Luda

Luda

 

Luda - predstavlja »večnu lutalicu«; ona je energična, sveprisutna i besmrtna. Ona je najmoćnija od svih tarot karata. S obzirom da nema broj, slobodna je da putuje po svojoj volji, i često remeti postavljeni redosled. Uvek kada se ona pojavi, desiće se i neka pometnja ili zbrka. Na primer: svima se sigurno dogodilo, da kada igrate neku igru sa kartama, u kojoj nisu uključeni džokeri, Džoker (luda) se iznenada pojavi tokom deljenja karata. I onda, moramo ispočetka da podelimo karte…
On voli da bude tamo gde je neka akcija, a ako je nema, on je stvara sam. Isto pravilo važi i za ovu kartu. U mnogim špilovima Luda je prikazana sa malim psom koji skakuće na nju, kao da želi nešto da joj "saopšti". Da li je ovaj pas prijatelj ili neprijatelj, ili je on samo animalno prisutan u njenoj podsvesti?

 

Naša »unutrašnja Luda« tera nas u život, tamo gde je um suviše oprezan. Ono što nam izgleda kao ponor, kada posmatramo iz daleka; kada se dovoljno približimo može biti samo mali jarak. Luda, baš to i radi. Na karti se vidi, da Luda ne gleda ispred sebe, njena je glava okrenuta unazad. Ustvari, ona ide za unutrašnjim nagonima, vođena unutrašnjim okom.

 

Ludina odeća je prikazana u vrlo raznovrsnim bojama, kao da te boje govore o njenom neskladnom duhu. U suštini luda je dobar lik, koji treba konsultovati kad god naši planovi krenu nizbrdo ili kada ostajemo bespomoćni. Tada, ako osluškujemo možemo i da je čujemo, kako nam šapuće: “onaj koji nema zacrtani cilj, ne može skrenuti sa puta”.

 

Pošto je Luda naš "oslobođeni" ego svesnosti, može da stvara razne trikove u našem umu, nepristojne izjave koje nam iznenada “izlete”. Lapsusi i trenutan gubitak toka misli, su neki od njenih trikova. Ponekad se šali, a ponekad nas uvlači u razne situacije u kojima se naš ego, sigurno ne bi usudio da se nalazi.

 

Numerološka oznaka ove karte je Nula. Nula kao nula, nema nikakvu vrednost, ali zato uz bilo koji drugi broj, njena vrednost nije zanemarljiva. Isto pravilo važi i u Tarotu. Luda kao jedina karta nema neko posebno značenje, ali zato uz bilo koju drugu kartu, ona nosi veliku poruku. Mi pravimo vazu od gline, ali njena vrednost je u njenom obliku - praznini. Snaga nule, je prisutna u njenom kružnom obliku. Koliko god se trudili, nikada nećete moći da nacrtate slobodnom rukom savršeni krug. Ali, da bi nacrtali jedan, recimo, trougao, to Vam neće biti naročito teško. Da bi ste nacrtali savršen krug, morate da se poslužite šestarom. Njegovu iglu, prvo treba fiksirati u papir, a zatim ćete nacrtati i kružnicu. I šta smo dobili?
Dobili smo krug sa tačkom u sredini, t.j. dobili smo univerzalni znak za Sunce – izvor toplote, svetlosti i snage. Takođe, nula je i hieroglifski znak za Jaje Sveta. Dalje, krug je neuništiv. Bilo koju matematičku operaciju upotrebili, nula uvek ostaje nula: 0+0=0, 0x0=0…

 

Isecite krug od papira, presecite ga na dva dela i pitajte nekoga šta pretstavlja svaki od tih delova. Naravno, odgovor će biti da je to polukrug ili krug presečen na polovinu. Uzmite sad i izrežite bilo koju drugu geometrijsku figuru i presecite je popreko ili po sredini. Recimo kvadrat. Kada nekog pitate o delovima koju su Vam ostali, dobićete odgovor, da je to pravougaonik. U ovom slučaju, prvobitan kvadrat je izgubljen, dok to nije slučaj i sa krugom (Nulom).

 

Luda je silna karta, tako je morate i razumeti. Može se reći, da ona predstavlja osobađajući - izbavljujući faktor u nama, koji nas tera ka individualizaciji. Luda je onaj deo našeg bića i svesti, koji teži ka samospoznaji. Zahvaljujući Ludi mi prolazimo kroz najrazličitija životna i poučna iskustva, koja tek kasnije prepoznajemo kao naročito vredna za naš život. Luda podstiče duh igre, nezavisnosti; ona je bez obaveza, sa bezgraničnom energijom luta po svetu i bez jasno definisanog cilja. Ne razmišljajući o tome šta će biti, ona čak i ne gleda ispred sebe, već preko ramena. Luda je impuls u podsvesti koji nas tera u potragu. Na životnom putu je prati njen pas, a za taj put ona se dobro pripremila. Vidi se na karti, da ona na svome ramenu ima neku "zalihu" - naramak. Ta zaliha - naramak koju Luda nosi, je najvrednije iskustvo koje je sakupljano vekovima. Puno toga je prošao ovaj veliki junak na karti. Prošao je i kroz brda i doline, i sada ima punu torbu vrednog znanja i iskustva. Pitanje je: hoće li on tu zalihu - naramak mudro iskoristiti?

 

PORUKA: Poslušajte svoje unutrašnje mudrije JA. Ova karta čini Vas svesnim svojih sopstvenih slabosti, i naglašava da je samosvesnost ključ za psihološku i duhovnu potpunost ili celovitost. Luda nas tera da dobro razmislimo, jer nepromišljena dela vode kajanju. Nezrelo ponašanje i indiskrecija, prouzrokuju poteškoće u svim sferama Vašeg života. Ako se nalazite na početku nekog poduhvata, treba dobro proučiti situaciju. Možda ste do sada svoj život posmatrali kroz ružičaste naočari.

 

Uspravno: Ludilo, nezrelost, nesporazum, instinkt, Nedostatak discipline i koncentracije, nemoral, odložene opasne ideje, nesređeni život.

 

Obrnuto: Neodlučnost, odlaganje, zastoj, mrzovolja, nedostatak samopouzdanja, pogrešan izbor, pogrešna odluka.