Sud

XX Sud

 

Na karti 20, veliki sud sa zlatnom trubom pojavljuje se na nebu noseći zastavu sa zlatnim krstom. Ispod njega su tri nage ljudske figure, jedna od njih izlazi iz groba. Naziv ove karte, Sud, povezuje je sa biblijskom pričom o strašnom sudu. "Kada će na zvuk Mihajlove trube pravedni biti pozvani u nebeski život, a zli će zauvek biti osuđeni na pakao". Psihološki, oni će biti pozvani da stupe u novu, do sada nepoznatu dimenziju svesti. Ovde je po prvi put ljudska figura (ona koja ustaje iz grobnice) okrenuta ka izvoru svetlosti. Znači da ova ljudska figura svesno zapaža i čuje poziv. Zvuk je mnogu direktniji, primitivniji, upadljiviji oblik komunikacije nego svetlost. Neko ko voli da spava može da okrene leđa jutarnjem suncu i da nastavi san, ali uporan zvuk budilnika ne može da se zanemari. Stojeći pored otvorenog groba, muškarac i žena pozdravljaju trećeg koji ustaje pobožnom zahvalnošću. Dočekuju umrlog u novi život. Motiv polaganja u grob i uskrsnuća "drugi put rođenog", je poznat u našoj judeo-hrišćanskoj tradiciji, a takođe i u mnogim drugim kulturama. U tarotu Sud nagoveštava početak novog poretka, nove interakcije između svesnog i nesvesnog, što će se spojiti u poslednoj karti, Svetu.
Centralnu figuru Suda, predstavlja junak. Poslednji put smo ga videli da pada sa svojom pratiljom na zemlju, oboreni munjom sa tornja. U naredne tri karte (Zvezda, Mesec, Sunce), on je nestao sa vidika. Ponovo se pojavljuje iz svoje duge noći da se pridruži dvema figurama koje stoje iznad njegovog groba. Vraća se kao drugačija osoba od one koja je krenula na put. On više nije novorođenče, već odrastao čovek koji se ponovo rađa, što ukazuje da je ranije bio živ i aktivan u spoljašnjem svetu. Kada je neko rođen svi oko njega stupaju u novi život.

 

Na kraju suđenja donosi se presuda. Ovo označava kraj perioda za koji se optuženi smatra nevinim. Ako je presuda u njegovu korist, on se oslobađa ne da radi ono što želi, već je oslobođen od krivice. Tema ovog vertikalnog reda je smrt i ponovno rođenje; smrt starog ega i njegovo vaskrsnuće u novom obliku. Reč je o žrtvovanju volje ega i njegovo posvećenje moći koja je izvan njega samog. Kod Ljubavnika, junakov mladi ego je zadobio prvu ranu. Ali, Erosova strela je bila samo običan ubod igle. Kao što smo videli on je sebe krunisao za kralja i došao da sam osvoji svet. Kod Smrti, došlo je do ozbiljnijeg pucanja ega i drugih psihičkih aspekata. I iz ove katastrofe naš junak je izašao netaknut. Ali sada više nije sam. Pronašao je svog ženskog partnera. Ovo dvoje se prvo pojavljuju kod Đavola kao goli neljudski oblici, bez želje da se okrenu i suoče sa svojim đavoljim potencijalima. Videli smo kako su pokrili svoje repove i kopita odećom i pobegli su od Đavola, zatvaranjem u Kulu. Sada, konačno, u Sudu, junak i njegova dva pratioca stoje nagi zajedno, izloženi jedni drugima i uticaju božanskih snaga.

 

PORUKA: ova karta poziva na samoanalizu. Ako postanete svesni svojih grešaka i slabosti, ako ih analizirate, to će vas preobraziti i učiniti saosećajnima, manje ogorčenima i čovekoljubljivijima. Možda nekome nešto morate oprostiti i zaboraviti, gorčina može biti rak duše. Budite oprezni da vas ne bi iskorištavali, ali budite i iskreni sami sa sobom, razmislite o vlastitim postupcima. Oni možda pogađaju druge ljude. Ako je tako, posledice nisu nepopravljive. Simbolizam uskrsnuća u ovoj karti ukazuje na drugu mogućnost.

 

Uspravno: Poboljšanje, razvitak, ponovo buđenje, novi početak, promene na bolje.

 

Obrnuto: Nerešavanje problema, ne možeš da se oslobodiš od prethodnog života, razočaranje, rastanak, pogrešna presuda.