Magazin

Kako deca uče iz primera odraslih?

dečja psihologija
Preporuke u vaspitanju dece – deca su mali ljudi

Deca koju stalno kritikuju, nauče da osuđuju.
Deca koja stalno osećaju neprijateljstvo, nauče da se brane, tako što se tuku.
Deca koja stalno osećaju strah, nauče da se plaše.
Deca koja stalno osećaju sažaljenje, nauče da osećaju samosažaljenje.
Deca koja stalno nailaze na podsmeh nauče da budu nesigurna, povučena i stidljiva.
Deca koja stalno osećaju ljubomoru, nauče šta je zavist.
Deca koja stalno osećaju sram, povlače se u sebe i stiču osećaj krivice.
Deca koja su okružena trpeljivošću, nauče da budu strpljiva i popustljiva.
Deca koja stalno dobijaju podstrek, stiču samopouzdanje.
Deca koja stalno doživljavaju pohvalu, umeju da poštuju sebe i druge.
Deca koja stalno doživljavaju odobravanje, nauče da vole sebe.
Deca koja stalno osećaju da su prihvaćena, nauće da otkrivaju ljubav u svemu oko
sebe.
Deca kojoj se stalno odaje priznanje, umeju da istrajavaju i da pronađu cilj.
Deca koja vide da se sve deli, znaju da budu darežljiva.
Deca koju stalno okružuju poštenje i pravednost nauče šta je pravda.

Deca koja stalno osećaju sigurnost, stiču poverenje u sebe i u druge, razvijaju
osećanje zaštićenosti i sigurnosti.
Deca koja stalno osećaju prijateljstvo, shvataju da je svet lepo mesto u kome žive.
Deca koja stalno osećaju spokojstvo, stiču zadovoljstvo i duševni mir.
Zapitajte se: šta vaša deca često doživljavaju i na koji način im najčešće dajete
potkrepljenje za njihovo ponašanje?
Komentari(0)
Ostavi komentar