V.I.P PAKET ZA VAS - UZ POMOĆ ZVEZDA DOBIJATE V.I.P. STATUS!

Magazin

Životna razdoblja

životna doba

 

U duhu astrološkog učenja poznato je da čitav kosmos ima veliki uticaj na prirodu i čoveka. Slika neba je važna ne samo u trenutku nečijeg rođenja, već i u trenutku začeća, kao i da se tokom ljudskog veka smenjuju različiti prirodni ciklusi - kao životne faze, i da se svaka od tih faza nalazi pod uticajem određene planete.

 

Svaku životnu fazu (doba) kroz koju prolazimo karakterišu određene funkcije ili zadaci koji se nalaze u komparaciji uticaja osam, deset ili dvanaest planeta, ili možda još nekih nama nepoznatih planeta i nebeskih tela.

 

Prema tradicionalnoj astrologiji i njenom učenju, postoji osam životnih razdoblja u životu svakog čoveka i primaran je uticaj osam nebeskih tela na njih. Planete (i nebeska tela) koja imaju uticaj na životne faze su: Sunce, Mesec, Merkur, Venera, Mars, Jupiter, Saturn i Uran. Podsećamo da su u duhu tih starih učenja ove planeta bile poznate, te da su kasnije otkrivene i nove planete među kojima su Neptun i Pluton. 

 

Moderna astrologija u duhu novih saznanja (kao i novootkrivenih planeta) smatra da se životna razdoblja (faze) smenjuju u ritmu kretanja Urana, kojem je potrebno oko sedam godina da prođe kroz jedan zodijački znak (sazveđže). Dakle, svaku životnu fazu karakterišu određene funkcije ili zadaci koji zavise od sedam (u zavisnosti od prihvaćene teorije postoji tumačenje da ih ima osam, deset ili dvanaest) glavnih planeta (do 18. stepena) ili nebeskih tela.

životna doba

 

Na osnovu tradicionalnog učenja, čitav čovekov život je podeljen na sedam glavnih razdoblja ili etapa: doba Meseca (od rođenja do 7. godine), doba Merkura (od 7. do 14. godine), doba Venere (od 14. do 21. godine), doba Marsa (od 21. do 35. godine, što je dvostruki Uranov ciklus), doba Sunca (od 35. do 42. godine), doba Jupitera (od 42. do 56. godine) i doba Saturna (od 56. do 70. godine, sto je dvostruki Uranov ciklus). 

 

Međutim, poznato je da su sveukupni razvoj i napredak čovečanstva produžili prosečan životni vek i razdoblja u životu čoveka, tako da doba Saturna više nije i njegova poslednja faza.

 

Nakon Saturnovog doba (sedme faze), nastupa i osma faza ili doba Urana (tj. prva od planeta tzv. novog ili modernog doba), naravno, tu su i uticaji planeta Naptuna i Plutona (koji je kasnije proglašen nebeskim telom).

 

Moderna astrologija u duhu novih saznanja propagira i više teorija o tumačenju uticaja planeta na razna životna doba ili razdoblja. U svakom slučaju, teorije se oslanjaju na novija saznanja i naglašavaju uticaje deset poznatih planeta (ili nebeskih tela): Sunce, Mesec, Merkur, Venera, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun i Pluton. 

 

Takođe, postoje i novije teorije koje ističu da su svi odgovori uvek u skladu sa osnovnom postavkom od dvanaest ciklusa (svetim brojem), te da postoji dvanaest životnih razdoblja ili ciklusa u životu svakog čoveka, tako da ne treba zanemariti ni cikluse prenatalnog rođenja (faza embriona), kao ni ciklus postnatalne faze (dalji duhovni put i ciklus evolucije energije).

životna doba

 

Tumačenje o osam glavnih životnih razdoblja ili ciklusa 

 

Doba Meseca (od rođenja do 7. godine života) 

 

Doba Meseca odlikuje izuzetna osetljivost, hipersenzitivnost, promenljivost i prijemčivost (Mesec). U ovoj fazi dete je posebno vezano za majku, najviše kroz svoje roditelje gleda na spoljašnji svet, ono je nesamostalno i vrlo radoznalo. Međutim, detinjstvo se u današnje vreme značajno skratilo, a detetov životni ritam i razvoj prilično ubrzao.

 

Uz savremene uslove života tome naročito doprinosi i uticaj televizije, kao i ostalih audio i vizuelnih medija preko kojih dete ulazi u neposredan dodir sa stvarnošću. Televizija, poput drugih umetnih stimulansa, decu brzo učini i da budu dovoljni sami sebi. Poslednjih godina postoji i veliki uticaj računara, koji zaokuplja njihovu pažnju raznim sadržajima, igricama i virtuelnim svetom Interneta.

 

Doba Merkura (od 7. do 14. godine života) 

 

Kada se nađu u ovoj životnoj fazi, deca se moraju suočiti sa strogim pravilima ponašanja i moraju naučiti različite veštine komunikacije (Merkur).

