Kočija

VII Kocija

 

Na predhodnoj karti, mladić se nalazio nepokretan na raskršću. Sada je kraljevski lik u kočiji, krenuo na put. Pretpostavlja se, da je njegov put unapred zacrtan. Možda putuje, a možda ide u borbeni pohod. Kočija je simbol nebeske moći, što predstavlja idealno sredstvo za put ka individuaciji, svako putovanje nosi rizik: mogućnost da skrenemo s puta i izgubimo se; ali ako pažljivo pratimo put, on daje mogućnost za novu budućnost. Kraljevska kočija simbolizuje veću slobodu pokreta i fleksibilnost. Njena pokretna snaga je dopunjena prikazanim konjima. Ta dva konja, sačinjavaju jedan čudan tim. Jedan konj je jarko crven, a drugi je umirujuće plave boje. Crveni konj, budi nelagodnost, a plavi osećaj spokojstva. Konji mogu da simbolizuju pozitivan i negativan pol animalne energije, koja postoji u prirodi (fizički aspekti se predstavljaju crvenom bojom, a duhovni plavom). Drugo pitanje u vezi ove karte je: ko upravlja konjima? Očekuje se da kočijaš drži uzde, ali konji ih nemaju. Konji kao da su izrasli iz vozila, kao da su zajedno sa vozilom deo jedne celine. Za uspešno upravljanje vozilom bez uzda treba imati nadljudsku snagu. Mladom vladaru je potrebna sva pomoć i stabilnost koju može da dobije, jer on upravlja, sumnjivim vozilom. Poput vozila na dva točka, ono zahteva savršenu ravnotežu kod vozača. Duž čitavog puta junak će biti suočen sa novim i zagontnim paradoksima, koji iskušavaju njegovu sposobnost da uspostavi harmoniju i ravnotežu. Oba konja se mogu sunovratiti u provaliju. Možda je ovaj lik, mladić iz prethodne karte? Možda se izbavio iz neprijatne situacije i sada pokušava sam da održi ravnotežu na putu ka samoostvarenju. Ali nedostaje mu njegova skromnost, jer on je “uzdignut” nekim skorašnjim uspehom, (to simbolizuje skiptar u njegovoj ruci) on mora naučiti da savlada i zauzda svoje strasti. Za razliku od prethodne karte, sada nema uticaja Božije sile da mu pomogne. Od Amorovih strela, sada ga štiti baldahin iznad glave. Njegova jedina nada leži u mudrosti dve figure u liku maske na njegovim ramenima. Urim i Tumim (predmeti koje koriste Jevrejski sveštenici da otkriju volju Jehove). On kao da vozi ka propasti, ali uz njihovu pomoć i malo sreće može da izbegne fatalnu nesreću. Može da se spasi ukoliko shvati da ne treba obavezno prelaziti okeane ili planine u potrazi za savetom. Šta će se dalje dešavati? Razmislite o tome. Sastavite sami svoju priču, razvijajte maštu. Pokušajte da stvorite sopstvenu priču: kako se mladić iz prethodne karte oslobodio uticaja dveju žena. Zamislite da putujete kao ovaj mladi vladar, ali vi putujte uz pomoć mašte. Mašta treba da predstavlja vašeg najvećeg saveznika, kada budete sami otvarali karte.

 

PORUKA: Najvažnija poruka ove karte je: da imate veru u sebe. Ona naglašava pobedu putem samosvesnosti. Naša sposobnost da delujemo uspešno, je jednaka našoj sposobnosti da izjednačimo psihičku i fizičku snagu. Uspeh nam donosi kombinacija ozbiljnog rada i razmišljanja. Budite optimisti, koristite do kraja svoje intelektualne sposobnosti? Sada je vreme da iskoristite svoj potencijal.

Ova karta je povoljna i za putnike.

 

Uspravno: Junaštvo, pobeda, trijumf, borba, odlučnost, nalaziš se pred ciljem koji treba da osvojiš.

 

Obrnuto: poraz, pokornost, otkazivanje pred samim krajem, precenjivanje, krah, nesposobnost.