V.I.P PAKET ZA VAS - UZ POMOĆ ZVEZDA DOBIJATE V.I.P. STATUS!

Magazin

Uticaj planeta na izbor zanimanja - Šta otkriva vaš horoskop

Vreme i tempo u kome živimo nameće neka nova pravila u ponašanju, prilično smo užurbani i tražimo korisne informacije kako bismo pošto-poto, ispunili svoje životne ciljeve ili snove. Sveopšti društveni razvoj i moderna nauka ima zadatak, da konačno odredi Univerzum i naše mesto u njemu, zatim, kakav je uticaj planeta i kosmosa na našu sudbinu. Najbolji časovnik koji za sada imamo je naša planeta - Zemlja, koja se kreće oko svoje ose tačno za 23 časa i 56 minuta. Ovo je period jednog zvezdanog dana, koji su astronomi proglasili za jedinicu vremena. Naravno, zvezdani dan je ponekad kraći ili duži. Zatim, astronomi su pomoću atomskih časovnika utvrdili uzrok grešaka u kosmosu. Mesec stvaranjem plime i oseke, povećava trajanje dana. Takođe i iznenadne erupcije na Suncu utiču na Zemljinu rotaciju, kao što utiču i na sve ostale planete. Posledice ovih delovanja mere se "malim" delovima sekunde, ali je ovaj fenomen ipak impresivan, ako se uzme u obzir koliko je energije potrebno, da bi se usporila ili ubrzala masa Zemlje. A ako je dokazano, da i Zemlja podleže iznenadnim ćudima vasione, šta se tek dešava sa čovekom, kao malim organizmom koji živi na njenoj površini.
uticaj planeta
Dakle, zbog dnevne rotacije Zemlje oko svoje ose, planete se kao i Sunce , pojavljuju na istoku, lagano se penju na nebeskom svodu dok ne dosegnu najviši položaj - tačku kulminacije, a onda se spuštaju nazad i "utonjuju" na zapadu. To je njihovo dnevno kretanje, tako da nemamo samo solarni i lunarni, već i Merkurov, Venerin, Marsov i ostale dane i sate drugih planeta Sunčevog sistema.
Pre par godina, sprovedena su istraživanja na 25.000 ispitanika u Evropi, njihovi rezultati govore da položaj planeta u trenutku rođenja, uzrokuje ili ukazuje na pravilnost u IZBORU ZANIMANJA.
Tako da je izbor našeg zanimanja, uslovljen položajem i uticajem planeta. Sistematskom obradom ovih podataka ustanovljeni su veoma važni pokazatelji, zaključeno je, da svaka grupa zanimanja ima svoj planetarni časovnik. Statističke anomalije su se javljale uvek neposredno po izlasku ili pri kulminaciji pojedinih planeta. Zatim, zaključeno je da najveći broj osoba rođenih, na primer, u trenutku pojave Marsa na horizontu i u času njegovog prolaska kroz najvišu tačku na putanji, kasnije postaju naučnici, lekari, sportisti, vojnici ili "uniformisani" poslovni ljudi. Dok su se budući glumci, slikari, muzičari, umetnici ili šou meni rađali pod snažnim uticajem Meseca, Venere, Jupitera, Neptuna ili Urana. Eminentni i poznati naučnici ili lekari, rađali su se pod snažnim uticajem Saturna, dok se političari rađaju takođe pod snažnim uticajem Jupitera.
Kosmičke pulsacije koje se odvijaju u ciklusu od 24 časa, utiču na to, da se u određenom vremenskom intervalu rađa veći broj budućih lekara, a u nekom drugom intervalu veći broj političara, zatim, umetnika, sportista i tako redom za ostala zanimanja.
Na osnovu astronomskih izveštaja o tačnom položaju svih planeta Sunčevog sistema, dobijamo uvid o njihovom dnevnom kretanju, tj. o njihovom "izlasku" i "zalasku". Upravo, ovaj podatak ima izuzetno veliko značenje kao pokazatelj budućeg zanimanja, jer karakter i uticaj planete određuje buduću profesiju.
