srce prema drugim ljudima; obično ukazuje na nedostatak predavanja, davanja. Trougao ili piramida takođe simbolizuju predavanje i podređivanje.

BROJ ČETIRI


Ovaj broj ukazuje -- simbolizuje ograničenje. Na primer, sustizanje autobusa sa brojem 4 u snu može značiti da onaj koji sanja ograničava svoj životni put kroz svoje akcije i misli. Kutija ili kvadrat takođe znače ograničenost, neku zatvorenost, krutost.

BROJ PET


Još jedan "muški" broj. Simbolizuje senzualnost i seksualnost, 5 čula, Karma (literarno značenje usvojenih lekcija na osnovu 5 čula).

BROJ ŠEST


Još jedan "ženski" znak. On simbolizuje "Dharma", veru, "Christ Consciousness" (svesnost o Hristu), ponos, ljubav, praštanje, saosećanje i sl. u okviru samoga sebe.

BROJ SEDAM


Ovaj broj uvek ukazuje na Duhovno Prosvjetljenje. Naš duhovni centar je naša sedma Chakra. Na primer, san u kome Vi sustižete autobus sa brojem 37 do Crkve je zahtev da se podredite (broj 3) i predate razvijanju Vaše Duhovne strane (broj 7 i crkva).


Plaćajuci npr. 47 Eura neku cenu, ukazuje da onaj koji sanja ograničava svoju Duhovnost, prirodu, svoj duh (br.7) ne ulažući dovoljno energije (plaćanje nečega) u razvijanje ili ostvarivanje toga cilja.

BROJ OSAM


Ovaj broj je simbol perfektne ravnoteže (zamislimo ga u vodoravnoj poziciji -- znak beskonačnosti) i on simbolizuje razvoj, ekspanziju kroz ravnotežu (simbol beskonačnosti = ravnoteža). Takođe, on se u snovima pojavljuje i kao kružni sistem (osmica se sastoji od dva kruga).

BROJ DEVET


Ovaj broj nije uobičajen u snovima i ukazuje da je onaj koji sanja duhovno izuzetno razvijen ili natprosečno bogat duhom. Sanjanje ovog broja znači da onaj koji sanja prati svoj životni put ili da pravilno sledi duhovni put, kao i da ima spoznaju o vrednosti života, tako da će na kraju svog života biti svjestan svih važnih lekcija.


Osobe kojima broj 9 predstavlja lični (ključan) broj ili koji sanjaju ovaj broj, smatraće potpuno prirodnim da sami neprekidno uče i proučavaju Duhovne stvari.

BROJ DESET


Simbolizuje završavanje, zaokružavanje, zbir, konačnost, zajednicu.