Pustinjak

IX Pustinjak

 

Kaluđer na slici predstavlja mudrost koja se ne može naci u knjigama. Njegov dar je elementaran i večan, kao vatra u njegovoj svetiljci. On ne donosi ceremoniju, on nam nudi sebe. Svojom prostom prisutnošću on osvetljava uplašene delove ljudske duše i greje srca bez nade i smisla. Kao i Luda, on je lutalica, a njegova kaluđerska odora, predstavlja prototip za ludinu kapu, povezuje ih kao braću po duhu. Međutim hod ovog starog putnika se razlikuje od Ludinog; on ne gleda preko svog ramena. On ne uzima u obzir ono sto je prošlo; asimilirao je iskustva prošlosti. Nema potrebu da posmatra udaljene horizonte u potrazi za mogućnostima. Zadovoljan je sadašnjim trenutkom. Njegove oči su širom otvorene u prihvatanju svega, šta god bilo. Njegova svetiljka izgleda kao vremenski simbol - mistika punog razumevanja. Plamen koji on nosi predstavlja suštinu duha prisutnog u svemu živom - neuhvatljivi peti elemenat. Plamen je delimično sakriven iza odore, zaštićen je da svetlost ne bi zaslepila Pustinjaka. On zna da njegova vatra mora pažljivo da se kontroliše da bi bila korisna. Ako je kontrolisana, ona ga može zagrejati i zaštititi od zveri. Nekontrolisana vatra može postati zver koja će ga proždreti i uništiti njegov svet. Jedan od zastora Pustinjakove lampe je krvavo crven, a svetlost koja se probija kroz nju ukazuje na boje ljudskosti, strasti i saosećanja iskustva. Druge boje na karti, takođe više predstavljaju prirodni pristup nego apstraktni i filozofski. Kaluđerska odora je nebesko plava, boja Nebeskog Duha u prirodi. Prekrivač je žute boje, što ukazuje na vezu sa “zlatom filozofa”, zakopanu duboko unutar zemaljske i ljudske prirode - tu dragocenu supstancu, koju su alhemičari želeli da otkriju i oslobode. A Pustinjakov živi plamen svetli i potvrđuje, da je on postigao ovaj cilj. Ako je junak spreman da sluša i da posmatra, stari mudrac mu može pomoći da pronađe sopstvenu lampu. Ali, ako junak još uvek nije zreo za Pustinjakovu poruku, on može pogrešno da je tumači na razne načine. Npr, jedan od pogrešnih načina interpretacije je, da se figura više posmatra bukvalno nego simbolično. Ako posmatramo njegove oči, primećujemo da on nije vekovima hodao da bi nas krivio sa pogrešne poteze. Njegove oči izgledaju neustrašivo i blago, pune su čuđenja (široko otvorene). Pretpostavimo, da su njegovo srce i um jednako otvoreni. Možda se stari mudrac pojavio, da bi nas naučio zaboravljenoj umetnosti samoće, možda hoće da nas osvesti i podseti o vrednosti unutrašnje suštine bića koju imamo, da mi postojimo samo u odnosu na druge? Da bismo otkrili: ko smo mi, moramo da “povučemo” one delove sebe koje smo, ne tako mudro, projektovali na druge, učeći da nađemo duboko unutar sebe potencijale i ograničenja koja smo videli samo u drugima. Takvo prepoznavanje je moguće, samo ako se povučemo iz društva na kraće vreme i naučimo da prihvatimo samoću. Takvi periodi samoće nisu morbidni, ni asocijalni. Oni nas mogu vratiti svetu sa obnovljenom energijom za akciju, sa jasnim osećajem za naš sopstveni identitet i za posebnom ulogom u odnosu na svet.

