Magazin

Da li verovati ili ne u Astrologiju i Horoskope

Ukoliko želimo da odgovorimo na ovu dilemu, onda se treba vratiti na početak priče ili na ono "prvo" - elementerno, izvorno ili "biblijsko pitanje": da li treba verovati ili neverovati u sudbinu?

da li verujete u horoskop i astrologiju


To je suština i osnov svega, jer odgovor na ovu dilemu prati svakog od nas kao odgovor na našu kolektivnu ili zajedničku sudbinu i paralelno, tj. istovremeno, kao odgovor na našu ličnu ili pojedinačnu sudbinu. Upravo ta vera ili nevera je osnov svega što se začinje, nastaje, postaje i što se potom, razvija. Znači, ovu dilemu kao i sve ostalo, treba istovremeno posmatrati na duhovnom i na praktičnom planu. Jer svako od nas u svom mentalnom sklopu i na osnovu iskustva koje stiče tokom života formira svoju skalu vrednosti.


Naravno, tu skalu vrednosti uvek sačinjavaju one zajedničke ili kolektivne i one pojedinacne ili lične kategorije. Upravo zbog toga, prvo treba razgraničiti osnovne pojmove kolektivnog i pojedinačnog. A to znači, da li treba verovati u astrologiju (odraz zajedničke, kolektivne svest) i da li čovek, tj. pojedinac lično (odraz subjektivne svesti) veruje u astrologiju? Odgovor na prvo pitanje je činjenica da astrologija postoji sve ove godine (ona je postojala još u VI v.p.n.e.) ili dokaz da je ona prisutna od kada datiraju i prvi trgovi civilizacije. Svima je jasno, da kada je nešto očuvano već toliko vekova, onda je to dovoljan dokaz o verovanju i o trajanju.


Međutim, odgovor na drugo pitanje je uvek lični pečat. Jer čovek o svemu razmišlja na apstraktan ili na konkretan način, a gde je granica između njegovog uticaja na kvalitet sopstvenog života ili na sudbinu i uticaja "zvezda", kao i da li čovek uopšte ima uticaj na tu svoju sopstvenu sudbinu - to su suštinska pitanja na koja svako od nas pronalazi ili ne pronalazi svoj odgovor. Osoba koja je radoznala u želji za saznanjem, koja ima razvijeni mentalni profil, zatim ima određeni obrazovni nivo a pri tome, naročito ima i "pozitivno iskustvo" koje se bazira na verovanju u astrologiju, redovno će se konsultovati sa astrologom. Razlog ili povod, može biti određeno pitanje, dilema, problem na koji se traži odgovor ali to nije pravilo, jer postoje i mnogi drugi razlozi, kao što su radoznalost ili potreba da se neke stvari, događaji i dešavanja unaprede.


U svakom slučaju, ni astrologija, ni astrolog nikada ne sugerišu da se u nešto mora verovati ili da čovek mora verovati u astrologiju. Dakle, astrolog uvek mora da ispoštuje slobodnu volju i pravo na izbor svakog čoveka, čak i onda kada zna da ta osoba greši bilo da je reč o verovanju u astrologiju ili o prihvatanju odrđenih sugestija koje astrolog daje svom klijentu. Osnovno pravilo ili kodeks je, da između astrologa i klijenta uvek mora da postoji zajedničko poverenje i naklonost, bez čega bi Natalna astrologija i sve ostalo izgubilo svoj pravi smisao.


Mogućnosti za praktičnu primenu astrologije su skoro neograničene jer na osnovu nečijeg Natalnog horoskopa, koji ujedno predstavlja sadržaj nečije životne priče traže se različiti odgovori na dileme, pitanja, probleme ili na interesovanja koja postoje kod određene osobe. S'obzirom da su dileme, problemi i interesovanja skoro neograničena onda se od astrologa očekuju i određene sposobnosti kroz praktičnu primenu astrologije.


Nakon analize nečijeg Natalnog horoskopa, astrolog u svojoj praksi odgovara i na sve ostale dileme koje postoje u sferi interesovanja kod određene osobe: Kao ilustracija, praktične primene astrologije mogu biti sledeći primeri i situacije:
- Interesovanja o emotivnim, ljubavnim dilemama. Ovde su prisutni svi mogući slučajevi, od poznanstva, avanture, ljubavne veze, zatim zajedničkog, bračnog, porodičnog života, do razlaza, prekida, vernosti ili nevernosti, pomiranja i ostalog.


- Interesovanja o porodici (roditelji, deca, braća, sestre), o rodbini i o prijateljima ili o onima koji su potencijlni "neprijatelji".
- Interesovanja o domu, imovini, nekretninama, materijalnom bogatstvu, investicajama, nasledstvu.
- Interesovanja o školovanju, profesiji, karijeri, javnom uspehu, zatim o prestižu, o slavi, o partnerstvu, o zajedničkim poslovnim projektima, pitanja o poslovnom poverenju i nepoverenju u određene osobe, saradnike i poslovne partnere.
- Interesovanja o zdravstvenom stanju (dobri i loši periodi za lekarske ili hiruške intervencije), sugestije i saveti o poboljšanju psiho-fizičke ravnoteže i otpornosti organizma.
- Interesovanja o dobrim i lošim periodima za neke radikalne promene u životu (bez obzira da li je reč o privatnom, porodičnom, ljubavnom ili poslovnom i javnom životu).
- Interesovanja o planiranju braka, porodice, poslovnih aranžmana, o imovinskom ulaganju, o otvaranju firme, o pravnim i zakonskim procesima, o sudskim procesima i slično.
- Interesovanja o sportskim događajima, o takmičenju, o ishodu na takmičenju ili na konkursu, o igrama na sreću.
- Interesovanja o ličnim sposobnostima, o mogućnostima, o ambicijama i željama da se započene sa nekim kvalitetnim promenama koje treba da donesu uspeh, satisfakciju ili zadovoljstvo i pozitivne efekte.


Postoje i mnoga druga interesovanja koja zadiru u sve segmente našeg života, ali nemojmo zaboraviti do god postoje pitanja, postoje i odgovori, ukoliko u njih verujete.

Komentari(0)
Ostavi komentar