Magazin

Tragovi duše - Čoveče ne ljuti se

Eh, kada bi mladost imala mudrost, ne bismo doživeli mnoge ludosti koje obasjavaju neke prelepe trenutke u našim životima i koji su nam oduzmali dah ili ispunjavali dušu...

Koliko god plovili poljima života i sakupljali najrazličitija iskustva, znanja i riznice mudrosti ili otkrivali neke "životne tajne", čak i onda kada vid ugleda svoj nevid, a znanje prepozna svoj odraz u neznanju, isto nam je kao da smo na samom početku - toliko u nama nema odgovora na ta osnovna pitanja o nama samima.

Popularna psihologija - sudbina

Sve moguće razlike koje postoje u ljudima i na ljudima kroz sve moguće epohe, kulture, verska, nacionalna, socijalna, staleška, polna i sva ostala (ne)prepoznatljiva obeležja, ukazuju da postoji i "nešto" što je uvek isto za sve ljude.

Ovde svako od nas nosi svoju sveću, a jednog dana taj fitilj na sveći dogori... i onda idemo dalje... i to važi za svakog od nas... sve je uvek isto i za vladara i za prosjaka, za najbogatijeg i za najsiromašnijeg, za najmoćnijeg i za najslabijeg, za najumnije genijalce i za prostodušne, za obrazovane i neobrazovane, za zdrave i za bolesne, za srećne i za nesrećne, za lepe i za ružne... i kakvi god da smo, svima nama fitilj na sveći jednom utihne i ugasi se... 

Uvek je isto za sve nas - to da ovde ostaju naše telo, naše odelo i naše delo... 

I oni koji su lepi i najlepši, kao i oni koji nisu lepi, to svoje telo kakvo god da je, ostavljaju ovde;

I oni koji imaju vlast ili moć, ili su najbogatiji, kao i oni koji su siromašni sve svoje bogatstvo i to odelo, kakvo god da je ostavljaju - ovde;

I oni koji su učinili velika dela ili najveća čuda, kao i oni koji nisu učinili ništa značajnije, svako delo, kakvo god da je ostaje - ovde. 

I uvek je isto za sve nas - to da će se jednog dana i naša sveća ugasiti, a naše telo, odelo i delo, ostaće ovde... i samo ono što će nastaviti dalje je - to "svetlo" koje nosimo u sebi...

Čoveče, ne ljuti se, jer ovde niko nije birao ni svoju "životnu priču", ni sveću koju nosi, kao što ni ti ništa od toga nisi birao... i ovde niko nije slučajno...

A kada bi vid video svoj nevid, sve bi nam ovde drugačije izgledalo... 

A uvek su sve ove tajne bile i ostale u nama, dok ne ugledamo - svetlost....

Komentari(0)
Ostavi komentar