Magazin

Uticaj meseca na začeće - Istraživanja i svedočanstva

Mesec i Sunce imaju veliki uticaj na različite životne procese, svakodnevne pojave i događaje koji se dešavaju na Zemlji. Poznato je da Sunce i Mesec svakodnevno izazivaju plimu i oseku, odnosno podižu i spuštaju nivo vode na planeti. Mesec deluje na protok, koncentraciju i nivo vode (tečnosti) u organizmu; ima veliki uticaj na psihičko i duševno stanje čoveka, na njegove snove, kao i na njegovu neurofiziološku strukturu; takođe utiče na razvoj ili na rast svih organizama, on određuje izgled flore i faune. Astrološki gledano, Mesec vlada mnoštvom raznolikih stvari na zemlji. Ova drevna i prvobitna sila leži u osnovi svega. Kao što je astronomski Mesec vidljiv sa Zemlje u svom večnom menjaju, tako i astrološki Mesec ima načelo - promenljivosti. On predstavlja ostvarenje životnog procesa koji je Sunce započelo. Menstrualni ciklus kod žena se podudara sa trajanjem lunarnog meseca, a normalan period između začeća i rođenja odgovora vremenu od devet lunarnih meseci.

Uticaj meseca - planiranje porodice


Osvrnućemo se na jedan "karakterisitan" i autentičan primer iz svakodnevnog života, uz naglasak da su ovakvi i slični slučajevi pozati u astrološkoj i medicinskoj praksi.


Lična nevolja je naterala Z.S. novinara iz Beograda, da istražuje uticaj Meseca na vreme najpogodnije na začeće. Naime, posle deset godina braka i svih medicinskih ispitivanja i tretmana, uz veliku gomilu nalaza i uveravanja da su supruga i on apsolutno zdravi, ipak nije imao potomstvo. Njegovo istraživanje je krenulo od saznanja o jednom "bizarnom" otkriću dvojice mađara - reč je o statističkom istraživanju (starom odprilike pedeset godina) neželjenih trudnoća i pobačaja u okviru određene populacije u toku jedne godine. Daljom analizom tih rezultata došlo se do veoma "važnog otkrića" - relativno veliki broj ispitanica je zatrudnelo tokom "sigurnih dana", dakle izvan vremena ovulacije (četrnaesti dan menstrualnog ciklusa plus/minus dva dana).


Astrološki postupak se svodi na: poređenje ovih neobičnih dana začeća sa danima rođenja, i sve u odnosu na položaj Meseca (odnosno po lunarnom kalendaru). Na kraju, dolazi se do zaključka o "poklapanju Meseca", odnosno položaj Meseca u trenutku začeća je isti kao i u vreme rođenja Majke!


"O ovom otkriću sam saznao sasvim slučajno, listajući neki stariji nemački časopis. Ni danas mi nije jasno, zašto se u tom pravcu nije dalje istraživalo i zašto je moderna medicina a priori odbacila ovo otkriće? Poznato je da je uticaj Meseca na našu planetu ogroman: od fascinantnih plima i oseka, preko jedva primetnih ali sveprisutnih ciklusa u biljnom o životinjskom svetu, do neverovatnog uticaja na mentalno stanje homo sapiensa. Uostalom, i sam menstrualni ciklus se poklapa sa lunarnim ciklusom od 28 dana. Zašto onda Mesec ne može da utiče na to da se jajašce lansira u karličnu duplju? Zašto ne bi mogao da bude makar deo mehanizma prirode u rađanju novog života?" Ističe Z.S.


Uvažavajući ove principe koji se baziraju na astrološkom tumačenju i daljim proračunima, Z.S. je shvatio da je važno pravilno izračunati cikluse plodnosti, od dnevnog do životnog ciklusa. I upravo primenjujući postupak koji je pomogao mnogim bračnim parovima u planiranju porodice i traženju povoljnog perioda za začeće, Z.S. je ostvario svoju roditeljsku ulogu - on je danas srećan otac koji ima petnaestogodišnju ćerku.


Zaključak o planiranju porodice i o izboru najpovoljnijeg perioda za začeće je, da pored lunarnog obavezno mora da postoji i dnevni ciklus (poznata priča o bioritmu), ali i životni ciklus. Dakle, postoji određeno vreme, određenog dana u određenoj godini kada je najveća verovatnoća da će doći do oplodnje.


U kontekstu plodnosti žene i muškarca, životni ciklus se može predstaviti kao sinusoida, čije su amplitude posebno izražene u doba polne zrelosti. Kada se pozitivne amplitude žene i muškarca poklope u najvišoj tački, to je najpovoljniji trenutak za začeće, tj. za stvaranje potomstva.


Znači, važno je pravilno izračunati cikluse plodnosti, od dnevnog i lunarnog do životnog ciklusa.

Komentari(0)
Ostavi komentar