Magazin

Eneagram - Put ka samospoznaji

um

 

 

Kada želimo da napravimo neku pozitivnu promenu u životu, razumljivo je da tražimo put. Biti sposoban za promenu neodgovarajućeg  ponašanja predstavlja centralnu tačku bilo kojeg ličnog napora, ali istovremeno, to je neverovatno teško s obzirom na snagu naših nesvesnih navika.


Da bismo promenili ponašanje kojim možemo da postignemo lični rast, moramo da razvijemo sposobnost uočavanja mentalnog i emocionalnog prostora unutar sebe, kako bismo mogli da posmatramo i razumemo šta radimo i razmislimo zašto to činimo.


Na toj polaznoj tački, od koje smo u mogućnosti da vidimo naše misli i osećanja u akciji, umesto da ih samo apsorbujemo, počećemo da uočavamo gde i kako smo zaglavljeni u neku od neodgovarajućih navika. Da bismo uspeli, potrebno je da postignemo dva cilja.


Prvo, da pokažemo kako drevna učenja mudrosti osvetljavaju put ka ideji da samospoznaja (koju možemo definisati kao sposobnost posmatranja, razmišljanja i “posedovanja” sopstvenih misli, osećaja i akcija) predstavlja ključ stvarnog rasta i sposobnosti da se živi srećniji i uravnoteženiji život.


I drugo, da obezbedimo mapu i skup instrukcija, tj. sopstveni priručnik za produbljenje samospoznaje što će nam pokazati kako možemo da proširimo svoje znanje, kako bismo započeli i kasnije produbili proučavanje sopstvene ličnosti na način koji će omogućiti pozitivne promene.


Sistem koji ćemo vam prikazati pomoći će vam da ispitate nesvesne i automatske misli, osećanja i radnje koji čine najveći deo onoga što radite svaki dan. On će vas naučiti načinima da te trenutke učinite svesnijim i svrsishodnijim.

 

Od drevnih vremena do danas, ova praksa predstavlja osnovu za vođenje života koji je kreativniji, fleksibilniji, celokupniji, efikasniji, autentičniji i sadržajniji.


Kako je nastao Eneagram


Eneagram se bavi proučavanjem 9 osnovnih tipova karaktera tj. ponašanja ljudi. Eneagram objašnjava kako se i zašto ponašamo na određeni način i ukazuje na specifične pravce individualnog razvoja.


Koreni Eneagrama sežu vekovima unazad. Sam izvor odakle potiče nije poznat, ali se veruje da je njegova kolevka Bliski istok. U Evropu ga je dvadesetih godina prošlog veka doneo ruski mistični učitelj Georgij Ivanovič Gurđijev, međutim pravi procvat je nastao pedesetak godina kasnije, prvo u Čileu, a zatim i u Sjedinjenim Američkim Državama.


Eneagram kako ga danas poznaje zapadna civilizacija temelji se na radu dva autora i nastavnika, Bolivijca Oskara Ikaza i njegovog učenika, Klaudija Narana iz Čilea. Ikazo je usavršio Eneagram u Čileu 1960. godine kao deo šireg programa vezanog za psihološku transformaciju.


Klaudio Narano, psihijatar sa širokim spektrom znanja i iskustva u psihološkim i duhovnim pristupima ljudskom razvoju, prezeo je model od Ikaza 1970. godine i još više prilagodio originalnu verziju Eneagrama zapadnom psihološkom modelu.


Narano je rafinirao i proširio opise tipova, dok je istovremeno prenosio znanje tokom narednih decenija, počevši od Berklija 1970-ih godina. Preko prvobitne grupe Naranovih učenika, Eneagram se proširio u Sjedinjene Države.


Šta je Eneagram


Eneagram je moćan dinamički sistem spoznaje ličnosti koji opisuje devet fundamentalno različitih obrazaca mišljenja, osećaja i aktivnosti. “Ennea” je na grčkom devet, a “gram” predstavlja figuru, crtež ili nešto napisano.


Sistem Eneagrama predstavlja dijagram na kome je predstavljena devetokraka zvezda unutar kruga. Na vrhovima zvezde su tačke obeležene brojevima. Svaka tačka-broj predstavlja jedan od devet osnovnih obrazaca ponašanja.


Ovi obrasci utiču na situacije kojima određeni tip ličnosti pridaje značaj, način na koji usmerava svoju energiju i, u skladu s tim, kako se ponaša. Svaki od devet modela predstavlja osnovu duboko ukorenjenog verovanja neke osobe, šta joj je potrebno u životu zarad opstanka i zadovoljstva.


