Tarot - Tehnike otvaranja karata

TEHNIKE OTVARANjA KARATA

 

U prethodnim poglavljima govorili smo o osnovim simbolima tarota.Tehnika otvaranja i “tumačenja” karata, predstavlja najvažniji način primene tarota u boljem razvijanju i razumevanju ličnosti. Prilikom tumačenja karata, važno je da postavljamo pitanje, zatim rasporedimo izvestan broj karata po određenom redosledu i pravilu, proučavamo njihove simbole i međusobnu povezanost u traženju odgovora na naše pitanje. Postoji više tehnika za tumačenje odgovora, stoga predlažemo nekoliko metoda raspoređivanja karata.

 

Tehnike otvaranja tarot karata


DA LI JE TO PRORICANJE SUDBINE?


Pomoću Tarota se ne može promeniti sudbina. Ona je zapisana, a mi je samo pratimo. Od “zapisanog” se ne može pobeći! Tarot, kao i sve ostale tehnike proricanja, opisuju faktore koje su važni u određenom periodu naseg života, energije koje na nas imaju uticaj, upozorava nas na različite sile i delovanja. Tarot je i ogledalo duše i najskrivenijih emocija. Karte Tarota su simbolične slike arhetipskih sila koje deluju u svim aspektima života u različito vreme, te “sile” traže pažnju sada i u ovom trenutku.. Karte koje se nalaze u poziciji prošlosti, treba prihvatiti kao simbol arhetipske sile dominantne u toku nekoliko prethodnih mesci. Sadašnjost je trenutno aktivna sila, a karta koja označava blisku buducnost – je uticaj koji upravo nastupa. Karta koja predstavlja ličnost kojoj se karte otvaraju, predstavlja i njenu psihičku situaciju.
Proročka interpretacija koliko god da je istinita na otvorenom nivou, zapostavlja unutrašnju istinu za kojom tragamo u Tarotu i skreće našu pažnju od lične spoznaje.


INTERPRETACIJA


Karte nikada nemojte tumačiti na bukvalan način. Budite oprezni kada su u pitanju karakterne prognoze. Morate razlikovati dilemu: da li je to što gledate zaista karakter određene osobe, ili lični doživljaj osobe kojoj gledate, ka osobi koju opisujete?
Značenje karata je simbolično, a ne bukvalno. Tako da, ako neko izabere, recimo, kartu "Smrt" ili "Obešenog", nema implikacija da to bukvalno znači smrt, fizičko mučenje ili samoubistvo. Može nastupiti jedna važna promena u njegovom životu.


OTVARANJE SA DEVET KARATA


Raširite karte licem prema dole. Izvucite devet karata iz špila po slobodnom izboru, bez velikog razmišljanja. Zapamtite da prilikom izbora karata, ne postoji “loša” karta. Kada ste izabrali svih devet karata, sklonite ostale, postavljajući karte koje ste izabrali licem na gore. Sada pažljivo proučite karte i izaberite jednu, onu koja vam se čini najbliža vašoj u ovom trenutku. Ona će kasnije predstavljati vašu kartu (karta koja predstavlja vas) - pozicija br. 1 na shemi. Niste zauvek vezani ovim izborom. Sledećeg meseca ili čak sledece nedelje, možda izaberete neku drugu kartu.


Pošto ste izbrali vašu kartu, stavite je licem prama gore i skupite ostalih osam karata. Držite ih licem prema dole i izmešajte ih. Dok mešate karte, zamislite želju ili postavite pitanje Tarotu o onome što vas zanima. Napomena, Tarot za razliku od kartica za prizivanje duhova, nema mogućnost da odgovara sa “da” ili “ne”. Zato je najbolje da svoju želju ili pitanje, uobličite tako da ne zahtevate konačan odgovor. Primer: "Šta biste mogli da mi kažete o …"?, ili "Da li možete da mi pojasnite…"?


U trenutku kada definišete svoju želju ili pitanje, prestanite sa mešanjem karata. Presecite karte. Sada podelite četiri od ovih osam karata i stavite ih sa strane na gomilu, licem prama dole. Ovo su karte proročanstva koje posebno govore o vašoj želji ili pitanju.

Sada imate kartu koja predstavlja vas okrenutu licem prema gore na sredini stola, četiri karte proročanstva okrenute licem prema dole i četiri preostale karte u ruci. Ove četiri karte poređajte licem prema gore u smeru kazaljke na satu, počevši sa leve strane karte koja predstavlja vas. Sada ćete ispred sebe imati priču u slikama. Prvo, pogledajte celokupnu sliku da biste stekli opšti utisak.

Kako se pomerate u pravcu kazaljke sata od karte 6 ka karti 7, 8 i 9, uporedite svaku kartu sa prethodnom. Pažljivo posmatrajte koje sličnosti ili razlike postoje u tonu, ukusu, boji, raspoloženju lica i likova, i u njihovoj akciji možete da otkrijete? Koje karte su okrenute jedna prema drugoj? Potrudite se da otkrijete neki zaplet događaja. Pet karata koje smo do sad promatrali, govore uopšteno o vašoj životnoj situaciji. Naravno, one imaju uticaj na predviđanje ishoda u vašoj želji ili pitanju, ali manje direktno nego četiri proročanske karte. U tumačenju značenja karata, vaša intuicija je najverniji saveznik.