Magazin

Ljubavni susreti i romanse sa stanovišta astrologije i psihologije

Sva moguća istraživanja do sada su pokazala da se u glavnom fokusu ili na vrhuncu skale svih mogućih interesovanja za astrologiju (pre svega za Natalnu grau astrologije) nalaze i preovlađuju interesovanja za Ljubavne horoskope , tj. za ljubavne aspekte i za uporedne horoskope.
Naravno, to je potpuno razumljivo i opravdano, dobro je što preovladava takvo interesovanje jer niko od nas ne funkcioniše i ne živi sam. Svi smo mi, hteli to ili ne, upućeni na interpersonalne odnose i veze. A to znači, da na nivo našeg emocionalnog razvoja i na kvalitet našeg ljubavnog i socijalnog života utiče porodica ili odnos sa roditeljima, sa braćom i sestrama, sa rodbinom, zatim odnos sa bližom okolinom, a posebno veliku uticaj imaju škola i vaspitno-obrazovni sistem. Naglašavam, da je uvek od posebnog značaja tj. suštinski je bitan odnos sa suprotnim polom, odnosno ona suptilna, prirodna i polna vezanost ili odnos između muškarca i žene.
Romanse - sa stanovista astrologije i psihologije
Sa stanovišta psihologije i astrologije, potpuno je razumljivo da postoje različite emotivne reakcije, odnosno svako od nas izražava svoje emocije u skladu sa svojim mentalnim sklopom, temperamentom i karakterom, a sve to sačinjava psihološki profil ličnosti. Znači, emocionalno izražavanje i emocionalno reagovanje je uvek obojeno individualnim stanjem svesti (razvoj, nivo i kvlitet). Psihologija i astrologija, jasno razlikuju četiri osnovna tipa temperamenta, tako da u okviru horoskopskih znakova, postoji podela na četiri osnovne kategorije. Dakle, svakom horoskopskom znaku odgovara, određeni tip temperamenta koji preovladava u njihovom emocionalnom izražavanju.
KATEGORIZACIJA HOROSKOPSKIH ZNAKOVA NA OSNOVU ČETIRI TIPA TEMPERAMENTA:
1. koleričnom tipu emocionalnog izražavanja odgovaraju: Ovan, Lav i Strelac;
2. melanholičnom tipu emocionalnog izražavanja odgovaraju: Bik, Devica i Jarac;
3. sangviničnom tipu emocionalnog izražavanja odgovaraju: Blizanci, Vaga i Vodolija;
4. flegmatičnom tipu emocionalnog izražavanja odgovaraju: Rak, Škorpion i Ribe.
 
Zatim, da bi se bolje razumela priroda određenog znaka, njegov karakter i način emocinalnog izražavanja, treba uzeti u obzir i određena svostva (snaga, jačina, struktura) ličnosti. Kao što u prirodi postoje četiri osnovna elementa: vatra, voda, zemlja i vazduh tako se i horoskopski znaci dele u četiri osnovne skupine.
KATEGORIZACIJA ZNAKOVA NA OSNOVU ČETIRI PRIRODNA ELEMENTA:
1. elementu vatre odgovaraju: Ovan, Lav i Strelac;
2. elementu zemlje odgovaraju: Bik, Devica i Jarac;
3. elementu vazduha odgovaraju: Blizanci, Vaga i Vodolija;
4. elementu vode odgovaraju: Rak, Škorpion i Ribe.
Horoskopsi znaci se međusobno razlikuju i po načinu predstavljanja ili po stilu izražavanja. Svako od njih ima svoj psihološki i emocionalni "obrazac" izržavanja svog unutrašnjeg stanja, kao što postoje različiti stilovi u komunikaciji sa bližom okolinom, tj. u interpersonalnim odnosima.
OSNOVNA PODELA U NAČINU I STILU IZRAŽAVANJA:
1. kardinalnom tipu odgovaraju: Ovan, Rak, Vaga i Jarac;
2. promenljivom tipu odgovaraju: Blizanci, Devica, Strelac i Ribe;
3. fiksnom tipu odgovaraju Bik, Lav, Škorpion i Vodolija.
 
Naravno, sve ove podele, kategorizacije i objašnjenja su neophodna da bi se što bolje razumela psihološka priroda određenog horoskopskog znaka i da bi se pravilno rastumačila emocionalna struktura, razvoj, nivo i kvalitet ne samo horokopskog znaka već i određene osobe.
Astrologija kao ni druge nauke, nema opšte prihvaćenu definiciju ljubavi. Međutim, ona može tačno da prepozna, pravilno da rastumači i da objasni bitne činjenice u ljubavnom odnosu - emocionalnoj vezi, kako bi nas uputila na koji način možemo u potpunosti da ostvarimo svoj ljubavni život. Naročito je važno, da astrologija objašnjava i daje odgovore da li u našem životu ima dovoljno ljubavi, zatim kada, kako i sa kim treba zakoračiti u ljubavno carstvo. Nezavisno od toga da li je reč o ljubavnoj vezi, o bračnom žovotu, o ljubavnoj avanturi ili o novoj ljubavnoj romansi, jer uvek je suštinski bitan i najvažniji kvalitet ljubavnog odnosa između dve osobe. Uostalom, postoje one opšte i zajedničke kategorije o kojima svi razmišljamo na veoma sličan način. Svi bismo želeli da budemo srećni i uspešni, da izgledamo lepo, da živimo udobno i da je naš ljubavni i porpdični život ipunjen beskrajnom harmonijom. Ali, ipak o ljubavi i sreći razmišljamo različito, a svako od nas je na svoj način akter prilikom ostvarenja ili neostvarenja tih ciljeva.
Astrologija potencijalno ima izuzetno važnu i pozitivnu ulogu u doprinosu, a astrolog potnecijalno veliki uticaj na kvalitet nečijeg ljubavnog života. Neophodno je, imati Natalni horoskop određene osobe da bi se mogao analizirati njen ljubavni život i odgovori na pitanja ili dileme koje treba da poboljšaju kvalitet, odnos ili vezu sa ljubavnim partnerom. A u slučaju ljubavnog para, uzimaju se pored njihovih natalnih - životnih i njihovi Uporedni horoskopi, tako da se dobija kompletna slika o njihovom zajedničkom životu, kako bi se pronašle sve važne sugestije, odgovori, osetljive tačke ili periode koje doprinose ljubavnoj harmoniji.
Komentari(0)
Ostavi komentar