V.I.P PAKET ZA VAS - UZ POMOĆ ZVEZDA DOBIJATE V.I.P. STATUS!

Magazin

Mesečevi tipovi

mesec

 

Mesec je jedini satelit koji prati našu planetu, te uz Sunce predstavlja drugo svetlo koje ima direktan uticaj na našu planetu, prirodu i svest. Na nivou razvoja naše svesti, Mesec predstavlja direktnu “sponu sa kosmosom”, tako da se njegov uticaj na čoveka ogleda u medicinskom, psihološkom, astrološkom, ali i u ostalim teorijskim postavkama i istraživanjama.


Mesec je najsjajnija i najnežnija svetlost na noćnom nebu. Njegova “snaga” je izuzetno velika, te psihoanalitičari sa naročitom pažnjom posmatraju i prate različite faze njegovih promena.


Mesec kruži oko naše planete reflektujući Sunčevu svetlost u neprestanom dinamičkom odnosu. Upravo te različite dinamičke odnose nazivamo lunarnim fazama.


Lunacije ili Lunacijski period predstavlja ciklus od osam Mesečevih faza, naizmenično smenjivanje svih osam Mesečevih faza odvija se u intervalu od oko 28 dana. Četiri Mesečeva kvadranta predstavljaju osnovu astroloških razmatranja 


Osnovne lunacije cine: mladi Mesec (mladina ili mlađak), prva četvrtina (Mesečev srp), pun Mesec (uštap) i poslednja četvrtina (Mesečev srp). Te osnovne lunacije u potpunosti odgovaraju i usklađene su sa principima ljudske svesti, odnosno podeli horoskopa na četiri kvadranta.Simbolika i značenje tri osmice (888) 


Dakle, lunacijski period se posmatra kroz 8 lunarnih faza, a iz njih dobijamo 8 tipova ličnosti, odnosno 8 različitih vidova ljudske svesnosti. Te različite vidove treba posmatrati kao princip evolucije ljudske svesti, ali ne u nekoj konačnoj, nepromenjivoj formi, već u dinamičkoj ili neprekidno-razvojnoj, kao što je i sama dinamika kretanja nebeskih tela.


Osmica je kao grafički simbol beskonačnosti sasvim adekvatna, posebno ako je posmatramo kao beskonačno kretanje energije u formi spirale.


Osam lunarnih tipova ličnosti odgovara formaciji astroloških aspekata kroz sve lunarne faze.


Npr. kada se Sunce i Mesec nalaze na istom stepenu (konjunkcija), tada govorimo o fazi mladog Meseca, što takođe predstavlja i početak rasta Meseca. Dakle, Mesec “raste” od konjunkcije (Mladi Mesec) do opozicije (Pun Mesec), a opada od opozicije (Pun Mesec) do konjunkcije (Mladi Mesec).


Period rasta Meseca (naročito Mladi Mesec) oduvek se smatrao pravim trenutkom za započinjanje bilo kakve aktivnosti, tj. trenutkom za setvu. Razdoblje dok Mesec opada smatra se periodom žetve, odnosno ubiranjem i uživanjem plodova onog što je prethodno stvarano ili posejano.

 

  

Lunarna faza rođenja 


Lunarna faza pri rođenju predstavlja najneposredniji izraz prirode našeg unutrašnjeg bića - koja nastaje u izvornom odnosu dva “svetla” i nosioca života - Sunca i Meseca. Naše biće predstavlja odraz šire kosmičke perspektive, višedimenzionalnih preplitanja muškog i ženskog principa koji prethode svakom činu stvaranja, odnosno materijalizacije i upravo ta suštinska ličnost/individualnost (duševnost) se može odrediti pomoću natalne lunarne faze. 

 

  

Određivanje lunarne faze/tipa: 


Poznato je da se Mesec brže kreće od Sunca, te prvo treba obratiti pažnju da li se natalni Mesec nalazi ispred ili iza natalnog Sunca. Pri određivanju lične lunarne faze, izračunava se koliko je tačno stepeni Mesec udaljen od Sunca (tj. odbrojava se od Sunca prema napred ka Mesecu, tačan broj stepeni).


