Carica

III Carica

 

Na prvi pogled Carica dosta liči na Papisu. I zaista je tako. One se jedino razlikuju po tome, sto Papisa predstavlja duhovnu ženstvenost; dok Carica vlada zemaljskim kraljevstvom. Razni tumači Tarota su imali ovakav stav, u pedesetim godinama ovog veka. Danas se uverenje tumača promenilo. Caričina zlatna vladarska palica predstavlja krug zemaljske realnosti, na njenom vrhu se nalazi duhovni krst. Njena sposobnost da poveže nebo i zemlju, duh i telo, je zapravo jedan od njenih glavnih atributa i moći. Zlatni orao na njenom štitu, ukazuje na njenu vezu sa duhom. Ona je zagrlila štit, a orao kao da predstavlja njenog ljubavnika. Na prethodnoj karti atmosfera je statična i ukorenjena, sa akcentom na zaštiti i očuvanju. Na ovoj karti orao ukazuje na kretanje, slobodu i promenu; nešto sto povezuje zemlju i nebo. Orao je takođe, simbol ženstvenosti. (I u prirodi ženka orla je krupnija od mužjaka).

 

Carica ne drži svoju vladarsku palicu uspravno, već je ona neobavezno naslonjena, što ukazuje na poruku da Carica pre vlada intuitivno nego po zakonima čoveka. Zatim, pogledajte kako ona drži zagrljeno štit sa orlom. Ona dozvoljava da njena palica padne dalje od nje, jer ona je čvrsto zagrlila orla. Očigledno da je njoj draža moć ljubavi, nego ljubav prema moći.

Na prethodnoj karti, Papisa drži sklopljeno svoje ruke i tako štiti tajnu svoga tela. Caričine ruke su otvorene ukazujuci na izlazecu prirodu. Njena kosa nije skrivena velom kao kod Papise, već slobodno pada – ona prikazuje sebe kao Ženu. Ženstvenu i pravu ženu! Carica nije ograničena stubovima hrama, već je ona prikazana na otvoren, slobodan i prirodan način.

 

Osnovne razlike:

  • Papisa je Prvosveštenica i Devica.
  • Carica ja Madona i Kraljica.
  • Papisa sluzi duhu, Carica čini duh.
  • Papisa je strpljiva i pasivno čeka; Carica je aktivna i vodi ka ostvarenju.
  • Papisom vlada ljubav; Carica vlada ljubavlju.
  • Papisa čuva nešto staro; Carica otkriva nešto novo.
  • Papisa drzi knjigu proročanstva; Carica ispunjava proročanstva. Knjiga više nije potrebna, jer rođen je novi kralj.

 

Magov broj jedan, plus Papisin broj dva, zajedno čine Caričin broj - tri.
Uopšteno govoreći, funkcija broja tri se odražava na sva trojstva: Otac, Sin i Sveti Duh; prošlost, sadašnjost i budućnost; otac, majka i dete; Izida, Oziris i Horus. Treći član se uvek ponaša kao faktor ravnoteže, kombinujući roditeljske brojeve stvara novu realnost.

 

PORUKA: Imati dovoljno samopouzdanja i odlučnosti u finansijskim situacijama, ali i u diplomatiji. Ako se pripremate na važnu odluku, ona Vas upozorava da ne idete linijom manjeg otpora. Samosvestan pristup donosi uspeh. Možda Vašem partneru treba pomoć, ohrabrite ga i podržite, ali ne budite suviše posesivni. Odolite iskušenju kada je u pitanju kleveta ili rasipništvo.

 

Uspravno: Prirodna, slobodna i ženstvena žena, trudna žena, svadba, porođaj, dobitak, plodnost, ljubav, osećanja, blagostanje, odgovorna žena.

 

Obrnuto: Sujetna žena, strah, manjak koncentracije, žena sa iluzijama, rešavanje aktuelnih stvari se odugovlači, loša žena, pobačaj.