U kontekstu Natalne astrologije, uvek važi pravilo, da je polazna tačka analize - natalni horoskop i njegovi osnovni elementi. Onda kada se analiziraju predispozicije za izbor budućeg zanimanja, posebno se izdavaju, kao najvažnije determinante: kulminantna planeta, položaj MC-a, zatim prisustvo palaneta i njihovi aspekti u desetoj, šestoj i drugoj kući, posebno treba uzeti u obzir i vladaoce tih kuća u međusobnim aspetima, važnu ulogu imaju svakako ASC i natalni znak. Naravno, svaki natalni horoskop je uvek po nečemu veoma "specifičan", a ta karakteristika može dati poseban pečat kako na strukturu ličnosti, tako i na njeno profesionalno opredeljenje.
Naročito interesatan podatak je, da su svi veliki i eminetni astrolozi imali dominatan - naglašen uticaj Urana u svom natalnom horoskopu, zatim broje međusobne aspekte između Meseca, Neptuna, Urana ili Merkura, kao i jednu od "okultnih" planeta na MC-u, - što predstavlja tačku kulminacije.
Osnovna skica i pokazatelj svih potencijalnih odgovora koje tražimo je, Natalni horoskop. Onda kada se analiziraju nečije intelektualne sklonosti, afiniteti, mentalne predispozicije i profesionalne mogućnosti uvek treba izdvojiti kulminatnu planetu, položaj MC-a i važna polja - kuće, koje prvo, detrminišu izbor zanimanja a zatim, uspeh u karijeri. Pomenuto istraživanje koje je sprovedeno u Evropi na 25.000 ispitanika, potvrdilo je, tačnost i pouzdanost astroloških prinicipa. Dakle, na osnovu ovih rezultata potvrđeno je, da položaj planeta (ukupna slika neba) u trenutku rođenja "pouzdano" ukazuje na pravilnost u izboru zanimanja. Jedan od osnovnih principa kojim se rukovode drevna ili akademska astrologija glasi, da je sve uslovljeno uticajem i položajem planeta, pa tako i izbor zanimanja.
Ukoliko se bavimo analizom horoskopa poznatih naučnika, umetnika, književnika, političara sportista i ostalih javnih ličnosti, nesumnjivo dolazimo do zaključka o utvrđenoj pravilnosti, da svaka od pomenutih grupa zanimanja ima svoj planetarni časovnik.
Kao dobar primer za ilustraciju prethodno navedenih tvrdnji navešćemo neke važne ili karakteristične aspekte natalnog horoskopa, koji određuju profesionalnu orijentaciju i uspeh u krijeri. Istraživanja su dokazala, da je kod svih istaknutih i eminentnih naučnika izuzetno naglašen uticaj Satruna, Urana ili Neptuna. Zatim posebno važni elementi su ASC, MC ili su naročito aktivna polja-kuće (prva, treća, šesta, deveta i deseta). Ukoliko uzmemo natalni horoskop nekog od karaterističnih genija i naučnika, ovaj princip se jasno uočava i potvrđuje.
U horoskopu Hipatije (rođena 6.12.370. u Aleksandriji), briljantni đak Atinske filozofske škole, predsednik Aleksandrijske akademije, kćerka astronoma T.Mlađeg, istaknuti filozof i predavač - naglašen je genijalni um. Njen horoskop otkriva: natalni znak - Strelac, ASC - Ovan, na MC-u, su položeni Saturn, Mesec i Mars u desetom polju, a iz devetog nadiru Merkur, Sunce i Jupiter. Hipatija se dokazala kao izuzetno nadarena, svestrana i ingeniozna osoba. Učila je i predavala filozofiju, astronomiju, matematiku, govorništvo, astrologiju, čak je među prvima u istoriji kako je zabeležno uspela tačno da predvidi svoju smrt - precizno je "iračunala" taj dan i predvidela događaj.
U horoskopu Nikole Tesle (rođen 11.7.1856.) uočava se izuzetna genijalnost. Uostalom to potvrđuju i njegove reči: "Ceo čovek život je samo eletrični tok, a njegova duševnost ili duša je svetlost". Teslin um je "video" mnoge tajne ili saznanja daleko ispred i pre svog vremena, zbog toga je on za naša poimanja još uvek nadareni genije, svetac, mistik, ili čudotvorac. Njegova poruka glasi, "Ja radim za budućnost i savremenici me neće razumeti, ali jednoga dana prevladaće naučni zakoni prirode, čije sam tajne otkrio i sve će se izmeniti i promeniti. Nastupiće nova ERA čovečanske mudrosti i granice spoznaja će se promeniti i proširiti do (ne)verovatnih (ne)mogućnosti. Te glavne odlike budućeg vremena krasiće razumevanje vremena, otkriće se beskrajne energije i oblikovanje materije po volji naučnika."
