Mag

I Mag (carobnjak)

 

Mag, je naš unutrašnji faktor koji pomaže da se naša unutrašnja energija usmeri u određenom pravcu. Ako ga uporedimo sa Ludom, uočava se vrlo mala razlika. Oboje su povezani sa arhetipom prevaranta, ali na različite načine. Razlika između Lude i Maga, je razlika između šale i predstave mađioničara. Luda se šali sa nama, a Mag priređuje iluzionističke trikove; Luda priprema iznenađenje iza naših leđa, a Mag izvodi svoje trikove ispred naših očiju; Pajac nas vara i zasmejava, a Mag nas zadivljuje; Luda je veseli amater, a Mag je ozbiljan profesionalac.

 

U Marseljskom Tarotu, Mag u jednoj ruci drži svoj čarobni štapić, a u drugoj zlatan novčić- ruka je glavni detalj u svim čarolijama. Ona simbolizuje čovekovu snagu koja svesno može da pripitomi i oblikuje prirodu, i da njenu energiju iskoristi u kreativne svrhe.

 

Mag nam otkriva veliku istinu: sve stvari su jedno, svi elementi su jedno, i sve energije su jedno. Vazduh je vatra, zemlja, ljudi, ptice, voda, vino…sve je jedno!

 

Sve je celina i sve je sveto. Jedna snaga gradi sve oblike i forme, sve potiče od jedne stvari.

Njegov šešir predstavlja horizontalni broj osam, broj koji se u okultizmu pripisuje Hermesu. Ovaj oblik šešira podseća i na matematički znak za beskonačnost. Sa svojim stopalima čvrsto na zemji, a glava mu je okrenuta ka nebu, on prikazuje svoju stvoriteljsku nameru da uskladi makro i mikrokosmos, čija je beskonačnost prikazana na njegovom šeširu. Ako se uz svetlost sveće koncentrišete na magov obod šešira, videćete da se pomera. To je tok, neprekidnog stvaralačkog kretanja. Na karti se vidi, da je u Magovom odelu utkana i zelena boja, što nije bio slučaj i sa Ludinim kostimom. Zelena boja označava nešto što je usađeno - sadržano u našoj stvarnosti, kao što su usađene biljke koje rastu pred Magovim nogama. Kod Lude tih boja nije bilo, zato što je Luda energija koja slobodno pluta. Ovde Mag kanališe i usmerava tu stvaralačku energiju. Mag drži svoj magični štapić u levoj ruci, što govori da njegova moć nije rezultat intelekta i vežbe, već je više prirodna, i nesvesni dar. Njegova desna ruka je usmerena ka zemlji. Sa jedne strane, on označava alhemičarski princip: "solve et coagula" , a sa druge strane, on je predstavljen kao veza između neba i zemlje.

 

Mag je označen brojem jedan, što simbolizuje Jang, ili simbol muške snage.

 

PORUKA: Veština prilagodljivosti, je njegova najveća vrlina.. On je originalan, kreativan i fleksibilan, ali vrlo je lukav i vešto upravlja drugima, bilo sa dobrom ili sa zlom namerom. Ova karta Vam poručuje, da se ne plašite postupati pozitivno i odlučno. Slabost volje i neorginalan pristup, predstavljaju prepreke za dalji razvoj događaja i za evoluciju. Nalazite se u položaju, da delujete na druge.

 

Uspravno: Osoba sa jako naglašenom, - silnom voljom, odlučnost, samopouzdanje, fleksibilnost, samokontrola, stvaralaštvo, jedinstvo, volja, završavanje započete obaveze, kreativnost, aktivnost.

 

Obrnuto: nesigurnost, lenjost, pasivnost, odlaganje, odugovlačenje, nezainteresovanost, nedostatak samokontrole, neozbiljnost, negativna volja, namera da se postigne negativan cilj, lažov.