Magazin

Lajf koučing – trening životnih veština

 Lajf koučing


Lajf koučing je termin koji se, u principu, u našoj zemlji ne prevodi. Lajf kouč  je osoba koja će Vam pomoći da živite svoj život potpunije, zadovoljnije i racionalnije.


Iako ne postoji jedna uvrežena definicija ovog tipa pomoćí, postoji slaganje da svaki lajf koučing sadrži sledeće elemente:


  • tehnike i jednostavne strategije koje će Vam pomoći da prevaziđete jaz između toga gde ste sada i gde želite da budete;

  • mogućnost diskutovanja Vaših problema, osećanja i ciljeva sa nezavisnom osobom, u nepristrasnom i pomažućem odnosu;

  • šansu da promislite opcije i donesete odluke koje akcije ćete preduzeti kako biste postigli ciljeve i rešili se nepotrebnih briga;

  • vrstu pomoći koja je fokusirana na postizanje pozitivnih rezultata i cilju usmerenih aktivnosti;

  • sastavljen je od jednostavnih procesa i modela koji su laki za praćenje, a koji će Vam pomoći da donosite prave odluke, činite prave izbore i učinite svoj život svrhovitijim;

  • vrsta pomoći koja pruža holistički (sveobuhvatni) pristup.  Ohrabruje Vas da postignete sveobuhvatnu dobrobit u životu i da postavite ravnotežu između različitih aspekata Vašeg života.

Trening životnih veština je, u svojoj osnovi, pozitivan, inspirišući, motivacioni i akcijom vođen trening.


U suštini, trener životnih veština je osoba koja će Vam pomoći da vidite sebe realno u ovom trenutku, prihvatite sebe takvog kakvi ste sada, postavite realistične ciljeve vezano za budućnost i usvojite strategije koje će Vam pomoći da te ciljeve ostvarite. Sam termin ukazuje na to da se ne razlikuje mnogo od trenera koji treniraju, na primer, sportiste.


Većina nas ima, manje više, istu poteškoću – nismo u stanju da sagledamo sami sebe na objektivan način. A ako ne sagledavamo sebe objektivno, onda otežano savladavamo prepreke u našim životima.


Upravo iz tog razloga je  lajf koučing efektivan i efikasan. Trening je usmeren na povećanje naše svesnosti i ohrabruje nas da preuzmemo odgovornost za sopstvene živote. Trening Vam omogućava da se razvijate i hvatate u koštac sa sopstvenim životnim izazovima i napredujete u smeru u kom biste želeli.


Zvući veoma primamljivo, ali poznato je da lajf koučing, kao i svaki drugi trening zahteva rad, ulaganje i posvećenost.


Ukoliko vas interesuje na koji način vam koučing može pomoći i kakvu pomoć i strukturu dobijate iz ovakvog tipa treninga, obratite nam se.

Komentari(0)
Ostavi komentar