Na osnovu tačnog broja stepeni, udaljenost Sunca od Meseca u natalnom horoskopu, utvrđuje se kom lunarnom tipu pripada određena osoba. 


Lunarni tipovi 


MLAD MESEC (0 (360) - 44 stepeni)

UZDIŽUĆI MESEC (45 - 89 stepeni)

PRVA ČETVRTINA (90 - 134 stepeni)

DO PUNOG MESECA (135 - 179 stepeni)

PUN MESEC (180 - 224 stepeni)

PADAJUĆI MESEC (225 - 269 stepeni)

POSLEDNJA ČETVRTINA (270 - 314 stepeni)

DO MLADOG MESECA (315 - 359 stepeni)


mesec

 


MLAD MESEC 


(pionir, vođa, vizionar, pustinjak)


Mesec je u ovoj fazi zatamnjen i nevidljiv, duboko ukorenjen u području ličnog i kolektivno-nesvesnog. Socijalna svest još uvek nije formirana i stoga je sva pažnja usmerena upravo u tom smeru.


Blagoslov ove lunarne faze sastoji se u sposobnosti unutrašnjeg viđenja, te intuitivnoj percepciji ili spoznaji koja proizilazi iz intuitivne povezanosti s kolektivnom memorijom čovečanstva. Intuitivna hrabrost vodi u smeru nepoznatog, obnavljanju i kreiranju novih formi, daruje ovom lunarnom tipu izraz nedužne prostodušnosti uz sav kreativni potencijal. Možemo to uporediti sa značenjem Lude u Tarotu, ili heksagramom 4 u I Chingu.


Ovaj lunarni tip osobe ponekad funkcioniše kao da je navođen od “više sile”, deluje veoma uporno i govorljivo u svojoj težnji da u svetu zažive njegove vizije i ideje, čak i kada ne razume zašto to čini, niti kako će i gde to završiti. Povezanost sa podsvesnim nivoima, omogućava mu da duboko prodre u svet arhetipova i da ih u potpuno adekvatnom socijalnom trenutku materijalizuje u prihvatljivoj formi.


Svoja najbolja ostvarenja postiže izolacijom od sveta, kako bi kroz osamljivanje produbio svoju percepciju i uvide. Ali to mu nije nimalo lako ostvariti, jer sklonost i zainteresovanost ka svemu što je javno tj. usmerenost i ka svom socijalnom okruženju, oduzima i zahteva ogroman deo njegove pažnje.


Osoba koja pripada tipu Mladog Meseca sposobna je da se izražava na različite genijalne načine, najviše zahvaljujući svojoj povezanosti sa kolektivnom memorijom (to može izražavati od umetničkih do političkih uverenja i aktivnosti). Ima urođen osećaj za otkrivanje, odnosno detektovanje suštine problema.


Javnost ovaj tip osobe često doživljava kao svojevrsnog iskupitelja koji svojom vizijom budi čovečanstvu novu nadu i veru, vodeći ga smerovima novog društvenog razvoja. 


Problem ovog lunarnog tipa je u nedovoljnoj definisanosti socijalne svesti na koju suviše utiču projekcije okoline. Najbitnije je da razvije dovoljno integrisanu i jaku svest sa snažnim osećajem ličnog identiteta, kako ga ne bi svladale sile nesvesnog. U protivnom, lako se može izgubiti u lavirintu preterane subjektivnosti i depresije, ili preterana povodljivost može učiniti da drugi suviše lako upravljaju njegovim životom.UZDIŽUĆI MESEC 


(buntovnik, kreativni genije, individualista/socijalni idealista)


U potpunoj tami, rađa se i pojavljuje tračak svetla. To rađanje svetla, odliskava simbol rađanja nove i jedinstvene svesti, apsolutno ključnog načela razvoja kosmosa. Ovo je Lucifer (svetlonoša) u svom istinskom značenju, kojeg ne treba mešati sa hrišćanskim simbolizmom demonskog, već ga treba posmatrati kao rađanje jedinstvene i neponovljive individualne svesti, identično sa prvim zracima izlazećeg Sunca. 


Sama narav i snaga individualnog, uvek je i suprotstavljanje kolektivnom, tako da ovu lunarnu fazu možemo slobodno posmatrati kao pobunu jedinke u odnosu na ustaljene i neosvestene šablone, koje po automatizmu nasleđujemo iz prošlosti.