Njegov horoskop otkriva: znak rođenja - Rak, ASC - Bik, Uran, Algol i ASC u trostrukoj konjukciji. U trećem polju ponovo konjukcija između Satruna, Venere i Sunca, zatim u šestom polju konjukcija između Meseca i Marsa, sjajan položaj Neptuna u jedanaestoj polju i Jupitera i Plutona u dvanaestom. Tesla je humanista ekscentričnih, genioznih i budućih ideja koje je pretakao u stvarnost. Prometej ili čudak koji je rušio staro i gradio novo (jednosmerne i dvosmerne struje). Istaknuti položaj Urana mu daje duboki i daleki uvid u carstvo fizike, kao i zagonetan sjaj u očima. A Neptun mu donosi jasan uvid i zadire u carstvo metafizike, ozoštrava "špijunsko oko", koje vidi ono što drugi ne vide, oseća ono što se može samo odsanjati i proročki konstruiše daleku budućnost, koja se još uvek ne nazire...
Teoriju iza sebe nije ostavio, jer je želeo da samo oni ljudi čiji je način razmišljanja identičan njegovom, razumeju šta je hteo da saopšti čovečanstvu. Njegova teorija je potpuno suprotna od Anštajnove relativističke teorije, jer omogućava da se dogodi ČUDO moderne tehnologije i naučnog mišljenja - voljno biranje predmeta, koji će nastajati iz energetskog sloja etarskih pojava. MOĆ preobražaja materije je u pravom odnosu vremena i prostora koji moraju da se odrede i prema ljudskoj DUŠI. "Nema Fizike bez duše i duhovnosti - kao što nema čoveka bez električnih talasa, tokova i događaja", je jedna od njegovih osnovnih poruka čovečanstvu!
Sledeće veliko ime iz sveta nauke, astronomije, geometrije, matematike, fizike i astrologije koje želimo da pomenemo i čiji horoskop želimo da predstavimo kroz aspekte i uticaj planeta na izbor zanimanja je, Johannes Kepler (rođen 27.12.1571).
Njegov horoskop otkriva: znak rođenja - Jarac, podznak ili ASC - Blizanci. Posebne karakteristike su, Saturn na vrhu šeste kuće ima sjajne aspekte - potreba da bavi "ozbiljnim" naučno istraživačkim radom, zatim Merkur i Uran u konjukciji, plus Jupiter u desetom polju i u konjukciji sa Plutonom daju genijalne potencijale i navode ga na astronomiju, geometriju, matematiku i fiziku, ali tu su i konjukcija između Sunca i Venere u osmom polju, plus Neptun na Ascendentu, što znači da ništa ne može bez metafizike, astrologije i mistike. Naravno, veliki Kepler je iza sebe ostavio i "veliki trag" u svim ovim oblastima. Čuveni astronom, koji je neverovatno dobro poznavao prirodu zakona i u skladu sa njima sjajno i nepogrešivo opisivao karaktere, predviđao događaje i sudbine.
Njegova lucidna intuicija tipa Neptuna mu je omogućila da otkriva ono tajanstveno i mistično, kao i da otkriva astrološke zakonitosti. Ipak, Kepler je i tip Saturna, te jednom nogom čvrsto korača u realnosti - svetom materije, ali najčešće je na samoj granici između mistike i stvarnosti. Još jedan genije koji je neverovatno precizno i unapred predvideo dan i vreme svoje smrti. Sva njegova predviđanja su se ostvarila, kao i datum koji je unapred zabeležio - umro je, 25.2.1634. u 12 časova. Možda mnogima ovaj podatak zvuči neverovatan, ali je istinit i potvrđen, pri tome čak nije jednistven slučaj.
Iz Keplerovog horoskopa naročito izdvajamo uticaj Neptuna na mentalni sklop ličnosti, zatim na određene intelektualne sposobnosti i naročito na usmerenost ili determinisanost ka izboru zanimanja. Detaljnije ćemo analizirati položaj i aspekte ove planete u natalnom horoskopu.

