Tarot karte - Velika Arkana

MAPA PUTOVANJA

 

Početni korak u putovanju kroz tarot, podrazumeva da pravilno i po utvrđenom redosledu postavimo karte - velike arkane (po njihovim rednim brojevima):

 

VELIKA ARKANA

I Mag (carobnjak)
I Mag (čarobnjak)
II Papisa
II Papisa
III Carica
III Carica
IV Car
IV Car
V Papa
V Papa
VI Ljubavnici
VI Ljubavnici
VII Kocija
VII Kočija
VIII Pravda
VIII Snaga
IX Pustinjak
IX Pustinjak
X Tocak srece
X Točak sreće
XI Snaga
XI Pravda
XII Obeseni
XII Obešeni
XIII Smrt
XIII Smrt
XIV Umerenost
XIV Umerenost
XV Umerenost
XV Djavo
XVI Kula (Bozija kuca)
XVI Kula (Božija kuća)
XVII Zvezda
XVII Zvezda
XVIII Mesec
XVIII Mesec
XIX Sunce
XIX Sunce
XX Sud
XX Sud
XXI Svet
XXI Svet
Luda
Luda
   

 

Na našoj mapi su prikazane 22 karte Marseljskog tarota; inače, ovo je jedan od najstarije sačuvanih oblika tarota. Način na koji su karte razvrstane na mapi, daje nam prikaz svih vrsta iskustva sa kojima možemo da se sretnemo ili suočimo na našem putu ka - samoostvarenju. Najbolji način da otkrijemo pojedinačno znacenje svake karte, je da im pristupimo direktno (kao da posmatramo slike u umetničkoj galeriji).