Ova lunarna faza predstavlja početak uspostavljanja ravnoteže jemstva i okoline, svetla i tame, unutrašnjeg i spoljašnjeg, ali s obzirom na to da se radi o samom početku, glavni akcenat je upravo na egu i isticanju ličnih nivoa.


Tip osobe Uzdižućeg Meseca je radije usmeren na lični budući razvoj i istraživanje sasvim novih mogućnosti, nego da svoj oslonac traži u intuitivnoj ekspresiji kolektivnih iskustava i ideja, koje npr. dominiraju kod tipa Mladog Meseca.


Mladi ego osvaja svoj vlastiti prostor izraza u velikom vrtlogu života, kako bi svojim ličnim razvojem svesti mogao bezuslovno i daleko kreativnije izraziti sadržaje nesvesnog. Tipovi Uzdižućeg Meseca su u stanju da izraze jedinstveni dar genija, čak i po cenu ličnog stradanja na temelju okolnosti i vremena u kojem žive (kao npr. Galilej koji se sukobio s mišljenjem katoličke crkve).


Ovo su hrabre, snažne i radoznale duše koje neprestano postavljaju mnoga pitanja, a poseduju i izvanredan dar razlučivanja. Ali, velika tajna naravi ovog lunarnog tipa sadrži se u njihovoj velikoj nesigurnosti, koja ih vraća unazad ka području kolektivno-nesvesnog i tradicije. Nesigurnost je osnovni razlog zašto se neprestano i tako grčevito bore za svoje pravo da misle i deluju kao individualci.


Najvažniji zadatak ovog lunarnog tipa osobe jeste da nauči da gospodari svojim darom. Ne sme sebi dozvoliti prekomernu dominaciju ega i da tako postane buntovnik bez razloga, jer će mu se dogoditi da zbog vlastite radikalnosti i neprilagođenosti izgubi ličnu ravnotežu, kao i perspektivu u odnosu na veći socijalni ili društveni kontekst sveta u kojem živi (npr. pojava ludila kod Ničea).


Nema sumnje da je tip Uzdižućeg Meseca izraziti individualac, ali ne i mudrac. Da bi opstao, neophodno mu je da shvati važnost prihvatanja i podrške drugih ljudi, odnosno ljudske zajednice u celini.PRVA ČETVRTINA 


(ratnik/junak, graditelj/preduzetnik) 


Mesec se nalazi pola u svetlu, a pola u tami i predstavlja borbu svesnog i nesvesnog, ličnog i kolektivnog, prošlosti i budućnosti. Svetlo je u porastu i osnaženo, spremno je iskoristiti svoju moć, kako bi stvorilo red iz haosa. Energija je usmerena ka izgradnji novih struktura političkog, gospodarskog ili intelektualnog tipa. 


Tip osobe prve četvrtine je na neki način osuđen na mitsku borbu izmedju slobodne volje i sudbine, svetla i tame. Glavna životna pitanja koja ga prate su: koliko da dozvoli silama da nadvladaju ličnost tj. koliko treba da se trudi da ovlada silama sudbine kako bi kreirao novu, samostalnu ulogu, poput mitskih heroja u sukobu sa bogovima. 


Ovo je tip osobe snažne volje i moćne individualnosti, rođeni je borac ogromnih unutrašnjih previranja i konflikata. Ali, njegove realne bitke uvek se odvijaju na bojištima “spoljašnjeg” sveta, jer neprestalno nastoji da uspostavi novi poredak nasuprot onim pogrešnim ili zastarelim, prevaziđenim ili previše ograničavajućim strukturama društva.


Put ratnika nikad nije i ne može biti lagan, jer se na tom putu mora susretati i sa svojom tamnom stranom ličnosti u bezbroj formi njenog ispoljavanja.


