Magazin

Reinkarnacija

reinkarnacija

 

SEDAM DELOVA LJUDSKOG BIĆA 

(raspoređeni kao tri dela duše – monada) 

 

DUH 

 

1. Božanski ili kosmički princip. 

 

2. Stanje nirvane. 

 

3. Individualna kosmička inteligencija. "Individualno" se uzima kao besmrtni monad (duša), koji prenosi karmičke odredbe iz prethodne reinkarnacije. 

 

Sve zajedno čini – INDIVIDUU 

 

DUŠA 

 

4. Ego - psiha i svesnost o sopstvenom postojanju. Ego predstavlja granicu razdvajanja monada (duše) i tela. 

 

5. Astralno telo - nezavisna svest koja može da se odvoji od fizičkog tela i nastavi da živi i posle smrti. Vodi poreklo od stanja nirvane u individui. 

 

6. Eteričko telo - životna snaga koja čini našu auru. Fizičko telo ne može da postoji bez nje, a i ona nestaje brzo nakon smrti. 

 

MATERIJA 

 

7. Fizičko telo - sve vidljive osobine jedinke (pojedinca) tokom njenog života. Fizičko telo uključuje sve funkcije i aspekte bića: razum, emocije, veštine, memoriju... 

 

Sve zajedno čini – LIČNOST 

 

LIČNOST - prolazno 

 

Na osnovu ezoteričkog tumačenja, ličnost se sastoji od svih osobina koje traju samo za vreme života. Fizičko telo je glavna komponenta tog perioda, zatim tu su uključeni energija, sećanja, snaga karme i sve slabosti smrtnika. Ličnost sama po sebi - predstavlja samo jedan deo čoveka. 

 

INDIVIDUA - besmrtno 

 

Ona je neodvojiva i nedeljiva, sastoji se od svih delova života jedne ličnosti koji će nastaviti da postoje i kada fizički život prestane. Sasvim razvijeni duh je besmrtan, a monad (duh) kada postigne taj stepen razvijenosti, ima ostvaren potencijal za moguču reinkarnaciju. 

 

PRINCIP INDIVIDUALNOSTI 

 

Svi ljudi imaju jedan monad (duh) koji je individualan i besmrtan. Taj monad (duh) se spušta iz duhovnog sveta u fizičko telo i ostaje u njemu za vreme ljudskog života, da bi se nakon smrti ponovo vratio u duhovnu sferu. 

 

Biljke i životinje imaju zajednički monad (duh), koji se ponekad naziva "zajednička duša" koja postoji na astralnom planu. Zrak astralnog plana (duša biljke ili životinje) i posle smrti se vraća nazad. Sve biljke i životinje imaju astralna i eterična tela, ali pošto je njihov monad (duša) zajednički svim vrstama, ne razvijaju ego, niti se reinkarniraju, sve dok ne dođe do početka individualizacije. Za neke životinje se smatra da su daleko napredovale u procesu individualizacije, npr: mačke, majmuni, psi, konji, delfini, ptice. 

 

PROCES REINKARNACIJE 

 

Najezoteričnije doktrine smatraju da se muškarci ponovo rađaju kao žene, tu tvrdnju potkrepljuju teorijom da se ono što se nalazi unutar jednog života manifestuje na spoljnoj formi sledećeg. Vreme između inkarnacija zavisi od duhovne evolucije i relativno je vremenu koje se provede na duhovnom planu, odnosno između smrti i ponovnog rođenja. 

 

Veruje se da se u proseku monad (duša) reinkarnira dva do tri puta, za vreme zajedničke ere koja traje 2160 godina, ali to može da bude i češće ukoliko do smrti dođe nasilno ili na neprirodan način. 

 

Za označavanje eteričkog bića koristili su se različiti termini, čak i danas imamo u opticaju veliki broj sinonima za opisivanje energije eteričkog tela npr: 

 

Stari Kinezi - Či energija 

 

Kabalisti - sarafenska mudrost 

 

Polinežani - mana 

 

Alhemičari - etar 

 

Ruski naučnici - energija bioplazme 

 

Vilhelm Rajh - biljno isijanje 

 

Savremena medicina - psihosomatski fenomeni

Komentari(0)
Ostavi komentar