Magazin

Šta su dobri ili pogrešni izbori u ljubavnim vezama

Izbori u ljubavnim vezamaSvi međuljudski odnosi su uvek mnogo složeniji nego što nam se čine i to ne samo na prvi pogled, već i onda kada se bavimo složenijim analizama i raslojavanjem raznih faktora ili okolnosti koji utiču na nivo kvaliteta. Postoje brojne studije i istraživanja o međuljudskim ili interpersonalnim odnosima iz različitih domena psiholoških, socioloških, kulturoloških i drugih oblasti saznanja. Međutim, koliko god se trudili da svoju svest proširujemo na saznanja koja dobijamo iz različitih oblasti nauke ili učenja, i koliko god da analitično raslojavamo sve moguće nijanse tih saznanja sigurno je da nikada nemamo potpunu sliku ni o sebi samima, a kamoli o drugoj osobi i o drugima, ili o svim zajedničkim aspektima i činiocima koji učestvuju u (ra)stvaranju naše veze i odnosa.


U takvom kontekstu razmišljanja, jasna je i poruka „čovek je čoveku tajna najveća“, a šta je onda tek život – tajna nad tajnama? Jer, život je veći ili iznad svakog čoveka.


Naravno nikakve prepreke ili ograničenja na životnom putu ne treba da nas obeshrabre, jer i one predstavljaju napor za uzdizanjem, ako ih pravilno sagledavamo kroz protok vremena koje donosi ukupna lepota življenja.


Postoje osobe koje vremenom proširuju svoja saznanja na različite načine, pre svega stečenim iskustvom i životom – gde je akcenat na suštini kvaliteta života kojim živimo. Psiholozi uz sve aspekte ličnosti koji su važni za njeno pravilno formiranje i dalje sazrevanje, posebno naglašavaju i uticaj EQ (emocionalna inteligencija). A poznato je, kako je emocinalna inteligencija vaznija od IQ (koeficijenta inteligencije) za kompletnu ostvarenost kroz razlicite aspekte življenja, kao i za ostvareni život u pravom smislu. Zatim, poznato je da se IQ se ne može menjati tokom života (mogu se samo unaprediti određene sposobnosti i aspekti inteligencije), dok se koeficijenat emocionalne inteligencije može neprekidno razvijati i unapređivati tokom celog života. Upravo neprekidnim razvijanjem emocionalne inteligencije unapređujemo svest o sebi i o drugima, tj. proširujemo ne samo svoje saznajne vidike, već i svest i podižemo nivo emocionalnog razumevanja i asimilacije kompletnog sveta u sebi, drugih u sebi, kao i sebe u drugima kroz unutrašnju i spoljašnju refleksiju.


Poznato je, da „sreću spoznaju samo oni koji su mudri, a ne oni koji su bogati“. Samo vremenom čovek postaje mudar i prepoznaje „prave vrednosi i strpljivo gradi svoju sreću“, i samo vremenom moguće je izrazi svoje „unutrašnje svetlo“. Takođe, mudar čovek odlično zna i da nemudar čovek to „svetlo“ nikada i ne traži, jer on razume ono što nam je dato i ono što nije dato – kao ukupnu sliku.


U svim međuljudskim odnosima i naročito kroz emocinalne relacije i ostvarene veze, onda kada se ti odnosi narušavaju, prekidaju ili potpuno gube, jedno od najčešćih pitanja je: „ko je kriv“? Da li ima ili nema smisla postavljati sebi i drugima to pitanje; i da li ima smisla pokušavati „olakšati“ sebi za možda pogrešne izbore koje smo napravili, pogrešne poteze koje smo povukli, pogrešne odluke koje smo doneli ... jer (ne)krivica ne leži u drugima kao opravdanje, olakšanje ili iskupljenje. Uvek imamo mogućnost da u sebi pronađemo odgovore, ali duhovno-emocionalnih raskrsnica i puteva spoznaje je mnogo i od nas zavisi kojim pravcem se krećemo. Jer, naš karakter je i naša sudbina ili obrnuto – naša sudbina je i naš karakter. Uvek imamo mogućnost da i u onoj „najcrnjoj situaciji“ pronađemo odgovore „a zašto je to dobro“? Šta smo novo naučili, šta nam sve donosi afirmaciju, koliko smo podigli nivo empatije, koliko smo plemenitiji postali. Naravno, uvek će neko to prokomentarisati: „lakše je to reći nego i učiniti“, ali jasno je da nije nemoguće to i učiniti i da nekom uvek treba i dobar „izgovor“ za svoje (ne)mogućnosti.