Silni konflikti će se beskonačno ponavljati, ali će i stvarati sve složenije forme, sukobi će postajati sve veći i opasniji, a neprijatelji sve brojniji ili moćniji, sve do trenutka osveštavanja u kome će svetlo svesti u potpunosti osvetliti tamu. Da bi u tome uspeo, svoju snažnu i divlju volju mora upotpuniti disciplinom i strpljenjem, te čvrstim insistiranjem na humanosti i toleranciji, jer te dostignute vrline predstavljaju jedine realne nagrade i priznanja na ratničkom putu.DO PUNOG MESECA 


(novinar, pisac, naučnik)


Ovo je prva od tri mesečeve faze u kojima dominira svetlo i upravo je ova faza najviše okrenuta ka svetu oko sebe.


Tip osobe do Punog Meseca radije nastoji da istraži ljudske odnose koji podupiru razvoj socijalne svesti, nego da istražuje lično ili kolektivno nesvesno, kao što je to npr. slučaj kod prethodnih tipova. Iluminacija svetla daruje ovim dušama gorljivu potrebu za spoznajom, što ih čini posebno lingvistički nadarenima i generalno za sve ono što se direktno odnosi na svet intelekta tj. ideja i kreativnosti. Veliki je broj novinara, pisaca i muzičara rođeno upravo u ovoj mesečevoj fazi.


Za razliku od tipa Uzdižućeg Meseca (koji se takođe smatra intelektualnim) i čija je životna orijentacija okrenuta ka potrebi da izmeni svet, tip osobe do Punog Meseca svoju intelektualnost i ideje izražava poput svedočanstva, sasvim neposredno i jednostavno, naprosto iz čiste ljubavi prema stvaranju i stvaralaštvu. Njegove aktivnosti imaju težnju da postanu kulturološki popularne u daleko većoj meri nego što bi se npr. izražavale na neki ratoboran, kontraverzan, ili pak ekscentričan način.


mesec

 


PUN MESEC 


(glumac, izvođač, ljubavnik, akrobata)


Faza Punog Meseca predstavlja fazu potpunog prijema svetla, a sa tačke razvoja bića i potpuno razvijen ego. Korak po korak, iz potpune tame nesvesnog, individua se uspešno izborila za svoje mesto pod suncem. Time je zadatak prve polovine razvojnog putovanja završen. Stiglo je vreme za žetvu i ubiranje plodova. 


Tipovi Punog Meseca su osobe sa naglašenim samopouzdanjem i sa vrlo razvijenom socijalnom svešću, odnosno sa osećanjem društvenog identiteta. Vrlo su harizmatične i često postaju svojevrsnim “magnetom društva”, te se oko njih ljudi rado i prirodno okupljaju, lako ih pronalazimo u raznim ulogama organizatora društvenih događanja ili u ulogama izvođača i zabavljača. 


Ako se podsetimo drevnih svetkovina punog meseca, kada se zajednica okupljala kako bi proslavila žetvu gozbom i prigodnim religioznim obredima, lako dolazimo do zaključka kako tip Punog Meseca najviše “blista” kada je okružen drugim ljudima. Ova urođena sposobnost često navodi da oni izaberu neko savetodavno, edukativno ili socijalno zanimanje.


U ovoj fazi lunarnog ciklusa, u kome Sunce i Mesec izgledaju kao da su jednake veličine na nebu, odnosno oba u potpunosti odražavaju onog drugog, ne možemo a da se ne podsetimo na alhemijski pojam svetog braka Lune i Sol, odnosno potpuno stapanje ženskog i muškog principa.


Prirodno je razumeti kako je tipu Punog Meseca najvažniji deo života sadržan u ljubavnim odnosima. Mnogi od njih se osećaju nepotpuni sve dok ne pronađu svoju drugu polovinu, a kad je pronađu, tada izražavaju svoje najbolje kvalitete i potencijale.


Nema sumnje da je veliki broj poznatih izvođača rođeno na Pun Mesec, ali u ovoj fazi pronalazimo i veliki broj ekscentrika, posebno među umetnicima (npr. J. Hendrix, D. Bowie). Možda najbolji opis ovih tipova možemo pronaći u rečima Sv. Tome: “Ako živite svoju istinsku prirodu, to što je u vama - spasiće vas. Ako ne - to će vas uništiti.”


Dakle, činjenica je da ovi tipovi ne bi smeli da odaberu neki put samodovoljnih sebičnjaka, već upravo obrnuto. Njihov lični rast usko je povezan sa auditorijumom, odnosno publikom, a urođena uloga je takva da treba da se nesebično daju okolini, te će na takav način neprestano inspirisati druge da žive mnogo boljim i potpunijim životom.

