V.I.P PAKET ZA VAS - UZ POMOĆ ZVEZDA DOBIJATE V.I.P. STATUS!

Magazin

Fortuna - tačka sreće

fortuna - detelina 4 lista

Fortuna ukazuje na koji način treba da integrišemo svesni i nesvesni deo naše ličnosti, ujedno ona “nagradjuje” svaki ispravan potez koji učinimo (sinonim za fortunu je i zlatni ćup).

Naš zadatak je da razvijamo osobine koje donosi karakter znaka u kome se nalazi Fortuna, kao i da kultivišemo polje (ili kuću) koje ona zauzima. Zauzvrat, kao afirmacija ili nagrada, očekuje nas istinsko i vrhunsko ispunjenje kroz karakter određenog znaka ili polja. 

Krug sreće se lako izračunava sledećim postupkom: razliku (u stepenima) između Sunca i Meseca, treba dodati na Ascendent. Fortuna predstavlja novu tačku, koju dobijamo kao njihov zbir. 

POLOŽAJ FORTUNE U POLJIMA 

FORTUNA U PRVOM POLJU 

Potrebno je da razvijate plemenite stavove i duhovni pristup životu i da izbegavate površnost, egoizam, opsednutost ličnim izgledom. 

FORTUNA U DRUGOM POLJU 

Potrudite se da razvijate skrivene talente i da jačate samopouzdanje i izbegavate posesivnost, kao i preokupiranost novcem i materijalnim vrednostima. 

FORTUNA U TREĆEM POLJU 

Potrebno je da se kultivišete kroz komunikaciju i vezu sa okolinom, da proširujete svoje saznajne vidike, kao i da se klonite nekih površnih odnosa u druženju i prijateljstvu ili u emotivnim vezama. 

FORTUNA U ČETVRTOM POLJU 

Važno je da tražite težište oslonca u sebi i u svom duhu, da razvijete svoju ličnost u različitim pravcima, a ne da se zaklanjate iza porodice ili da skupljate imovinske vrednosti. 

FORTUNA U PETOM POLJU 

Na Vama je da razvijate kreativno razmišljanje i da se bavite samoistraživanjem, umesto da se dokazujete kroz ljubavne afere ili preterano potomstvo. 

FORTUNA U ŠESTOM POLJU 

Potrudite se da nesebično pomažete drugima, pokažite iskrenu saosećajnost i empatiju prema okolini; nemojte bežati sami od sebe u radoholičarstvo ili u različite bolesti. 

FORTUNA U SEDMOM POLJU 

Potrebno je da razvijate zdrav odnos sa partnerom i da prevazilazite probleme, umesto da lako menjate partnera čim se suočite sa ozbiljnijim problemom u zajedničkom životu. 

FORTUNA U OSMOM POLJU 

Važno je da naučite da delite sa drugima ono što imate, umesto da neprekidno tražite od drugih ono što Vam je potrebno. Tek kada nesebično dajete, možete i da očekujete ili tražite. 

FORTUNA U DEVETOM POLJU 

Potrebno je da razvijate duhovni pristup životu, popustljivost, toleranciju, saosećajnost, ali nemojte zastraniti u fanatizam ili religioznost. 

FORTUNA U DESETOM POLJU 

Važno je da budete istinski korisni svojoj porodici, društvu ili zajednici, umesto da se opijate različitim statusnim simbolima, zatim da težite ka ličnoj dominaciji i moći. 

FORTUNA U JEDANAESTOM POLJU 

Usmerite svoju pažnju ka istinski vrednim ciljevima koji mogu da pomognu Vama i Vašoj okolini, umesto da gubite vreme na neke površne odnose i da se nepotrebno eksponirate. 

FORTUNA U DVANAESTOM POLJU 

Tragajte za izvornom istinom i mudrošću koju treba da prenesete na druge, ali ne gubite osećaj za realne aspekte i praktične vrednosti života.

Komentari(0)
Ostavi komentar