Magazin

U početku bi reč - ili verbalna ili neverbalna komunikacija

Ako je energija neprekidna, neuništiva u svom toku i evoluciji ili večni trag o postojanju, i ako se energija emituje na različite načine, a poznato je da se energija emituje i izgovaranjem reči (komunikacijom). Dakle, ako izgovaranjem reči emitujemo određenu energiju, pitamo se koliku moć onda imaju određene reči ili određene reči izgovorene na određeni način?

rec - verbalna li neverbalna komunikacija


Zašto se i u Bibliji naglašava „U početku bi reč“?


Da li izgovorene reči (emotivana energija) mogu da se „vrate“, ili da pokrenu određeni tok energije, ili da utiču na svojstva (kvalitet i kontinutet) energije, svakako da su pitanja na koja ima smisla tražiti i odgovore.


Komunikacija predstavlja jednu od nasušnih potreba i možda je kao privilegija data upravo čoveku, ali i to je samo pretpostavka na niovu ili u granicama naše, ljudske svesti, jer svakako da se komunikacija u najrazličitijim oblicima tice celikupnog mikro i makro kosmosa. Možda čovek u granicama svoje svesti samo umislja kako ima prilegiju u komunikaciji kroz sve oblike i moći koje ona donosi, jer činjenica je i da nemamo iskustvo i saznanja o drugim i/ili drugačijim oblicima (ne)života.


Čovek uvek ima potrebu da nešto iz sebe izrazi ili da sebe izrazi, i to uvek čini na svesni ili nesvesni način, čak on sebe mnogo češće izražava i emituje različite poruke na načine koje ne kontroliše njegova svest. U psihologiji su poznati različiti oblici verbalne i neverbalne komunikacije, naravno mnogo složeniji i nedovoljno poznati su upravo oblici neverbalne komunikacije. Kao, što je mnogo složenije i tajanstvenije dokučiti koji sve to mehanizmi u nama pokreću potrebu da se izrazimo (bazični instinkti, potrebe, namere, svest, podsvest, aspekti ličnosti i dr.). U svakom slučaju, jasno je da čovek uvek i u svakom trenutku govori o sebi, i u svakom, baš svakom, trenutku nešto poručuje svetu oko sebe. Što znači, da i onda kada govori o drugima – čovek uvek govori i o sebi; i onda kada potpuno zaćuti, kada se zatvori ili potpuno autistično izoluje – on uvek nesto poručuje i uvek govori o sebi.


Poznato je da postoje različiti oblici verbalne komunikacije, kao i razaličiti oblici govorne i pisane komunikacije. Zatim, postoje različite strategije, tehnike i instrumenti da se ti oblici unaprede. Mnoge studije do sada su se bavile istraživanjima iz oblasti komunikacija, kao što su različiti oblici komunikacije; osnovne strategije, tehnike i instrumenti koji se koriste u komunikacijama; uticaji raznih oblika komunikacija na pojedinca i na društvo; ect.


Ako komunikaciju kao sposobnost, predisponiranost, izvesnu moć, ili kao uticaj na okolinu posmatramo iz domena astrologije, uočavamo neke bitne razlike kroz obeležja koja donose priroda samog znaka rođenja (natalnog znaka), ali posebno su važni drugi aspekti kada se posmatra i analizira celokupna slika natalnog horoskopa kod određene osobe.
Dakle, uvek se posmatra položaj (znak i polje) određenih planeta i aspekti koje one prave između sebe, kao i sa ostalim osnovnim elementima natalnog horoskopa. U tom smislu, prevashodno je važan položaj (u znacima i poljima) i aspekti koje prave: Mesec, Merkur, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun. Što znači, ako je dominantan Mesec sa npr. naglašenim aspektima Merkura imamo moguću predisponiranost ka socijalnim, književnim, literarnim, novinarskim ili zdravstvenim oblastima; dok naglašeni aspekti Neptuna donose predisponiranost ka umetnosti, medijalnosti, psihološkim oblastima; zatim naglašeni aspekti Saturna donose više predisponiranost ka prirodno-tehničkim saznanjima, sposobnosti upravljanja, rukovođenja i organizovanja, kao i politička anagažovanja i mogućnost izražavanja kroz razne liderske uloge; a naglašeni aspekti Jupitera donose predisponiranost ka ekonomskim i bankarskim oblastima, tržisnim zakonitostima, da se uspostavljaju pravne i ostale zakonitosti na nivou društvenih zajednica; zatim naglašeni aspekti Urana donose predisponiranost ka istraživačkom duhu i otkrićima iz različih oblasti, pomeranje postavljenih standarda, normi i granica na globalnom nivou, ali i mentalnom sklopu svakog pojedinca, skolnost ka naučno-životnoj fantastici i sl.


Posebnu pažnju čine naši interpersonalni odnosi kroz mentalnu, emocinalnu, intelektualnu i svaku drugu vrstu kompatibilnosti. Dakle, da li se uopšte razumemo ili ne sa određenom osobom; da li možemo biti emocionalno ili mentalno bliski sa određenom osobom ili to nikada ne možemo biti; da li u određenom periodu možemo imati odnos bliskosti sa nekim, pa zatim dolazi do potpunog razilaženja ili kada se i kod koga iz „velike ljubavi prelazi u veliku mržnju“? Postoje još mnoga pitanja koja govore o (ne)mogućnostima za komunikacijom, bliskostima, razmenama energije, kao što postoje i odgovori našim (ne)ostvarnostima.


Astrološki gledano, sve je dato kroz kompletan odnos između natalnih horoskopa i kroz njihove zajedničke aspekte. Znači, analiza osnovnih elemenata natalnih horoskopa i aspekti između planeta otkrivaju i govore o (ne)mogućnostima za kompatibilnost (slaganje), da li dve osobe (ili grupa ljudi) mogu da uspostave odnos od elementarne komunikacije do bliskosti.


Koliko puta do sada ste imali osećaj da se sa nekim savršeno dobro razumete samo sa dve reči, ili bez reči, pogledom, osmehom, dodirom? Ili koliko puta vam se desilo, da svoje reči i energiju „bacate u prazno“ ili da „svirate savršenu harmoniju pred zidom i nekom ko apsolutno nema sluha“?


Kompletna slika natalnih horoskopa i aspekti između Sunca i Meseca, zatim Merkura, Venere i Marsa najvise ukazuju na mogućnosti da se ostvari razumevanje i bliskost; dok aspekti između Jupitera, Saturna, Urana i Neptuna najviše govore o mogućnostima da neki odnos uopšte zaživi, kao i kvalitetu tog odnosa, a zatim posebno o kontinuitetu i trajnosti, odnosno da li neki odnos može pozitivno da se razvija, usavršava i oplemenjuje ili kroz određeno vreme nastupa zatišje koje donosi prekid od razilaženja do osećaja „neprijateljstva“.


Naravno, važno je imati svest o tome da postoje osobe sa kojima ne možemo izgraditi odnos bliskosti, kao i da sa određenim osobama izgrađeni odnos bliskosti ne može trajati celog života, jer ponekad i one najlepše bajke ne traju dugo. Takođe, važno je i imati svest o tome da se svi razlikujemo, kao i da se vremenom sve i svi menjamo na različite načine i da to nebi trebalo da predstavlja veliko breme ili da nam donosi tamne oblake u životu, jer uvek je moguće razmaknuti tamne oblake kako bi sunce jače zasijalo. A najlepše od svega je imati svest o tome, da zaista postoje osobe koje dožive osećaj da postoji „jedna ista duša u dva tela“.

Komentari(0)
Ostavi komentar