Točak sreće

X Tocak srece

 

Ova karta prikazuje dve životinje čudnog izgleda; one se bespomoćno vrte na Točku Sreće koji se večno okreće. Životinje nose ljudsku odeću. Da li tarot pokušava da nam kaže, da smo i mi kao ove životinje, uhvaćeni u zamku beskrajnog unapred određenog kruga - Točka Sreće? Ili ova karta daje druga značenja i nadu?

 

Zlatno stvorenje koje se pojavljuje na desnoj strani obično se povezuje sa Anubisom, psom Egipta koji ima lice boga i ulogu da procenjuje duše umrlih. On je prihvaćen kao pozitivan lik. Majmunolika životinja levo, vezuje se za Tifona, boga destrukcije i dezintegracije. Najveći broj tumača, vidi Tifona kao negativan lik. Oba stvorenja su fiksirana za točak, osuđena su na besmislenu klackalicu. Bespomoćan izgled Tifona ukazuje, da on nije tu po svojoj volji. Ponovo se srećemo sa principom suprotnosti, dve vrste energije. Ranije smo ih videli: kao par konja kod Kočije, dva tasa Pravdine vage. Sada se pojavljuju kao dva oblika nesvesnog životinjskog libida, uhvaćena u neprekidnom krugu prirode. Vidimo ih kao žive životinje uhvaćene u sistemu kojim vlada čudovište sumnjivog izgleda, držeći svoj mač na bezbrižan i opušten način. Tamno stvorenje sa zlatnom krunom sedi na platformi iznad Točka, odvojeno od njega. Iako čudovište čuva Točak, ono ne obezbeđuje njegovu snagu. Suočen sa situacijom koja je ovde prikazana, junak mora da oslobodi ove zveri, ali da ih ne ubije ili ozledi, jer one su neophodne da bi se točak vrteo. Zveri uhvaćene na prečkama, na Točku, podsećaju nas na ograničenja koja nam nameće naša animalna priroda; u isto vreme oni predstavljaju izazov za prevazilaženjem tih ograničenja - moleći. Poenta je u tome, kako osloboditi nešto od uhvaćene energije za svesno korišćenje, a da ne postanemo žrtva Sfinginog lukavstva.

 

Kada razmislimo, jasno je da se pred nama nalazi sistem energije, čiju suštinu predstavlja kretanje. Život ovde sebe predstavlja kao proces, kao sistem stalnog preobražaja podjednako uključujući generaciju i degeneraciju; sistem koji beskrajno počinje i beskrajno traje. Ali, postoji mnogo parova suprotnosti koje predstavlja Točak. Na primer: kretanje i mirovanje, nešto što nije trajno i što traje dugo, privremeno i večno. Ako posmatramo okretanje točka, vidimo kako ove suprotnosti funkcionišu zajedno. Kako bi kretanje njegovog spoljašnjeg kruga bilo nemoguće da nije stabilnosti fiksnog centra. Centar predstavlja nepromenljivu celinu čistog postojanja, čija je suština nepromenljiva; dok osovina nudi modifikaciju, eksperiment i kretanje. Osovina se može posmatrati i kao univerzalni zakoni, a obruč kroz individualnu primenu tih zakona.

 

Za razliku od tasova koje drži Pavda, kružni oblik Točka ne može da se koristi za merenje relativnih vrednosti. Svako mesto koje bi mogao da zauzme, je isto. Druga važna karakteristika kružnog oblika točka je, da je njegov centar podjednako udaljen od svih tačaka na periferiji. (sedenje za okruglim stolom podvlači jednak status svih koji su okupljeni oko njega, ali takođe usmerava pažnju svih na centralnu tačku). To podržava ideju da sve ima zajednički cilj koji ostaje centralan, bez obzira koliko različitih individualnih tački gledišta predstavlja.

 

Tarot Točak sreće ne predstavlja prazan krug. Njegovih šest pritki koje ga ojačavaju povezujući spoljašnji obruč sa centrom, dele ga na funkcionalnu spravu. Podeljen tako, liči na sunčev krug, drevni simboli za božansku životnu snagu. Naravno nije slučajno, da šest pritki točka formiraju “i”, koje je stavljeno na “X”, sto je starogrčki monogram za Isusa Hrista.

 

Karte koje smo do sada proučavali predstavljaju prvi korak u procesu sadržavanja i rađanja. Sada, posle okreta Točka, karte koje slede će prikazivati i nove stadijume koje slede u procesu: evoluciju i ponovo rođenje.

 

PORUKA: Ova grupa nas podseća na promenu: stalnu promenu sreće i ravnotežu između uspeha i neuspeha. Možda ulazite u novo razdoblje ili stižete do kraja problematičnog perioda. U oba slučaja, okolnosti će se promeniti.

 

Uspravno: Uspinjanje, napredak, pobeda, sreća, preokret događaja na bolje, neizbežna promena, spas.

 

Obrnuto: Pad, neuspeh, promene ka lošem, gubitak materijalnih dobara ili sporova, očekivanje se neće ispuniti.