 

Pustinjakov broj devet odražava bogatstvo pomenutih ideja. Stojeći sam, izdignut iznad prostih brojeva, devet predstavlja vrhovnu snage sadržanu u jednom broju. U arapskim brojkama, broj devet (napisan kao krug sa brojem jedan, kao rep) prethodi broju deset u kome je sadržana energija nebeskog kruga, koja je prenesena na zemlju da stoji pored broja jedan, da tako formiraju novu konfiguraciju inicirajući novi krug proširenih dimenzija. Istorijski, broj devet, je povezan sa idejom spremanja i pripremanja. Elizijske misterije su posvećivale kandidate kroz devet dana. Za Rimljane, takođe, devet je imao ulogu iniciranja. Slavili su “gozbu pročišćenja” za svu mušku decu, devet meseci nakon rođenja. Sahranjivali su svoje mrtve devetog dana i pravili gozbe zvane “Novenalie”, svake devete godine u znak sećanja na svoje mrtve. U matematici, devet ima “misteriozni kvalitet”, jer se uvek vraća sam sebi. Na primer: 1+2+3+4+5+6+7+8+9=45, suma čije cifre čine 9 (4+5=9). Ili: 9+9=18 (1+8=9), dok 9 pomnožen sa svakom cifrom, proizvodi rezultat koji se svodi na 9! 9*45984=413856 (4+1+3+8+5+6=27; 2+7=9).

 

Lako je razumeti zašto je broj devet broj inicijacije, jer simbolizuje inicijativno putovanje ka samoostvarenju. Možemo zaključiti: u kakvim god okolnostima jedna individua započne svoje putovanje i kakva god iskustva da ima na svom putovanju, ona se na kraju mora vratiti sama sebi.

 

Način na koji je marseljski Pustinjak prikazan, ističe njegovu sposobnost da načini lagan prelazak između povlačenja i povratka. On je usamljen, a ipak nosi odeću religioznog karaktera, što očigledno odražava kontakt sa okolinom i njegovu sposobnost da se lagano kreće između dva sveta.

 

Način na koji se slažu njegov krivudavi štap i njegova odeća, ukazuje da je njegov ritam putovanja prirodan, kao i disanje. Njegovi mirni koraci, odjekuju smirenim tempom njegove meditacije. Viđen u prigušenom svetlu, zamišljen, izgleda kao da napreduje sigurno; pokret njegovog povlačenja zadržan je u pokretu njegovog povratka. Njegov izgled nam govori da je život proces, a ne problem. Sa lampom koja mu osvetljava put, Pustinjaku nije potrebna kuća. On nije opterećen ličnim posedima. Očigledno je da njegova lampa prodire kroz duhovnu, a ne vremensku tamu, jer nebo iznad njega je svetlo i bez oblaka. Ovaj putnik koristi lampu da bi osvetlio svoju sopstvenu tamu. Njegova svetlost svetli i za druge, ali ne namerno. Svako od nas mora da pronađe način, da napravi svoju sopstvenu iskricu. Svako od nas, mora da otkrije svoje sopstveno unutrašnje svetlo. Onog trena kada predamo svoje razumevanje i odgovornost nekom zamišljenom “Velikom Bratu”, makar on bio politički vođa, vladar, psiholog ili guru - mi smo izgubili sebe, svoj kulturni identitet i svoju ljudskost. Ako sebe ne pronađemo unutar sebe, gde sebe možemo pronaći?

 

PORUKA: Naglašava vrednost mudrosti; on je može upotrebiti u svoju korist ili u korist drugih ljudi. Upozorava vas da nikada ne verujete, da znate sve što se može znati. Budite u svim situacijama otvorenog uma i prijemčivi za novi razvoj događaja. Povucite se i kritički procenite svoju situaciju. Budite oprezni u svom delovanju, pažljivo birajte prijatelje i kolege. Pustinjakova sposobnost da se udalji od situacije, dopušta mu da ostane fleksibilan i da izbegne tvrdoglavost.

 

Uspravno: Zrela osoba, mudrost, promišljenost, ćutljivost, zatišje, osamljenost, povučenost, prikrivanje nekog znanja.

 

Obrnuto: Nezrelost, nepromišljenost, nestrpljenje, nerazuman postupak, preterana predostrožnost.