Uticaj Neptuna

Planeta Neptun je otkrivena 1846. godine i to posredstvom uticaja na Uran. Ova planeta ima gustu ledenu atmosferu, čvrsto jezgro, velike gustine, a vreme rotacije iznosi približno oko 165 godina za obilazak kroz ceo zodijak. Neptun je planeta simbolike, suptilnosti, romantike i umetnosti, izuzetno jako deluje na nadražaj i osetljivost čula. Navodi na intuitivno sagledavanje stvarnosti, sveta i sebe kao jedinke. Podstiče bujnu maštu, budi rafinirana ili senzacionalistička osećanja. Njegov uticaj generalno na širu populaciju je više i češće izražen u pravcu iskrivljenih, nerealnih i mističnih shvatanja stvarnosti ili posebno naglašene hipersenzitivnosti. Jedno od astroloških pravila glasi, Neptun u malim količinama deluje kao lek, a u velikim ili preteranim kao otrov. Inače, kada se nalazi na nekom važnom mestu unutar natalnog horoskopa (ASC, MC ili u nekom bitnom polju), ova planeta daje sklonost ka umetničkim zanimanjima. Naročito je naglašen talenat ili sposobnosti za bavljenje muzikom, slikarstvom, filmom, modom, plesom, fotografijom, poezijom, duhovnošću, medicinom, farmacijom, idejama, idealima, imaginacijom, mistikom, iluzijom, notama, mirisima, morima, naftom, akoholom, drogama, lekovima, anesteticima, transom, hipohondrijom, lažima, abnormalnošću, bojama, unutrašnjim čulima, hipofizom, nervima.
Delovanje ove planete je veoma karakteristično, tj. ono je vrlo postepeno, suptilno, tanstveno i pritvoreno. Naglašeni ili istaknuti Neptun u natalnom horoskopu izuzetno je važan za lični plan, intimni život i daje veoma karateristične ili retke sposobnosti kao što su: transcendentalnost, medijumski potencijali, sjajne spsobnosti za špijunažu ili detektivski rad. Zatim, daje izuzetno pojačanu percepciju i predstavlja poseban "kanal" za intuitivne, medijumske, isceliteljske ili vidovnjačke moći i sposobnosti.
Onda kada je loše aspektovan i "oštećen" donosi obmane, prevare, sklonst ka različitim porocima, uslovljava mentalne bolesti i psihičke poremećaje, navodi na samouništenje, deluje veoma fatalno i autodestruktivno - to je energija koja "otrovno" razara dušu i psihu, deluje iznutra, nevidljivo i neuhvatljivo, kraj je uvek tragičan, spektakularan i veoma dramatičan.
Veliko ime u svetu nauke svakako je i Albert Einstein (rođen 14. 3. 1879. u Ulmu), tvorac jedne od najčuvenijih teorija i jednačina ikada stvorenih u istoriji razvoja naučnog znanja, po kojoj je E=mc2. Ova, izuzetno čuvena jednačina koja je pomogla čovečanstvu da napravi veliki korak u saznanju, poslužiće kasnije naučnicima da stvore atomsku bombu - strašno oružje, protiv koga je Anštajn odmah podigao svoj glas.
Veliki genije, svoju čuvenu teoriju relativnosti - jednostavno i duhovito objašnjava na primeru voza koji putuje i lifta koji se kreće, a zapravo možda i stoji, jer sve je to relativno. Dakle, kretanje je relativno, a svetlost ne putuje pravolinijski jer prava linija zapravo i ne postoji, bar ne u euklidskom smislu. Svako merenje vremena je u stvari merenje prostora, a prostor je "ništa". Materija je energija i energija je materija. Sve je relativno, pa i istovremenost dva događaja. Znači, ako putujete dovoljno brzo vreme za vas staje, a predmeti se skraćuju. Pri brzini od 260 hiljada kilometara u sekundi, dužina od jednog metra se sraćuje za 50%. Ali, čak i to je relativno.
Ovako je genije, objašnjavao svoju čuvenu teoriju. Danas, kažu da postoji samo jedan genije koji potpuno razume Anštajna, njegovu teoriju, vizije i dela - to je Stiven Hoking, za koga se tvrdi da je njegov "naslednik" na polju fizike, naročito kvantne fizike. Inače, Anštajn svoju stvara svoju čuvenu Specijalnu teoriju relativnosti (1905.), a svoju drugu veliku teoriju i delo Opštu teoriju relativnosti (1916.). 1921. - dobija Nobelovu nagradu za fiziku (ali ne za svoje čuvene teorije, već za radove na polju kvantne teorije).
Pitanje koje postavljamo po logici stvari je, šta otkriva njegov horoskop i da li je sve to "zapisano". Odgovor je - DA, sve to se da "videti" u njegovom natalnom horoskopu.
