Magazin

Tehnika isceljenja GABRIEL

 
Tehnika isceljenja GABRIEL
G-Galaktičko
A-Afirmativno
B-Božansko
R- Reprogramiranje
I-Iniciranjem
E-Edukacijom
L-lečenjem
 
Isceljenje kroz pozitivnu afirmaciju, molitvu, trenutno reprogramiranje negativnih obrazaca usvojenih od predaka (banka podataka- kosmička biblioteka je naš DNK) i formiranih u aktueloj inkarnaciji, tj. tokom ovog života. Inicijacija, edukacija i lečenje tj. isceljenje se dešavaju trenutno, tokom rada sa tehnikom koju smo nazvali Gabrijel.
 
Gabrijel je Arhangel koji je zadužen za čovečanstvo u ovoj fazi razvoja i stvaranja NOVOG GALAKTIČKOG PROSVETLJENOG LJUDSKOG BIĆA.
 
 
Ova tehnika je kanalisana iz pete dimenzije postojanja uz prisustvo i vođstvo Svetih Anđela čuvara. Uz pomoć Nad-Duše, Višeg ja, svako biće ima lično iskustvo Istine i suočava se sa potisnutim traumama iz bilo kog perioda lične evolucije. Vibriranjem Božije reči – molitve, dolazi do reprogramiranja starih obrazaca mišljenja, ograničavajućih verovanja, fiksiranih stavova , negativnih emocija, kletvi, prokletstava, oslobađanja fragmenata duše, oslobađanje od entiteta i drugo.
 
Sve prethodno navedeno crpi životnu – vitalnu silu i u zavisnosti od lične konstitucije kristalizuje se u pojavnom kao fižička ili duševna bolest, nemogućnost uravnoteženog – zdravog življenja i razvoja. Živeći u ovom evolutivnom periodu, u svetu dualnosti ljudska duša ima iskonsku potrebu za Jedinstvom, Istinom, Ljubavi-Bogom, tj stanjem harmonije, mira, zajedništva, Celovitosti.
 
To je posebno naglašeno u ovo Vreme jer je čovečanstvo u fazi osvešćivanja i življenja červrte dimenzije postojanja gde bi afirmacija – Vreme je umetnost (sloboda izbora , kanal nebo -zemlja), oslobodila svet, tj čoveka od verovanja – Vreme je novac, tj. trodimenzijalne orobljenosti , vladavine straha i uslovljenosti, fiksacije - Ja nemam Vremena, tj. mogućnost izbora... odvojen sam od Boga, sebe, drugih, života... što je neistina, i iluzija treće dimenzije...
 
U ovo Vreme (a Vreme je samo sadašnji trenutak - vertikala, spirala a nikako vrteti se u krug trodimenzionalnog , iluzionog nemanja Vremena) dostupne su mnoge tehnike da bi čovečanstvo lakše prešlo u sledeću evolutivnu fazu, preživljavajući dramu – tj. kulminaciju odvojenosti od istine, suštine, sebe - Boga, ljubavi i milosrđa za sve, za Majku Zemlju.
 
Da naglasimo Vreme je sadašnji trenutak tj kanal Otac Nebo – Majka Zemlja gde je ljudso biće, kroz svest o sebi i svojoj strukturi medium, jer je u središnjoj poziciji i privilegovan da integriše kroz svoje biće dimenziju Vremena i na taj način spaja celokupno postojanje – egzistenciju, pa se i kaže da je Sin Božiji - stvoren po njegovom obličju.
 
Istina je Jedna da su prošlost, sadašnjost i budućnost sadržani u dimenziji Vremena tj. sadašnjeg trenutka i da se mogu isceliti trenutačno kroz iskrenu molitvu (onu iz srca koje je fizički katalizator kanala nebo - ljudsko biće - zemlja). Jedini lek za čovečanstvo je Ljubav-svetlost duše (i bi svetlost i svetlost bi u Tvorca), Molitva (reč- vibracija - bi reč i reč bi u Tvorca) koji su konekcija, tj. istinska (Istina- Ljubav-Bog-Put) nit koja nas povezuje sa spasenjem, Životom, Bogom tj. omogućava da teče kroz nas neprekidni tok života.
 
