Papa

V Papa

 

Na ovoj karti, prvi put, su prikazane dve ljudske figure. Dva čoveka koji kleče ispred Pape, obojica su obrijanih glava poput sveštenika, što ustvari simbolizuje neki vid oreola i njihovu posvećenost duhu. Papina uloga i zadatak je: da transcendentalni svet učini dostupnim i običnom čoveku. Jer, do transcendeltalnosti se do sada dolazilo samo na osnovu intuicije. Stoga, On je prozvan i kao “vidljivo lice Boga”. Njegovo ime “vladar”, na engleskom znaci pontiff, i povezano sa korenom latinske reči pontifex, sto znači “most”. Dakle, On je "most" između čoveka i Boga. Povezuje iskustvo crkve sa živim, ljudskim iskustvom likova ispred njega. Papa u Tarotu simbolično prikazuje delokrug svoje vladavine. Desna ruka je uzdignuta, sa dva podignuta prsta. (što predstavlja tradicionalni znak za blagoslov). Palac i preostala tri prsta koja su skrivena, označavaju da je Trojstvo sveta tajna, koja ne treba da se ispituje naučno već da se emotivno doživi. Papa drži ključ te svete tajne sakriven na dlanu. Za razliku od Papise, on ne drži knjigu, što znači da on ne konsultuje neke pisane propise o zakonu - on je zakon! Čak i Car, mora da kleči ispred njega. Njegova snaga je vrhovna, iznad čovecanstva. Crni znak na njegovoj rukavici predstavlja - krst patée, drevni oblik krsta, koji pokazuje zlatno doba crkve. Kapa na tri nivoa, slična je onoj koju nosi Papisa, i liči na trostruki krst njegovog štapa. Papisina trojna kruna simbolizuje vladavinu nad tri sveta, dok Papina simbolizuje vladavinu nad duhom, telom i večnošću. On drži štap u levoj ruci, on vlada više iz srca nego silom i voljom. Gledajući psihološki, Papa u Tarotu simbolizuje spasioca. On predstavlja spasenje ljudske svesti.

 

Papin broj je pet. On je grupacija sva četiri sveta elemenata. On ih spaja u jednom duhu, što je posebna sposobnost čoveku.

Pet, je takođe, broj ljudske prirode. Čovek ima pet čula i pet prstiju na svakoj ruci i nozi. Broj pet, je most između čovekovog fizičkog bića i arhetipske misterije brojeva. Pet je, tri plus dva, on kombinuje Trojstvo sa suprotnostima ljudskog iskustva. Kao četiri, plus jedan, on takođe utemeljuje suštinu, tu dragocenu supstancu izvan četiri sveta elementa, četiri funkcije, četiri pravca i sve druge četvorke. Prva četiri broja predstavljaju principe realnosti, dok broj pet, predstavlja konačnu realnost. Kao i svi neparni brojevi i broj pet, se smatra muškim brojem, koji nosi određenu vrednost duha. Jer, neparni brojevi kada se podele sa dva, uvek ostavljaju slobodan broj jedan - osnovni broj duha. Jedan, nikad ne može biti uništen ili oštećen deljenjem. Duh je nedeljiv! (isto je i sa brojem jedan u matematici, bilo koji broj podeljen sa jedan, jeste, jedan).

 

Kineski simbol za čoveka predstavljen je pentagramom. Čovek, kao suština ljudskosti nekada je prikazivan pentagramom sa raširenim ekstremitetima, definišući time četiri kraka zvezde, i čovekovu glavu kao petu tačku. Pentagram je zvezda otkrovenja. Prema simbolu njegovih krakova pentagram predstavlja: sa jednim vrhom istaknutim nagore - izražava spasitelja; sa dva uzdignuta predstavlja – satanu; sa glavom nadole - intelektualni nemir, upozorenje od crne magije. Uspravan pentagram može da vodi i štiti coveka.

 

PORUKA: Papa naglašava vrednost poštenja: preispitajte svoje srce i tada delujte u skladu sa snagom svojih uverenja. Odbacite površna razmatranja i usmerite pamet na važnije stvari.

Uspravno: religiozna osoba, čovek koji je sklon dubokim razmišljanjima i shvatanju stvari,duhovna sila, autoritativna osoba, zaštitnik, dužnost, obaveza.

Obrnuto: Osećajna osoba koja se ne može odupreti praznoverju, nezaštićenost, lažna velikodušnost, nereligioznost, neko ko je izgubio veru u određene kategorije života.