Pravda

XI Snaga

 

Ova karta se nalazi na početku srednjeg reda koga nazivamo “Carstvo Ravnoteže”, jer se nalazi između neba i zemlje. Luda kaže da je pravda optička iluzija, jer (kao što svaka luda zna), pravda ne postoji.To čini zdrav pristup figuri prikazanoj na slici, jer istina je da njeni tasovi nece meriti oko za oko, niti preuveličavati kaznu. Kompleksnost ljudskog ponašanja je suviše različita i delikatna da bi bila matematički određena. Suočavamo se sa svetom u kome je moguće da prevaranti napreduju, a da naivni završavaju kao gubitnici. Mnoga ljudska srca su se vekovima slamala, ali mi i dalje odolevamo u uverenju da pravda na kraju uvek pobeđuje. Međutim, nikako i da stignemo do tog kraja…

 

Trebalo bi da pronađemo drugačiji pristup problemu nevinosti i krivice, jer činjenica je da smo svi nevini, i svi smo krivi. Dakle, svako od nas ima dvostruki teret koji treba da nosi: tovar naše naivine gluposti i tešku krivicu koja neizbežno dolazi, svaki put kada zagrizemo jabuku saznanja.

 

Kod Pravde dva tasa vage stoje prazni, spremni su da prime ljudsku dvojnost. Broj ove karte je osam, arapska oznaka 8, predstavlja vertikalni prikaz dva tasa na vagi. Sedeći na tronu, velika ženska figura simbolizuje nadljudsku žensku snagu. Ona drži mač i ima ratničku kacigu, ukazujući nam da je i princip “muške” hrabrosti sadržan u njenom poslu. Ona ne drži mač u poziciji za odbranu ili za napad, već uspravno kao da drži simbol vladavine. Možda želi da nas podseti na plameniti mač raja i da nas upozori, da više nikada ne možemo da vratimo nevinost svog detinjstva. Oružje je ogromno i napravljeno je od zlata, koje označava trajnu vrednost. Ritualno značenje Pravdinog zlatnog mača, predstavlja žrtvovanje.

 

Na ovom nivou tarota, naš junak je zauvek ostavio blaženi mir nesvesnog i prihvatio izazov i odgovornost koju predstavlja mač. Moraće da prestane da proklinje sudbinu ili roditelje, zbog grešaka koje su mu učinili, čak iako su greške realne, mora da preuzme teret sopstvene krivice. Ako svoje roditelje doživljava kao demone odgovorne za njegove greške i ograničenja, još uvek je vezan za njih, kao kada ih je zamišljao kao svoje bezgrešne spasitelje. On mora da ponudi neku žrtvu (što simbolizuje mač) to svoje infantilno oslanjanje na roditelje.

 

U levoj ruci Pravda drži vagu, dva tasa povezana horizontalnom šipkom, predstavljaju zemaljsku osu. Za razliku od mača, tasovi su pokretni, ukazujući na relativnost potrebe da se meri svaki pojedinačan događaj, kao jedinstveni fenomen. Dva tasa, simboli ženske prijemčivosti i dualnosti, suprotstavljeni su beskompromisnim stavom muškog mača. Pravda ne gleda u vagu, ni u mač; ona gleda pravo ispred, kao da je u transu. Njena funkcija zahteva više duhovnu pronicljivost, nego oštro intelektualno oko. U nekom špilovima ona ima povez preko očiju, na njenu procenu ne mogu da utiču detalji, kako njen lični stav ne bi mogao da je pokoleba u pristrasnosti.

 

Nasi sudovi se bave pravdom. Oni uspostavljuju ravnotežu između pojedinca i države ili između dve osobe. Ali kako god da sudovi presude i ako je to u našu korist, mi nikad ne možemo da nadoknadimo ono što smo izgubili. Kao što je zdravlje, materijalna dobra, poštovanje ili obraz…

 

Način na koji su tasovi suprotstavljeni jedan drugom, odslikava prvobitno značenje reči “suprotnost”, samo na smeštanje u prostoru. Npr. severni zid je nasuprot južnom zidu, ali oni se zajedno dopunjuju da bi držali krov. Tarot Pravda ukazuje na bezbroj načina kada suprotnosti deluju zajedno.
Pravda je povezana vagom kroz svog pretka, Astreu. Ćerka Zevsa i Temide, ona se spustila na zemlju i imala je veliki uticaj na čovecanstvo. Međutim napustila je zemlju, jer nije bila u stanju da podnese veliku nepravdu kod ljudi. Dobila je svoje mesto među zvezdama kao sazvežđe Device. Sazvežđe Device, kasnije je podeljeno na astrološke znakove Devicu i Vagu. Pravda nije zainteresovana za matematičku preciznost, vec kao Astrea, za harmoniju, funkcionalnu lepotu i neku vrstu istine koja nadilazi sirovo merenje. Pravda u Tarotu izgleda nedotaknuta besom ili osvetoljubivošću.

 

PORUKA: Pravda vam savetuje da budete razboriti, nepristrasni, da se zauzdate. Morate se opredeliti, prihvatiti rešenje i odlučiti za delovanje. Ona je u biti praktična i podstiče vas da istinski analizirate svoju situaciju. Možda niste samokritični, ali nemojte se predugo zadržavati na problemima; briga vas može poraziti ako ne delujete praktično.

 

Uspravno: pravda, ravnoteža, zakon, čast, otkrivanje neke veštine, sposobnost otkriti neku istinu koja je bila sakrivena.

 

Obrnuto: Nepravda, nedostatak ravnoteže, bezakonje, licemernost, nesposobnost da se pravilno razmišlja, nemoć da se otkrije istina, nepovoljne okolnosti.