Magazin

Osnovni pojmovi i pravci u astrologiji

Astrologija se u praksi najčešće izjednačava sa horoskopom i to sa ličnim horoskopom, što predstavlja jednu od osnovih zabluda. Astrologija kao što sama reč govori i po svom etimološkom značenju je nauka o zvezdama. Ova nauka ili po nekim teoretičarima pseudo nauka, počiva na verovanju da zvezde i konstelacije između njih odnosno, celokupna slika neba imaju određeni uticaj na našu planetu ili na Zemlju i na sve ono što se na njoj nalazi. Znači, to je uticaj kosmosa, svih nebeskih tela i planeta na celokupnu prirodu, na sve događaje i na svakog pojedinca ili na čoveka. Akademski rečeno, to je uticaj makrokosmosa na mikrokosmos.

astrologija osnovni pravci


Horoskop je, pojam koji označava »gledanje u časovnik« ili u sat, kako bi se određenog sata i minuta »precizno snimila slika neba«. Na osnovu te »zaleđene slike neba« se izrađuje određeni horoskop. Naravno, postoji više tipova ili vrsta horoskopa u zavisnosti od toga kojom granom ili disciplinom astrologije se bavimo. A astrologija kao i svaka druga nauka ima svoje različite grane ili discipline. Većina teoretičara se slaže sa podelom astrologije na sledeće grane ili na discipline:


1. Natalna astrologija (bavi se analizom horoskopa određene osobe, koji se izrađuje na osnovu preciznog časa rođenja).
2. Mundana (bavi se analizom horoskopa određenih prirodnih pojava i promena na Zemlji).
3. Horarna (bavi se analizom horoskopa određenih događaja koji donose promene manjoj ili većoj grupi naroda).
4. Astromedicina (izučava i istražuje različite bolesti ili slabosti kojima je određena osoba naklonjena).
5. Ezoterijska (analizira i tumači horoskop koji se bazira na verovanju u karmu ili u reinkarnaciju). Naravno, postoje još neke podele koje imaju manje značenje sa stanovišta akademske ili zvanične astrologije.

U okviru natalne astrologije ponovo postoje podele na osnovne tipove ili vrste horoskopa i to su:


1. Natalni ili životni horoskop. Horoskop određene osobe koji daje mogućnost da se analizira njena životna priča ili celokupni život sa svim važnim događajima koji prate tu osobu.


2. Solarni ili godišnji horoskop. U okviru natalnog horoskopa se izdvajaju godišnji horoskopi, koji detaljnije predstavljaju i preciznije opisuju događaje, koji se dešavaju kod određene osobe u intervalu od godinu dana (preciznije od rođendana do rođendana).


3. Lunarni ili mesečni horoskop. U okviru natalnog i solarnog horoskopa se preciznije tumače i objašnjavaju događaji koji prate određenu osobu u intervalu od jednog mesečevog ciklusa.


4. Periodični ili horoskopi za odrđeni vremenski period i opis prognoza koje se dešavaju kod određene osobe.


5. Uporedni horoskopi koje govore o kvalitetu odnosa između dve ili više osoba. Kod njih postoji podela na: ljubavne (odnosi u porodici, između muškarca i žene i načeno gde god u međusobnom odnosu između dve ili više osoba postoji emocionalna i socijalna veza) i poslovne (odnosi između dve ili više osoba u različitim kategorijama poslovnih i saradničkih veza ili zajedničkih akcija koje se sprovode u partnerstvu, u manjim ili u većim grupama).

Komentari(0)
Ostavi komentar