V.I.P PAKET ZA VAS - UZ POMOĆ ZVEZDA DOBIJATE V.I.P. STATUS!

Magazin

Dualitet svesti - Desna i leva polovina mozga

Poznato je da leva polovina mozga predstavlja osnovnu bazu za prikupljanje informacija i pripada Blizancima i/ili Devici. Desna polovina mozga sortira i obrađuje informacije, dajući im smisao i ona pripada Strelcima i/ili Ribama. Kod osoba kod kojih obe polovine funkcionišu na sinhronizovani način, odluke su razumne.

Sa druge strane, kod osoba kod kojih značajno preovladava snaga jedne hemisfere, javljaju se različiti mentalni problemi ili neuobičajene reakcije. 

Mozak

Moć govora i sposobnost za komunikaciju potiču iz mozga. Ako ove sposobnosti i proces posmatramo kroz polje astrologije, onovne informacije se vezuju za planetu Merkur i njeno delovanje. Međutim, ljudi često ostaju u zabludi misleći da su svi zaključci koji potiču iz mozga racionalni, logični i objektivni, zaboravljajući da tu funkciju obavlja samo jedna polovina mozga. 

Naučnici su dokazali da te sposobnosti pripadaju samo jednoj (levoj) polovini mozga, kao i da desna moždana hemisfera za razliku od leve funkcioniše na sasvim drugačiji način. 

Kroz astrološku prizmu, utvrđeno je da samo leva hemisfera komparira sa Merkurom. Ali, postoje i mentalne funkcije desne hemisfere, koje astrološki kompariraju sa drugim planetama. Jedan od načina objašnjenja funkcionisanja dve hemisfere mozga vezuje se za tzv. promenljive astrološke znake, kao što su: Blizanci, Devica, Strelac i Ribe.

Međutim, važno je tačno utvrditi sve pojedinosti koje ne potiču samo od Merkura, već i od vladaoca ovih znakova. Dualitet svesti koji se javlja kao posledica naučnih istraživanja, takođe se reflektuje i na polje astrologije i to u obliku opozicije. 

AKTIVNOST MOŽDANIH HEMISFERA U KOMPARACIJI SA ASTROLOŠKIM POKAZATELJIMA 

Aktivnosti svesti koje pripadaju levoj hemisferi mozga, kao što su verbalna, linearna i racionalna funkcija u komparaciji sa astrološkim istraživanjem, pokazuju da se ove funkcije nalaze u aktivnosti polja treće kuće.

Nasuprot njima, aktivnosti koje pripadaju desnoj hemisferi mozga, kao što su vizuelna, senzualna i intuitivna funkcija u komparaciji sa astrološkim istraživanjem, ukazuju na dijametralno različite funkcije, koje pripadaju aktivnosti devete kuće (Strelac i Jupiter). Dakle, leva polovina se nalazi u prirodnoj i konstantnoj opoziciji u odnosu na desnu hemisferu. 

Ilustrovaćemo ove dualitete nekim od sledećih primera: Devica se nalazi u opoziciji prema Ribama. Kada Riba, kao astrološki znak, ispred sebe vidi čitavu šumu, Devica će videti konkretno drveće u šumi. U suštini, Devica kao astrološki znak odslikava stalnu promenu. Odnos Device i Riba predstavlja odnos desne i leve moždane hemisfere. Isto poređenje se odnosi i na opoziciju - dualitet Blizanaca ili treće kuće, u odnosu na Strelca ili devetu kuću.

Leva polovina mozga predstavlja bazu podataka i pripada Blizancima i/ili Devici, dok desna polovina mozga koja sortira i obrađuje sve informacije pripada Strelcu i/ili Ribama. Kada taj proces pravilno funkcioniše, osoba koristi desnu polovinu mozga, prethodno sakupivši u levoj sferi sve potrebne informacije, tako što reaguje razumno i donosi racionalne odluke. 

Međutim, postoje ljudi kod kojih se funkcije leve i desne hemisfere mozga nalaze u disharmoniji. Najčešće se to odražava i manifestuje u obliku disleksije, kroz probleme u učenju, različite poremećaje verbalnog izražavanje i sl. 

mozak

Tokom istraživanja formiran je zaključak da različiti problemi u vezi sa moždanim aktivnostima i njihovim funkcijama potiču od same prirode dualiteta, tj. od izazivnih (tzv. negativnih) aspekata ili položaja planeta u kućama i astrološkim znacima. Npr. postojanje izazovnih aspekata, zatim položaj Merkura u Ribama, ili Neptuna u trećoj kući sa izazovnim aspektima dovodi do izvesne disharmonije pri funkcionisanju svesti i mentalnih funkcija. 

