V.I.P PAKET ZA VAS - UZ POMOĆ ZVEZDA DOBIJATE V.I.P. STATUS!

Magazin

Astrološke discipline - Razlika natalnog i opšteg horoskopa

astrologija

 

Astrologija se u praksi najčešće izjednačava sa horoskopom i to sa ličnim horoskopom, što predstavlja jednu od osnovnih zabluda. Astrologija, kao što sama reč govori, je nauka o zvezdama.


Ova nauka, ili po nekim teoretičarima pseudonauka, počiva na verovanju da zvezde i konstelacije između njih, odnosno celokupna slika neba, imaju određeni uticaj na našu planetu i na sve ono što se na njoj nalazi.


Dakle, to je uticaj kosmosa, svih nebeskih tela i planeta na celokupnu prirodu, na sve događaje i na svakog pojedinca. Akademski rečeno, to je uticaj makrokosmosa na mikrokosmos. 


Astrologija, kao i svaka druga nauka ima svoje različite grane ili discipline. Većina teoretičara se slaže sa podelom astrologije na sledeće discipline: 


Natalna (bavi se analizom horoskopa određene osobe, koji se izrađuje na osnovu preciznog časa rođenja), 


Mundana (bavi se analizom horoskopa određenih prirodnih pojava i promena na Zemlji), 


Horarna (bavi se analizom horoskopa određenih događaja koji donose promene manjoj ili većoj grupi naroda), 


Astromedicina (izučava i istražuje različite bolesti ili slabosti kojima je određena osoba naklonjena), 


Ezoterijska (analizira i tumači horoskop koji se bazira na verovanju u karmu tj. reinkarnaciju). 


Naravno, postoje još neke podele koje imaju manje značenje sa stanovišta akademske ili zvanične astrologije. 

 

astrologija


Horoskop je pojam koji označava “gledanje u časovnik”, kako bi se određenog sata i minuta precizno snimila “slika neba”. Na osnovu te “zaleđene slike neba” izrađuje se horoskop.

 

Postoji više tipova tj. vrsta horoskopa u zavisnosti od toga kojom granom ili disciplinom astrologije se bavimo. 


U okviru natalne astrologije ponovo postoje podele na osnovne tipove ili vrste horoskopa: 


1. Natalni (životni) horoskop je horoskop određene osobe, a daje mogućnost da se analizira celokupni život sa svim važnim događajima koji prate tu osobu. 


2. Solarni (godišnji horoskop) -- u okviru natalnog horoskopa se izdvajaju godišnji horoskopi koji detaljnije predstavljaju i preciznije opisuju događaje u intervalu od godinu dana (preciznije: od rođendana do rođendana). 


3. Uporedni horoskopi govore o kvalitetu odnosa dve ili više osoba. Postoji podela na ljubavne (odnos muškarca i žene) i poslovne (odnos između osoba u različitim kategorijama poslovnih i saradničkih veza). 


Razlika natalnog i opšteg horoskopa

 

NATALNI horoskop se zasniva na konkretnom i preciznom tumačenju horoskopa određene osobe.

 

Natalni horoskop je uvek lična priča i bavi se analizom svih važnih događaja i sadržaja koji ispunjavaju nečiju životnu priču. U tom smislu, natalni horoskop je lični pečat određene osobe, unikat, jedinstven i neponovljiv. 


OPŠTI horoskop uvek daje uopštene prognoze koje ostaju na generalnom nivou zodijaka (12 horoskopskih znakova).

 

Nezavisno od toga da li je reč o godišnjem, mesečnom ili nedeljnom horoskopu, prognoze su uopštene jer isključivo tretiraju samo horoskopski znak i tranzite, a ne bave se analizom nečijeg ličnog horoskopa.

Komentari(0)
Ostavi komentar