Sunce

XIX Sunce

 

Crna depresija iz prethodne karte je iščezla. Pojavilo se sunce u punoj veličini deleći blagoslov deci koja se igraju. Ponovo otkrivamo unutrašnju harmoniju koju smo osećali kao deca, pre nego što su nas suprotnosti podelile tako surovo, odvajajući nas od nas samih. Bašta oivičena zidom na karti Sunce stvara jednu vrstu bezbednog ograničenog prostora-neprikosnoveni Temenos, ili sveto mesto, gde nešto mračno i sakriveno bezbedno može da se izloži svetlu. Deca simbolizuju nešto novo i rođeno, vitalno, primitivno i celo. Deca nisu samosvesna. Samosvesni su podeljeni-zasuti sumnjama. Na slici oni posežu jedno za drugim, bez straha da će biti odbijeni, pošto je svaki gest spontan i dolazi iz srca, nije odbijen ili pogrešno protumačen. Pojavljivanje deteta u Tarotu, simbolizuje povratak u nesvesno stanje najranijeg detinjstva kada je ego sadržan, nezreo i nezavisan. Pored dečijih stopala se nalaze dva grumena zlata, ostaci filozofskog kamena, neuništiva suština i želja alhemijskog Velikog Dela. Na prethodnoj karti grumeni su predstavljeni zlatnim biljkama, koje će možda uvenuti pod sunčevom toplotom. Dete krupnije građe, sa naše leve strane i mršavija figura sa naše desne strane, su suprotnih polova, genitalije su im prekrivene tkaninom. Ali tkanina se ne nosi zbog sramote ili lažne sramežljivosti, već iz nadolazeće svesnosti njihovih individualnih priroda i iz prepoznavanja stvaralačkih suprotnosti, kao svete tajne čija suština mora da bude zaštićena i sačuvana. Zaslepjujuća svetlost sunca može da bude opasna za ljude. Sami zraci su prikazani kao oštra koplja i vijugavi talasi, predstavljajući stvoritelja ne kao potpunog dobročinitelja, već kao otelotvorenje svih suprotnosti. Slična ideja je izražena u starom zavetu, gde je prvo ime za boga bilo "Elohim", imenica u množini, jer bog mora da sadrži muški i ženski princip. U Tarotu iza sunčeve raznobojne aure, vidimo ogrlicu crnih linija koje daju iluziju kretanja energije ka suncu. (uporediti sa statičnom ogrlicom koju ima Mesec na prethodnoj karti). Za razliku od gospođe mesec, sunce nam u potpunosti pokazuje svoje lice.

 

Da bi doživeli potpunu raskoš prosvetljenja, prvo moramo da izgradimo baštu ograđenu zidovima ili sveti Temenos u psihi, da bi dobili svetlo. Inače, sunčevi zraci mogu sve da unište i isuše.

 

PORUKA: Vatra je dobar sluga, ali opak gospodar. Nemojte se uljuljkivati u lažan osećaj sigurnosti, zbog pozitivnog uticaja koji trenutno vlada u vašem životu. Izbegavajte zamku samodopadanja. Sunce daje vitalnost, energiju i stvaralačku snagu-iskoristite te darove do kraja. Uživajte u čistim i jednostavnim stvarima i u umetnosti. Sunce je posebno povoljna karta, ako uskoro planirate venčanje ili očekujete dete. Poruka je pozitivna, ali sadrži i upozorenje: čuvajte se ponosa.

 

Uspravno: Udruživanje, prijateljstvo, brak, dobar drug, duhovni život, saznanje, Trijumf.

 

Obrnuto: Razdvajanje, gubitak prijateljstva, usamljenost, nesrećnost, prepreke u napretku.