Ako sve ovo sada posmatramo iz astrološke prizme, pitamo se koji to aspekti olakšavaju ili otežavaju mogućnosti razvoja emocionalne inteligencije, nivo lične i socijalne afirmacije, duhovnu širinu i uzdizanje. Kada je reč o ličnom, odnosno natalnom ili životnom horoskopu uz osnovne karakteristike znaka i podznaka, položaja MC-a, kvaliteta i intenziteta ostalih polja ličnog horoskopa, posebno su važni aspekti Sunca, Meseca, Jupitera, zatim Merkura i Saturna, uz aspekte Urana, Neptuna i Plutona. Npr. tako iritirajući aspekti između Sunca i Meseca, ili Sunca i Jupitera ukazuju na različite vidove zastranjivanja (u zavisnosti i od polja u kojima se oni nalaze) u potrebi za ličnim isticanjem do eksentričnosti; dok iritirajući aspekti između Meseca i Saturna ili Plutona navode na emotivnu hladnoću do okrtunosti ili do raznih sado-mazihističkih uloga; iritirajući aspekt između Saturna i Urana ili Plutona (i u zavisnosti od polja u kojima se nalaze) ukazuje na nedostatak empatije do potrebe za mučenjem i terorom nad drugima. Nasuprot tome skladni aspekti između Sunca i Jupitera ili Meseca donose duhovnu i emocinalnu širinu, podsitiču skladne emocionalne i socijalne odnose; zatim između Jupitera i Neptuna ili Urana donose potrebu da se svest i svet evoluira i da se uspostavi harmonija među ljudima.


Naravno i u domenu astrologije suštinski bitno poglavlje predstavljaju naši različiti međuljudski ili interpersonalni odnosi, kao i emocionalni odnosi i (ne)ostvarene veze. Kroz uporedne aspekte dva lična ili natalna (životna) horoskopa, moguće je videti (ne)kvalitet i (ne)kontinuitet tih odnosa. Prvo, da li je uopšte moguća veza između dve osobe, a zatim priroda, nivo i snaga kvaliteta tog odnosa, kao i mogućnost trajanja neke veze, odnosa, partnerstva ili zajednice su pitanja na koja je moguće dobiti vrlo precizne odgovore. Skladni odnosi pre svega između Sunca, Meseca, Venere i Jupitera podstiču nivo ukupnog zadovoljstva i ostvarenosti kroz asimilaciju dva bića i obećavaju harmoniju. Dok iritirajući aspekti između Meseca i Saturna ili Plutona, ukazuju na emocionalnu dezorijentaciju i kontinuiranu patnju; zatim iritirajući aspekti između Saturna i Marsa ili Urana vode ka neminovnim prekidima; a između Marsa i Neptuna ili Plutona vode ka sado-maohističkim odnosima, koji lako mogu da prerastu i u razne oblike (samo)žrtvovanja.


Takođe, posebna pažnja se posvećuje i kvalitetu odnosa u grupi koju sačinjavaju više osoba, bilo da je reč o prodici (porodični i familijarni aspekti) ili udruživanje i razni oblici saradnje u poslovnim vezama. Kada je reč o porodičnim odnosima, uz natalne (životne) horoskope od suštinskog značaja je odnos između Sunca i Meseca, kao i aspektovanost IC-a, uz napomenu da se uvek posmatra i kompletna slika aspekata. Dok se u raznim poslovnim relacijama uz sliku natalnih (životnih) horoskopa, uvek uzimaju u obzir aspekti između Merkura (posebno kada je reč o poslovima u domenu trgovine, komunikacija, medija, javni poslovi i prezentovanja), zatim aspekti između Jupitera (posebno kada je reč o poslovima u vezi državnih službi, visokih zvanja, ekonomije, prava, zakonodavstva, bankarstva, ali i o mogućnostima kontinuiteta), zatim aspekti između Jupitera, Venere, Meseca i Marsa (posebno kada je reč o poslovima u domenu umetnosti, sporta, kao i vojne službe), zatim aspekti sa Satrunom (posebno kada je reč o poslovima u domenu državnih službi, politike, raznih vidova upravljanja).
Specifični položaji i aspekti određenih planeta u zajedničkom odnosu ukazuju na razne (ne)mogućnosti da se ostvari saradnja među konkretnim osobama, kao i (ne)mogućnosti kontinuiteta ili trajnosti tih zajedničkih poslova kojima su posvećeni, čak i onda kada postoje preduslovi za izuzetan uspeh ili uspeh koji predstavlja samo – trenutni bljesak.


I da se vratimo na početak naše priče, da li mučenik trazi svog mučitelja i da li se mudar i srećan čovek rađa ili to postaje? I to su pitanja koja imaju svoje odgovore, jer verujemo da za svako pitanje – postoji i odgovor, za svaki problem – postoji i rešenje, za svaku bolest – postoji i lek, a za svaku sreću – postoji i jasno utemeljenje kada se posmatra kompletna slika života - kao sveukupna lepota življenja.

Komentari(0)
Ostavi komentar