U situaciji da u desnoj i levoj hemisferi vlada Merkur, u astrološkoj analizi se očitava kao dupli vladalac, osoba ima izraženu sposobnost jasne i razvijene komunikacije u odnosu sa okolinom, mentalno je aktivna u verbalnom smislu i zaključuje na analitički način. 

Takođe, pored Merkura, ako je vladalac i/ili asteroid Palas Atena, koji predstavlja “žensku stranu” Merkura. Mnogi astrolozi Palas Atenu, označavaju kao vladaoca koji determiniše sposobnost saznanja, kao i vizuelno-zvučnu percepciju.

Zatim, Palas Atena determiniše i koordinaciju na relaciji ruke - oči, posebno je interesantno, to što on neposredno odlučuje da li će osoba biti desnoruka ili levoruka. Palas Atena, takođe utiče na koordinaciju obe moždane polovine. Astrološka istraživanja su pokazala da loš aspekt ovog asteroida utiče na teskoće u učenju, slušne i vidne probleme, kao i na pojavu disleksije. 

Pogrešno je misliti da naše misli i sposobnosti govora kontroliše jedino Merkur. Za islustraciju navešćemo sledeću sliku: Merkur se može nalaziti u Blizancima, čineći vlasnika natalne karte potencijalno dobrim govornikom, koji govori začuđujućom brzinom.

Međutim, ukoliko se Merkur u Blizancima nalazi u opoziciji sa Neptunom u Strelcu, ta osoba će imati određene probleme pri govornom izražavanju. 

Kroz astrološka istraživanja poštujući prirodu, uticaj i efekat svih planeta se nameće zaključak da ljudi koji su rođeni u periodu maja meseca, u većem broju pate od disleksije. Period od maja do jula, u kojem Merkur i Sunce prolaze kroz sazvežđe Blizanaca, disponira supersenzitivne, genijalne ili natprosečno inteligentne i umne ljude.

Međutim, to nije pravilo i ne treba apriori slediti takvu pretpostavku, dajući joj značenje utvrđene zakonitosti. 

Tačna slika se može sagledati jedino kroz kompleksnost i vezu svih elemenata koji sačinjavaju natalnu kartu, pa je uz Merkur neophodno uzeti u obzir i ostale planete i njihove aspekte. 

Koordinacija i ravnoteža su najvažniji faktori koji utiču na pravilan rad mozga. Prejaka razvijenost ili dominacija jedne hemisfere na račun druge dovodi do različitih poremećaja koji se najčešće manifestuju u obliku mentalnih problema i poteškoća. 

Tokom dvadesetog veka utvrđeno je da kod većine ljudi dominira leva hemisfera, utičući na to da su ljudi u većini slučajeva dešnjaci. Dominacija leve hemisfere, proizvela je velike pomake u literaturi, književnosti, muzici i umetnosti uopšte. Takođe, došlo je i do velikog progresa u nauci.

Objašnjenje je jednostavno: leva polovina mozga je radno aktivna za razliku od desne, koja te porive pokušava da “ignoriše”. Savremeni svet postavlja pitanje: da li se na takav način suočava sa ozbiljnom neravnotežom ili?

Astrološki zaključak je da iz svega treba izvući određenu pouku, da je neophodno dobro prostudirati kompletnu astrološku kartu, što podrazumeva analizu aktivnosti obe hemisfere mozga. 

DUALITET SVESTI AKTIVNOSTI 

LEVA POLOVINA MOZGA 

 • desna strana tela 
 • verbalne sposobnosti 
 • logičnost, analitika 
 • racionalnost 
 • intelektualne sposobnosti 
 • fokusiranje 
 • čitanje slova i reči 
 • muževnost 
 • dan, svetlo 
 • nauka 

DESNA POLOVINA MOZGA 

 • leva strana 
 • vizuelne sposobnosti 
 • spontanost 
 • intuicija 
 • senzualne sposobnosti 
 • disperzija 
 • uobličavanje smisla reči 
 • ženstvenost 
 • noć, mrak 
 • misticizam (astrologija)
Komentari(0)
Ostavi komentar