Svako od nas je tokom života razvio jedan od devet modela kako bi zaštitio određeni aspekt samopouzdanja, u trenucima kad se osećao ugroženim, dok mu se vlastita ličnost razvijala.

 

Dok upoznajete svoj tip ličnosti prema Eneagramu, otkrivaćete sve više o izvoru svoga karaktera, odnosno o srži vaše ličnosti. Takođe ćete saznati dosta o nesvesnoj motivaciji koja vas pokreće.


Otkrivanje tipa ličnosti preko Eneagrama može vam pomoći da naučite kako da ostvarite pozitivne promene u životu. Može vam takođe pomoći da promenite način na koji se odnosite prema sebi i drugima, kao i za bolje razumevanje okolnosti i problema s kojima se suočavate.

 

Štaviše, Eneagram vam može pružiti moćnu pomoć prilikom integracije ličnih i duhovnih aspekata vašeg života, a ta integracija upravo predstavlja skladno povezivanje različitih elemenata. 

Kako funkcioniše Eneagram


Eneagram je sistem koji čine devet međusobno povezanih ličnosti – arhetipova. Svaki od tih devet tipova povezan je direktno, na različite načine sa još četiri, raspoređenih oko simboličkog dijagrama.


Simbol Eneagrama ima drevno i misteriozno poreklo; ono predstavlja elegantan model nekih od osnovnih zakona univerzuma izraženih u matematičkim terminima koji odražavaju obrasce koje se mogu prepoznati u prirodnom svetu, uključujući i ljudski ego ili ličnost.


Arhetipovi su modeli ili prototipovi koji nam pomažu da prepoznamo i shvatimo univerzalne obrasce. Prema čuvenom švajcarskom psihijatru Karlu Jungu, arhetipovi su “tipični oblici poimanja” ili “obrasci psihičke percepcije i razumevanja koji su zajednički za sva ljudska bića.”

 

Jung je ovaj koncept arhetipova preuzeo od starih Grka, koji su posmatrali svet u smislu “arhetipskih principa”. Od nedavno, autor Karolin Mis definiše naše lične arhetipove kao psihička sočiva kroz koja vidimo sebe i svet oko nas.


Eneagram opisuje tri “centra inteligencije”, 9 tipova ličnosti i 27 podtipova koji pružaju izuzetno tačnu sliku ličnosti u smislu obrasca koji su povezani sa načinom na koji funkcionišemo. Glavna ideja se svodi na to da se vaša ličnost - sve ono što mislite, osećate i činite - sastoji od određenih šablona.


Čak i kada pokušate da pažljivije obratite pažnju na ono što se dešava unutar vas, ovi obrasci teško se otkrivaju, jer ono što radite radite toliko dugo da je “ukalupljivanje” onoga što činite postalo nevidljivo za vas, na isti način kao što riba “ne primećuje” vodu u kojoj pliva. Eneagram vam pomaže da vidite ove sopstvene oblike u sebi.

Kako ovaj proces funkcioniše? Jednom kada se pronađete u jednom od ovih tipova tako što ćete se uporediti sa onim što uvidite u jednoj od ličnosti Eneagrama, dobićete pristup velikoj količini informacija koje vam mogu pomoći da prepoznate i razumete šablone u svojim mislima, emocijama i akcijama.


Centralno za efikasnost Eneagrama kao alata za razvoj ličnosti je činjenica da to nije statičan model. Mi smo složena bića, sklona transformaciji, a kao dinamička mapa promena, Eneagram otkriva kako razvijamo navike i kako se možemo vremenom osloboditi uobičajenih restriktivnih obrazaca, za koje čak ni ne shvatamo da nas ograničavaju.


Otpočinjanje razumevanja sopstvenog tipa ličnosti omogućava vam da lakše primetite svoje obrazce ličnosti koje ispoljavate – kako biste “uhvatili sami sebe na delu” – i oslobodili se zarobljenosti time što odlučujete da postanete svesni tih obrazaca.


Enegram - 3 centra


Tradicionalna mudrost koja stoji iza Eneagrama smatra da su ljudi “bića sa tri mozga” - da funkcionišemo kroz tri različita "centra inteligencije". Ti centri predstavljaju tri načina percepcije, obrade i izražavanja: kretanje, osećanja i razmišljanje.