Osnovni elementi njegovog natalnog horoskopa su, znak rođenja - Ribe, podznak ili Asc - Rak, zatim Sunce (vladalac) se nalazi na vrhu devete kuće i ima sjajne aspekte sa Marsom i Plutonom (sekstili), a Mesec kao vladalac Asc je u trigonu sa Venerom, koja je kulminantna planeta (nalazi se na vrhu desete kuće). Inače, uz Sunce u devetoj kući se nalaze još i Merkur (vladalac trećeg i dvanaestog polja) i Saturn koji naginju ka desetoj kući i čine sjajnu trostruku konjukciju (zajedno sa MC-om). Njegov horoskop je "obeležen", još jednim moćnim aspektom Marsa u trigonu sa Plutonom.
Ovakva skica horoskopa nesumnjivo potvrđuje čuvenu teoriju - "genije se uvek rađa". A nečiji natalni horoskop, sigurno predstavlja jedan od pouzdanih pokazatelja o "predviđanju" nečije genijalnosti, koja se jednog dana naprosto mora ispoljiti. U slučaju Anštajnovog horoskopa, to se jasno uočava kroz uticaj njegovog devetog, šestog i jedanaestog polja, kao kroz sjajne aspekte planeta koje se u njima nalaze ili upravljaju natalnom skicom.
Pomenuta istraživanja o uticaju planeta na izbor zanimanja, tj. uticaj planetarnog časovnika i određenih planetarni konstelacija, koje formiraju "nebesku sliku" u trenutku našeg rođenja, predstavljaju i osnovni "obrazac" svega onoga što će se formirati u nečijoj karijeri.
Dakle, tokom istraživanja su potvrđeni i neki drugi veoma važni astrološki principi ili "pravila". Svakako da, važan zaključak predstavlja i "princip sinastrije"- uporedni aspekti, koji odslikavaju zajednički odnos između dve ili više osoba u poslovnoj saradnji, partnerstvu ili u nekoj vrsti veze kada postoji tim saradnika. Na osnovu natalnih horoskopa je moguće "videti" i proceniti sledeće: da li postoji mogućnost za saradnju, kakvi su potencijali i mogućnosti, budući kvalitet poslovnog odnosa i rezultata koji proizilaze iz zajedničkog rada, kakvu ulogu imaju akteri - sradnici u međusobnom poslovnom odnosu, koliko je saradnja trajna i šta treba očekivati kao "završni momenat".
Naravno, uvek kada je reč o nekom zajedničkom odnosu, tako i poslovnom, partnerstvo je kategorija koja u načelu znači uzajamno delovanje, po principu "ravnopravnosti". Imamo brojne primere veoma uspešnih poslovnih partnera ili vrhunske rezultate i velika otkrića koja su ostvarena kroz timski rad.
Čuveni naučni par ili tandem koji želimo da Vam predstavimo je, Sigmund Freud i Carl Gustav Jung - dva velika imena u svetu medicine, psihijatrije i psihologije. S.Frojd (1856. - 1939.) austrijski naučnik svetskog renomea, osnivač psihoanalize, lekar za nervne bolesti i poremećaje, profesor nervne patologije na Univerzitetu u Beču.
Objavio je veliki broj naučnih dela iz opšte medicine, psihijatrije, psihopatologije i psihoterapije. Najpoznatija su: Uvod u psihoanalizu, Psihopatologija svakodnevnog života, Totem i tabu, Tumačenje snova. K.G.Jung (1875. - 1961.) ugledni švajcarski psihijatar i veliko ime u svetu nauke. Završio je medicinu i specijalizirao psihijatriju. Objavio je veliki broj dela, najčuvanija su: Psihološki tipovi, Psihologija i religija, Simbolika duha, Studija o arhetipovima. Ova dva naučnika se prvi put sreću 1907. godine i od tada tesno sarađuju u teorijskom i istraživačkom radu, tako da uskoro postaju najčuveniji psihijatrijski par u svetu. Međutim, Jung u početku apsorbuje Frojdove ideje i teorije, ali ih ubrzo revidira, menja ili potpuno odbacuje i osporava.
Naravno njihova "zlatna faza" velikog uspeha u naučno istraživačkoj saradnji, koja je poprimila svetske razmere nije trajala dugo, već 1913. godine oni se definitivno razilaze.
