V.I.P PAKET ZA VAS - UZ POMOĆ ZVEZDA DOBIJATE V.I.P. STATUS!

Magazin

Uticaj planeta na emocionalno-seksualni razvoj ličnosti

U okviru Natalne astrologije postoji više teorija koje govore o uticaju planeta na emocionalno i seksualno formiranje ličnosti, kao i na sam proces razvoja ličnosti.

Tradicionalne ili savremene teorije imaju zajedničku »polaznu osnovu«, tj. akcenat stavljaju na kompletnu sliku nečije Natalne karte; zatim na položaj i ulogu aspekata između planeta koje »utiču« na formiranje i razvoj emocionalno-seksualnog profila ličnosti.

Uticaj planeta - horoskop

Zarad boljeg razumevanja i određivanja nečijeg emocionalno-seksualnog profila, posebnu pažnju treba posvetiti položaju i aspektima: Meseca, Marsa, Venere; zatim pažnju treba posvetiti i ostalim činiocima koji utiču na formiranje kompletne slike, koja daje širi uvid u sklop nečije ličnosti. 

Naravno navođenje samo pojedinih položaja i aspekata planeta samo po sebi nije dovoljno za formiranje kompletne slike o profilu ličnosti i njenom razvoju ili sklonostima. 

Radi boljeg razumevanja profila ličnosti ukazaćemo na ulogu i aspekte pojedinih planeta koje daju glavne indicije ka određenom emocionalno-seksualnom razvoju i sklonostima. 

NEKA OPŠTA PRAVILA 

Položaj Marsa u Devici obično ukazuje na veći broj »nesrećnih ljubavnih veza«. 

Položaj Venere u Jarcu obično ukazuje na vrlo »zahtevnu« (ambicioznu) prirodu, skoro »pohotnu« ako osoba nije dovoljno taktična, takođe može da dovode i do većeg broja »tajnih veza« ili u određenom psihološkom smislu nezdravih emocionalno-seksualnih odnosa (tendencija ka preterivanju).

Venera koja zavisi od uticaja Neptuna obično ukazuje na tendenciju ka »nezakonitim i neprirodnim apetitima«.

Položaj Marsa u Blizancima obično ukazuje na mogućnost formiranja i održavanja dve (ili više) paralelne veze.

Položaj Marsa u Lavu obično ukazuje na strastvene ljubavne afere i »tajne veze«. 

ULOGA MESECA 

Mesec u Ribama obično je znak hedonizma i senzualnosti, a često i indikator većeg broja ljubavnih veza.

Seksualni ekscesi su često vezani za stanje ili položaj Meseca. Odnosno, ako je npr. Mesec pun, ili u fazi prve polovine, odvaja se od Marsa, a približava Veneri, ukazuje na sklonosti ka flertovima, preljubama.

Ako je Mesec u fazi druge polovine, ukazuje na podložnost osobe ka promiskuitetu, ali i na opasnost da zbog toga bude na »lošem glasu« (predmet ogovaranja).

Uz »loš« položaj Meseca, ako se i Saturn nalazi u Škorpionu, postoji tendencija ka veneričnim ili polnim bolestima. 

ASPEKTI MARSA 

Ako Mars u natalnoj karti muške osobe nije u aspektu sa Venerom ili Saturnom, a jeste u aspektu sa Jupiterom, ovakva astroslika ga u seksualnom činu, po pravilu, definiše kao čednog i punog poštovanja. Odnosno, od njega očekujemo da brine o svojoj partnerki, kao i njenom emocionalnom zdravlju i zadovoljstvu.

Ako je Mars u natalnoj karti muške osobe u aspektu sa Saturnom, ali nema podršku Jupitera ili Venere, to je astroslika koja ukazuje na više »hladnokrvan« pristup seksualnom činu i odnosima.

Ako je Mars u natalnoj karti muške osobe u aspektu sa Saturnom, Venerom i Jupiterom, ukazuje na naglašenu potenciju, osoba se lako uzbuđuje i često je ispunjena željom za seksualnim kontaktima ili odnosima. Ipak, u stanju je da ove želje kontroliše kada to situacija zahteva.

Ako je Mars u natalnoj karti kod muške osobe u aspektu sa Venerom, ili Venera sa Jupiterom, to je astroslika koja obično ukazuje na »pohotnog muškarca«, koji želi da na svaki način zadovolji svoje želje. 

ASPEKTI VENERE 

Venera u natalnoj karti ženske osobe u kombinaciji sa Jupiterom ili Merkurom, uz aspekte Saturna, čini je umerenom i čednom u seksualnom odnosu.

Venera u natalnoj karti ženske osobe u kombinaciji sa Jupiterom ili Merkurom, ali bez Saturna, ukazuje na indiciju da se kod nje »lako« budi želja za seksualnim odnosima. 

Naglašenost samih aspekata Venere i Jupitera u natalnoj karti ženske osobe predstavljaju astrosliku »pohotne osobe« u izražavanju seksalnih želja ili sklonosti. 

Venera u aspektima sa Marsom i Jupiterom u natalnoj karti ženske osobe, ali kada se Mars nalazi pod uticajem Sunca (npr. između 8 i 17 stepeni udaljenosti od Sunca), ukazuje na astrosliku - osoba je sklona da stupa u vezu sa ljudima »nižeg« socijalnog statusa; dok Venera pod uticajem Sunca znači suprotno, postoji tendencija ka vezama sa osobama »višeg« socijalnog statusa.

Naglašeni uticaj Saturna u kombinaciji sa aspektima Marsa i Jupitera u natalnoj karti ženske osobe ukazuje na ideje »opsednutosti« u seksualnm izražavanju, preferenciji, sklonostima ili odnosima.

Naglašena uloga i aspekti Jupitera u natalnoj karti ženske osobe ukazuje na prisustvo različitih vrlina.

Ako je naglašen uticaj Merkura u vezi sa pomenutim aspektima ovih planeta u natalnoj karti ženske osobe, predstavlja indikaciju ka stvaranju publiciteta, odslikava ekscentričnu ili psihološki i emocionalno-seksualno nestabilnu osobu.

Komentari(0)
Ostavi komentar