Da bi se ovo dogodilo potrebno je živeti iz srca tj centra svoje duše (srce, Hrist je centar našeg Univerzuma). Problem je što nas ne uče kako se to čini, tj. kako prevazići strah, odvojenost, zabrinutost... Tehnika GABRIEL vas resetuje i trenutno vraća u prirodan, harmoničan tok sudbine, oslobađajući vas od nametnutih obrazaca, blokada i ometanja ličnog razvoja.
 
 
Aktivacijom teta i alfa moždanih talasa aktivira (tokom ovog tretmana) se isceljenje na fiziološkom nivou. U istom trenutku imate i svest o čemu se radi tj vaš um je aktivan pa time i beta talasi. Gama talasi su takođe aktivni jer oni pobuđuju oslobađanje beta endorfina, i uključeni su u višu mentalnu aktivnost tj. percepciju i svesnost. U jednom trenutku se aktiviraju i delta talasi koji su tipični za stanje dubokog sna ali i intuitivnog sagledavanja.
 
To se dešava u trenutku najdublje relaksacije tokom tretmana. Možemo slobodno reći da je tokom tretmana raspon frekvencija od 0 do 5000 herca, gledano sa stanovišta nauke i opsega frekvenija ljudskog mozga. Tokom tretmana se aktivira kanal nebo-srce-zemlja i bivate u svesnosti četvrte dimenzije direktno vođeni Božanskom milošću viših sfera, tako da se trenutno dešava fenomen povišenog prosvetljavanja i povećanog geomagnetizma u vašem fizičkom i elektromagnetnom omotaču, što i lično svedočite, tj. čega ste svesni tokom tretmana.
 
Dešava se i trenutno suočavanje sa problemima i preprekama na mentalnom nivou, tj postajete ih u celosti svesni. To prati oslobađanje emocionalnog bola i drugih negativnih emotivnih sadržaja, a na telesnom nivou je propraćeno senzacijama, i osećajem promene temperature tela...
 
Pošto se terapija dešava u sada četvrtoj dimenziji koju mi poznajemo kao Vreme, a rekli smo da su u Vremenu sadržani prošlost, sadašnjost i budućnost i da je vreme kanal nebo-srce-zemlja, dešava se fenomen čudesnog i trenutnog resetovanja, reprogramiranja karmičkih zapisa i vraćanje u stanje kosmičkog equilibriuma.
 
Ovaj proces vodi Gabrijela, duhovni tragalac, isceliteljka, duša koja je u potrazi za Istinom, Ljubavi, Bogom dobila znanje na dar i inicirana od viših sfera i kosmičkih učitelja, milošću Božijom. Iskustvo inicijacije kroz kanalisanje istine bivajući u dimenziji vremena su tokom evolucije dobila mnoga ljudska bića, čija je misija da pomažu u isceljenju čovečanstva i planete Zemlje.
 
Gabrijela je dakle jedna od tih duša. U dugogodišnjoj praksi i radu sa ljudima Gabrijela je prepoznala matrice, forme i obrasce koji usporavaju ili onemogućavaju dalji razvoj a u većini slučajeva ozbiljno narušavaju zdravlje čoveka. Kroz praksu i mnoge tehnike koje je učila dobila je direktne uvide-spoznaju istine i koncipirala jedinstvenu tehniku isceljivanja - prvenstveno duhovnog preporoda koja deluje na zdravlje čoveka.
 
Pored terapija individualnih i grupnih, vodi radionice i edukuje ljude da savladaju prepreke na putu ostvarenja zdravlja i duhovne slobode. Budite i Vi čuvar vremena, bivajući i sada postanite galaktički čovek.
 
Zakazivanje i rezervacija termina na broj: 061/620 41 62 (viber); 060/32 92 333; ili putem Skype-a na gabriella.eho; email: gabriella.eho@gmail.com
Komentari(0)
Ostavi komentar