 

 

PADAJUĆI MESEC 


(učitelj, hodočasnik, mistik)


U ovoj lunarnoj fazi stigli smo do druge prekretnice našeg razvojnog puta. U prethodnim lunacijama, zadatak je bio dosezanje samorealizacije, odnosno nadogradnja i upotpunjenje ličnog identiteta (ega) počevši od najvećeg “mraka podsvesti”, kako bi se dosegla individualizacija, a samim tim i mogućnost slobode izbora. Taj deo razvojnog puta imao je svoj vrhunac upravo u prethodnoj fazi Punog Meseca.


Kao što je Mesec započeo svojim rastom u fazi Mladog Meseca (Mladine), te je njegov rast svetla upotpunjen u fazi Punog Meseca, tako upravo u fazi Padajućeg Meseca započinje njegovo opadanje, odnosno smanjivanje svetla.


Nakon dosezanja potpunog svetla, pojava prvog tračka tame, u suštini (za nas ego) predstavlja početak shvatanja vlastite konačnosti (smrtnosti), neminovnosti rastakanja svih postojećih oblika, te početak razumevanja zagonetke ljudske patnje. Sa ovom lunarnom fazom, individua započinje svoj put povratka, ponovnog stapanja sa kolektivnom svešću, izvorom iz kojeg je i potekla.


Sa opadanjem Meseca, završen je proces primanja (uzimanja) i asimilacije, a započeo je proces davanja (služenja). Stoga, među osobama koje pripadaju tipu Padajućeg Meseca pronalazimo veliki broj duhovnih učitelja koji se rađaju sa sposobnošću jasne percepcije univerzalnih istina, kao i sposobnosti da te univerzalne istine sasvim praktično prenesu svojoj okolini (Yogananda, Krishnamurti, Meher Baba, Ram Das i mnogi drugi).


Upravo zbog tih neprestalnih težnji da otkriju i razumeju apsolutnu istinu koja se nalazi u pozadini svih stvari, kod ovih lunarnih tipova je česta pojava da negde na sredini njihovog životnog veka usledi i neko veliko spiritualno preobraženje, svojevrsna lična ili simbolična smrt nakon koje u potpunosti ostave svoj stari način života iza sebe, te u potpunosti preusmere svoj život novim i svrhovitijim putem.POSLEDNJA ČETVRTINA 


(reformator, terapeut, šaman, politički aktivista)


U ovoj lunarnoj fazi ponovo je dosegnuta ravnodnevica, ali za razliku od ravnodnevice prve četvrtine (proleće) od koje dnevnog svetla ima sve više, ovde se radi o jesenjoj ravnodnevici od koje nadalje dnevnog svetla ima sve manje. U prvoj četvrtini radilo se o fazi razvoja, pri kojoj je neophodna kultivacija društvenog identiteta i koja neprestanom borbom učestvuje u struktuiranju spoljašnjeg objektivnog sveta.


U fazi poslednje četvrtine, situacija je obrnuta, jer fokus je preusmeren prema unutra, ka podsvesti, intuiciji i mašti. U ovoj fazi individua je takođe povezana sa spoljašnjim svetom, ali ta je povezanost bazirana na unutrašnjoj (psihološkoj) a ne spoljašnjoj (objektivnoj) dinamici.


Kao i kod faze prve četvrtine, i ovde se događaju egzistencijalne bitke (zbog jednakog dela svetla i tame), ali umesto bitaka koje se odigravaju u spoljašnjem svetu, kao na području politike, ovde se intenzitet sukoba mnogo više odvija unutar čoveka, u formi unutrašnjih bitaka ega i nesvesnog, sila svetla i sila tame, pojmovima života i smrti.


Prethodni tip Padajućeg Meseca suočava se sa tamom na intelektualno-filozofskom nivou dok se kod tipa Poslednje četvrtine to suočavanje događa u psihološkoj ravni.