Funkcija svakog centra ima svoje prednosti i mane - njenu pozitivnu upotrebu i zloupotrebu - u načinima koji nam pomažu da tumačimo i komuniciramo sa svetom oko nas i načinima na koji to može da nas skrene sa poželjnog kursa.


Centar “telo” uključuje “motorni” centar (tačke tj. tipovi ličnosti 8, 9 i 1), koji aktivno učestvuje u svim fizičkim pokretima i “instinktivnom centru” koji odgovara našim instinktivnim funkcijama. Kada misao u nama inicijalizuje pokrete, naš motorni centar se aktivira. Impuls od “motora” odnosno stomaka, može biti čvrst vodič za pravu akciju, ali zloupotreba tog centra može dovesti do impulsivnog ponašanja ili inercije.


Centar “srce” ili “emocionalni” centar (tačke tj. tipovi ličnosti 2, 3 i 4) reguliše funkciju osećanja: iskustvo i izražavanje emocija. Omogućava vam da osetite svoje emocije i povežete se sa drugima kroz empatiju; ali prekomerna upotreba (ili zloupotreba) može dovesti do prekomerne, bezobzirne ili emocionalne manipulacije.


Centar “glava” ili “intelektualni” centar (tačke tj. tipovi ličnosti 5, 6 i 7) reguliše funkciju razmišljanja: iskustvo i izražavanje misli, verovanja i druge kognitivne aktivnosti. Iako suštinski važan za hladnokrvnu analizu i razmišljanje, ovaj oblik inteligencije može da vas parališe ako vas uhvati u zamku preteranog analiziranja situacije.


Eneagram - 9 tipova ličnosti ukratko


Tip 1 - Perfekcionista

Realistični, savesni, drže se principa. Oni nastoje da žive u skladu sa svojim uzvišenim idealima.


Tip 2 - Pomagač

Pomagači su topli, zainteresovani, saosećajni, osetljivi na tuđe potrebe.


Tip 3 - Izvođač

Izvođači su energični, optimistični, samopouzdani, orijentisani ka ciljevima.


Tip 4 - Umetnik

Umetnici su osećajni, topli, perceptivni.


Tip 5 - Posmatrač

Posmatrači osećaju potrebu za znanjem i oni su introvertni, radoznali, analitični, oštroumni.


Tip 6 - Skeptik

Skeptici su odgovorni ljudi od poverenja, cene lojalnost porodici, prijateljima, grupama, uzrocima. Njihove ličnosti nalaze se u širokom rasponu od rezervisanih i stidljivih pa sve do glasnih i svadljivih.


Tip 7 - Avanturista

Avanturisti su energični, živahni i optimistični. Oni žele da daju svoj doprinos svetu.


Tip 8 - Vođa

Vođe su direktni, samopouzdani, oslanjaju se na sebe i zaštitnički su nastrojeni.


Tip 9 - Posrednik

Posrednici su receptivni, dobre su naravi i pružaju oslonac drugima. Oni tragaju za jedinstvom sa drugima i svetom kojih ih okružuje.


Treba imati u vidu da se retko kad može naići na “čisti” tip. Svaki od tipova ličnosti često ima primese susednog tipa (na krugu).  Na primer, tip broj 9 (Posrednik) može imati osobine tipa broj 8 (Vođa) i tipa broj 1 (Perfekcionista)


Jedno od dva podtipa (zovemo ih krila - dakle tipovi ličnosti 8 i 1 su u ovom slučaju krila tipu broj 9) je obično uticajnije - razvijenije krilo. U ovom slučaju, na primer, tip 9 može imati više kvaliteta Vođe nego Perfekcioniste, ili obrnuto.

Dalje, iz dijagrama takođe vidimo da je svaki tip (broj) direktno povezan sa još dva tipa. Na primer, broj 9 je povezan sa brojevima 3 i 6. To znači, da će u određenim situacijama, na primer, tip 9 (Posrednik) preuzeti nešto od ponašanja karakterističnog za brojeve 3 (Izvođač) i 6 (Skeptik).


U slučaju da se Devetka (Posrednik) oseća bezbedno, kreće se ka tipu 3 (preuzima pozitivne osobine Trojke), dok u slučaju kad je izložen stresu kreće se tipu 6 (preuzima negativne osobine Šestice)
 
Da odredite koji je Vaš tip ličnosti prema Eneagramu, uradite test.
Komentari(0)
Ostavi komentar