Posebno naglašavamo kao bitan podatak, da se Jung u poslednjim decenijama svog života skoro potpuno posvetio studijama o religiji, mitologiji, simbolima, arhetipovima (individualno i kolektivno nesvesno), mistici, parapsihologiji, astrologiji. Astrološki zaključak koji proizilazi na osnovu njihovih uporednih natalnih horoskopa glasi, da Bik-Škorpijon (Frojd) sa unakrsnim aspektima (naročito opozicija između Jupitera i Marsa i kvadratima između Saturna, Marsa i Jupitera) kvadrata i opozicije prema Lavu (Jung) - neminovno vodi ka vrhunskom i kratkotrajnom uspehu, što se i potvrdilo kao tačno.
Drevna i akademska astrologija naročito ističu važnu ulogu, svojstvo i karakter Neptuna u natalnom horoskopu, kao i njegov uticaj na izbor zanimanja ili na određene slonosti, afinitete i talenat. Jedan od osnovnih astroloških principa glasi, istaknuti položaj Neptuna u natalnom horoskopu determiniše psihološku strukturu ličnosti, a zatim i određene predispozicije koje će se tokom života razvijati kao posebna sklonost ka specifičnim profesijama ili te predispozicije donose karakterističan, veličanstven, vrhunski i veoma originalan uspeh u karijeri. U izvesnom smislu, Neptun "obeležava" osobu odmah po rođenju ili kroz skicu natalnog horoskopa, koja najavljuje karakterističnu životnu priču i "neobičan uspeh" u karijeri. Pre nego što Vam predstavimo poznate umetnike koji su "obeleženi" uticajem ove planete, upoznajte njene osnovne karateristike.

Uloga, svojstvo i uticaj Neptuna

Planeta Neptun je otkrivena 1846. godine i to posredstvom uticaja na Uran. Ova planeta ima gustu ledenu atmosferu, čvrsto jezgro, velike gustine, a vreme rotacije iznosi približno oko 165 godina za obilazak kroz ceo zodijak. Neptun je planeta simbolike, suptilnosti, romantike i umetnosti, izuzetno jako deluje na nadražaj i osetljivost čula. Navodi na intuitivno sagledavanje stvarnosti, sveta i sebe kao jedinke. Podstiče bujnu maštu, budi rafinirana ili senzacionalistička osećanja. Njegov uticaj generalno na širu populaciju je više i češće izražen u pravcu iskrivljenih, nerealnih i mističnih shvatanja stvarnosti ili posebno naglašene hipersenzitivnosti. Jedno od astroloških pravila glasi, Neptun u malim količinama deluje kao lek, a u velikim ili preteranim kao otrov. Inače, kada se nalazi na nekom važnom mestu unutar natalnog horoskopa (ASC, MC ili u nekom bitnom polju), ova planeta daje sklonost ka umetničkim zanimanjima. Naročito je naglašen talenat ili sposobnosti za bavljenje muzikom, slikarstvom, filmom, modom, plesom, fotografijom, poezijom, duhovnošću, medicinom, farmacijom, idejama, idealima, imaginacijom, mistikom, iluzijom, notama, mirisima, morima, naftom, akoholom, drogama, lekovima, anesteticima, transom, hipohondrijom, lažima, abnormalnošću, bojama, unutrašnjim čulima, hipofizom, nervima. Delovanje ove planete je veoma karakteristično, tj. ono je vrlo postepeno, suptilno, tanstveno i pritvoreno. Naglašeni ili istaknuti Neptun u natalnom horoskopu izuzetno je važan za lični plan, intimni život i daje veoma karateristične ili retke sposobnosti kao što su: transcendentalnost, medijumski potencijali, sjajne spsobnosti za špijunažu ili detektivski rad. Zatim, daje izuzetno pojačanu percepciju i predstavlja poseban "kanal" za intuitivne, medijumske, isceliteljske ili vidovnjačke moći i sposobnosti. Onda kada je loše aspektovan i "oštećen" donosi obmane, prevare, sklonst ka različitim porocima, uslovljava mentalne bolesti i psihičke poremećaje, navodi na samouništenje, deluje veoma fatalno i autodestruktivno - to je energija koja "otrovno" razara dušu i psihu, deluje iznutra, nevidljivo i neuhvatljivo, kraj je uvek tragičan, spektakularan i veoma dramatičan.
Komentari(0)
Ostavi komentar