 

Za razliku od dečaka, devojčice već u igri moraju pokazati svoju gracioznost i ženstvenost, dok je u pubertetu ta razlika dodatno pojačana i podelom stvari na “muške” i “zenske” karakteristike i svetove. Adolescencija i seksualnost su nekada bile obavijene velom misterije, ali sada više nisu tabui.

 

Danas u modernom dobu adolescenti često iskuse razne seksualne doživljaje koji su ranije pripadali kasnijim fazama odrastanja. Naravno i granice puberteta su se u današnje vreme pomerile, tako da deca ranije ulaze u fazu puberteta.

 

životna doba

 

Doba Venere (od 14. do 21. godine života) 

 

Venera simbolizuje ljubav, erotiku, užitak i estetiku, tako da ljubav posebno dominira u ovom životnom razdoblju, kao i potrebu za izražavanjem sebe putem odeće ili celokupnog spoljašnjeg izgleda i stila.

 

Ovo je doba kada bi trebalo da se dešavaju prva zaljubljivanja, ljubavna i seksualna iskustva.

 

Međutim, seks je nekada u ovom dobu bio zabranjen, a kada se devojka zaljubila morala se i udati. Nekada ako se žena nije udala, a da je bila starija od 21. godine, smatrala se usedelicom. Danas u savremenom svetu to više nisu imperativi življenja kod žena, a nestale su i mnoge predrasude vezane za odnos prema ljubavi. 

 

životno doba

 

Doba Marsa (od 21. do 35. godine života) 

 

Doba Marsa karakteriše izvesni bunt protiv skoro svih vrsta autoriteta, nametnutih uticaja, ograničavanja i raznih stega, te postoji potreba za pronalaženjem vlastitog puta koji često može biti i suprotan od onoga što zapravo žele roditelji.

 

U astrološkom smislu ovo je doba zrelosti i samopotvrđivanja, kako na intimnom, tako i na poslovnom planu i kroz razne oblike ličnog angažovanja. Kao planeta, Mars ujedno predstavlja i simbol seksualne želje i snage, tako da se potvrda lične vrednosti i zrelosti traži i na ljubavno-seksualnom planu.

 

Doba Sunca (od 35. do 42. godine života) 

 

Nekada se ova faza smatrala razdobljem neizbežnog “tihog gašenja” uzvišene ženske lepote i privlačnosti, ali danas je ovo doba koje donosi prve velike plodove rada, društveni prestiž i status.

 

Takođe, u ovom životnom razdoblju dolazi do analiziranja svega ostvarenog u životu. Osoba koja je izgradila karijeru i društveni status, ako je ostvarila ili ako se odrekla svoje porodice, počinje da se preispituje da li je li sve to bilo vredno truda i cene. Javlja se nostalgija za bezbrižnim sentimentalnim odnosima, ali i svest o prednostima života kroz oblike nezavisnosti.

 

životno doba

 

Doba Jupitera (od 42. do 56. godine života) 

 

U ovom dobu se dostiže vrhunac životne zrelosti, nakon čega sledi lagano “opadanje snage i moci”, a kod žena i izvesno neugodno razdoblje menopauze.

 

Doba Jupitera je razdoblje ključnih životnih transformacija i vreme važnih odluka, pre svega hoće li se život nastaviti dalje prema mirnoj, spokojnoj i bogatoj starosti ili nasuprot prema sve većem beznađu, apatiji i samoći.

 

Doba Saturna (od 56. do 70. godine života) 

 

Planeta Saturn je i simbol starenja, usporavanja životnih funkcija, samoće i mudrosti. Nekada je u najboljem slučaju sudbina muškaraca i žena u ovom životnom dobu, bila pre svega briga o unucima. Napredak medicine i tehnike usporio je fizičko (telesno) starenje, ali bitni pomaci su se osetili i na psihološkom planu.

 

Mnoge starije osobe u današnje vreme odlučuju da i dalje ostanu radno angažovane ili profesionalno aktivne, ili prihvataju neki honorarni posao umesto da samo ispunjavaju ulogu dobrih baka i deka.

 

životno doba

 

 

Doba Urana (od 70. godine života, pa nadalje) 

 

Uran upućuje ka ostvarivanju viših stanja svesti. Muškarci i žene u ovom dobu života najčešće deluju kao nezaštićeni starci, više nalikuju deci i većinom zavise od brige ili angažovanja svojih bližnjih. Međutim, sveopšti napredak društva omogućava im da vode nezavisan život i da imaju sigurnost.

 

Prema medicinskim statistikama, mnogi muškarci i žene u ovom dobu su još uvek intelektualno, pa i seksualno aktivni, a ima čak i onih koje se odluče na neke vrlo “neobične ili čudne poduhvate” koje nisu mogli da ostvare ranije u životu.

Komentari(0)
Ostavi komentar