Jedna od najvrednijih lekcija razvojnog ciklusa, a za koju možemo zahvaliti upravo fazi Poslednje četvrtine, sastoji se u spoznaji kako to što nazivamo tamom nije ništa izvan nas, već se radi upravo o sastavnom delu nas samih, a u psihološkoj terminologiji je izraženo pojmom persone, odnosno “sene”. Uticaj “senovitog” dela našeg bića ne može biti obuzdan ili poništen, već samo transformisan i integrisan u postojeću celinu.


Stoga, među rođenima u fazi Poslednje četvrtine nalazimo velike istraživace psiholoških svetova poput Karla Gustava Junga, Alfreda Adlera, kao i geštalt psihologa Frica Perlsa, a među umetnicima koji su rođeni u ovoj fazi nailazimo na Luisa Kerola i Alisu koja se spušta i istražuje zemlju čuda, imamo i Žila Verna koji u svojim delima istražuje središte zemlje, podmorje, ali i svemirska prostranstva.DO MLADOG MESECA 


(prorok, filozof, pripovedač)


Stigli smo i do poslednje lunarne faze, jedva vidljivog polumeseca koji se često naziva i “tamnim mesecom”. U prastarim kulturama, ova lunarna faza je bila izuzetno cenjena jer je obeležavala razdoblje posta, molitve i religioznih obreda.


S obzirom na to da se radi o poslednjem od osam lunarnih tipova, olako bismo ga mogli nazvati i “starom dusom”, pokušavajući na takav način da izrazimo, kako je tip Do Mladog Meseca češće produhovljeniji od ostalih. Ali, moramo imati u vidu da opisujemo razvojni ciklus koji nikada ne prestaje, ciklus bez stvarnog početka i kraja.


Svaka lunarna faza je na jednakoj udaljenosti od svog središta, i svaka od njih ima jedinstvenu i neprestanu ulogu u čitavom razvojnom ciklusu.


Budući da smo spomenuli pojam “stare duše”, na neki način možemo reći kako se tipovi Do Mladog Meseca, ustvari osećaju starijima i iskusnijima od ostalih i vrlo često poseduju vanvremensko čulo kako su “bili negde i ”učinili nešto". Ako uzmemo u obzir kako ova lunarna faza ima daleko veću zastupljenost tamnog dela u sebi, događa se sličan fenomen kao i kod tipa Mladog Meseca, ove osobe imaju intuitivni pristup kolektivnoj memoriji po kojoj pretražuju kao po nekoj arhivi.


Nisu orijentisani ka direktnom pomaganju ljudima, ali donose nam spoznaju jer poseduju vrlo široku perspektivu sagledavanja stvari. Među ovim tipovima često nalazimo na osobe koje izučavaju istoriju, antropologiju ili filozofiju.


Najteži izazov sa kojim se suočava ovaj lunarni tip jeste borba protiv prepuštanja “rastućem mraku”, odnosno podložnosti pesimizmu i depresiji. Jer prisetimo se već izrečenog - ciklus nikada ne prestaje, sve se uvek obnavlja, pa nas tako uvek i iznova sustižu nove mogućnosti koje nam pružaju potpuno nove šanse za novi početak.


Identično kao tip Mladog Meseca, i tipu Do Mladog Meseca je neophodno da se povremeno povuče iz sveta kako bi se iznova spojio sa svojim unutrašnjim središtem i izvorom inspiracije. Ukoliko ne pazi dovoljno na sebe i na svoju ravnotežu, prisutna je opasnost od gubljenja prave perspektive, što ga može odvesti u nekakav ekstremniji oblik spiritualnog fanatizma (poput kultnog vođe Džima Džonsa koji je veliki broj svojih sledbenika odveo u smrt).


Veliki je broj posebnih ljudi koji su rođeni u ovoj lunarnoj fazi. Jedan od njih je i astrolog Dane Rudhyar, koji je prvi temeljnije tumačio lunarne faze, ali i ostale razvojne cikluse.


Nadalje, među ovim tipovima nailazimo i na poznatog filozofa Imanuela Kanta, zatim američkog predsednika i vizionara o jednakosti svih ljudi - Abrahama Linkolna, poznatog filmskog režisera Stivena Spilberga, ekscentričnog slikara Salvadora Dalija i mnoge druge.

Komentari(0)
Ostavi komentar