V.I.P PAKET ZA VAS - UZ POMOĆ ZVEZDA DOBIJATE V.I.P. STATUS!

Magazin

Astrologija i horoskop

Astrologija i horoskop

Astrologija se u praksi najčešće izjednačava sa horoskopom i to sa ličnim horoskopom, što predstavlja jednu od osnovnih zabluda. Astrologija, kao što sama reč govori, je nauka o zvezdama, ili po nekim teoretičarima "pseudonauka", a počiva na verovanju da zvezde i konstelacije među njima, odnosno celokupna slika neba, imaju određeni uticaj na našu planetu i na sve ono što se na njoj nalazi.

To je uticaj kosmosa, svih nebeskih tela i planeta na celokupnu prirodu, na sve događaje i na svakog čoveka ili pojedinca. Akademski rečeno, to je uticaj makrokosmosa na mikrokosmos.

Horoskop je pojam koji označava "gledanje u časovnik" kako bi se određenog sata i minuta "precizno snimila slika neba". Na osnovu te "zaleđene slike neba" izrađuje se lični horoskop.

Postoji više tipova, odnosno vrsta horoskopa, u zavisnosti od toga kojom granom ili disciplinom astrologije se bavimo. Astrologija, kao i svaka druga nauka, ima različite grane, odnosno discipline. Većina teoretičara se slaže sa podelom astrologije na sledeće discipline:

Natalna astrologija (bavi se analizom horoskopa određene osobe koji se izrađuje na osnovu preciznog časa rođenja).

Mundana astrologija (bavi se analizom horoskopa određenih prirodnih pojava i promena na Zemlji).

Horarna astrologija (bavi se analizom horoskopa određenih događaja koji donose promene manjoj ili većoj grupi naroda; izradjuje se za trenutak postavljanja pitanja odredjene osobe, i posmatraju se planetarne konstelacije i medjusobni aspekti i pozicije nebeskih tela za dati trenutak).

Astromedicina (izučava i istražuje različite bolesti ili slabosti kojima je određena osoba naklonjena, tj. disponirana).

Ezoterijska astrologija (analizira i tumači horoskop koji se bazira na verovanju u karmu tj. reinkarnaciju).


U okviru NATALNE ASTROLOGIJE postoje podele na osnovne tipove ili vrste horoskopa:

Natalni (životni) horoskop. Horoskop određene osobe koji daje mogućnost da se analizira celokupni život sa svim važnim događajima koji prate tu osobu ili njenu "životnu priču".

Solarni (godišnji) horoskop. U okviru natalnog horoskopa se izdvajaju godišnji horoskopi koji detaljnije predstavljaju i preciznije opisuju događaje koji se dešavaju kod određene osobe u intervalu od godinu dana (preciznije, od rođendana do rođendana).

Lunarni (mesečni) horoskop. U okviru natalnog i solarnog horoskopa se preciznije tumače i objašnjavaju događaji koji prate određenu osobu u intervalu od jednog mesečevog ciklusa.

Periodični ili horoskopi za određeni vremenski period (kvartalni, mesečni, nedeljni, dnevni ciklusi) sa opisom prognoza koje se dešavaju kod određene osobe.

Uporedni horoskopi govore o kvalitetu odnosa dve ili više osoba. Kod njih postoji podela na:

  • ljubavni horoskop (odnos muškarca i žene

  • poslovni horoskop (odnos dve ili više osoba u različitim kategorijama poslovnih i saradničkih veza

  • interpersonalne horoskope (odnos dve ili više osoba u različitim kategorijama porodičnih, socijalnih i emocionalnih veza)

  • kompozitni horoskop (se dobija izračunavanjem srednjih vrednosti svih tačaka i položaja nebeskih tela dva natalna horoskopa i pruža informacije o međusobnim odnosima).

  • elekcioni horoskop (izdvajanje najpovoljnijeg trenutka za započinjanje nečega (posao, brak, kupovina stana...) 

Da pročitate dnevni, nedeljni, mesečni, godišnji ili ljubavni horoskop kliknite ovde

Komentari(0)
Ostavi komentar