Umerenost

XIV Umerenost

 

Na ovoj karti, prikazan je anđeo plave kose sa crvenim cvetom na čelu, koji presipa tečnost iz plavog bokala u crveni. Tema ove karte povezuje Umerenost sa Vodolijom, jedanaestim znakom zodijaka. U egipatskom horoskopu denderaha, Vodolija je poistovećivana sa Hapi, boginjom reke Nil, čija voda je predstavljala izvor života, kako za poljoprivredu, tako i u duhovnom smislu. Poput njene Egipatske kopije, tako i Anđeo Umerenosti sjedinjava dva suprotna stanovišta, stvaranje života-davanje snage. Presipajući tečnost iz jednog bokala u drugi, mešajući vodu i vino. Ova karta je odlučujuća karta pri postavljanju Tarota, jer podstiče na veliki broj radnji koje slede. Crveni i plavi bokali koje vidimo zapravo povezuju i simbolizuju duh i telo, muški i ženski princip, jin i jang, razumnost i nerazumnost, ali se njihov uzajamni odnos povezuje sa venčanjem Hrista i Sofije, odnosno jedinstvom vatre i vode. Tečnost koja se presipa iz jednog bokala u drugi nije ni crvena ni plava, vec prozirno bela, što asocira na čistu suštinu, na energiju. Naravno da dve suprotnosti, kao što su vatra i voda u prvi mah ne mogu direktno da se dovedu u vezu. Da bi se ova dva elementa sigurno susrela u stvarnosti, potrebno je prvo pronaći njihovu vezu u najskrovitim delovima ljudske psihe. To je zapravo obred koji Anđeo propoveda. Kao i u svakoj sukobnoj situaciji, prvi korak ka rešenju problema je pronalaženje posrednika. Nekog, čija mudrost može da objedini obe strane. Anđeo Umerenosti, koji drži sa podjednakom pažnjom i crveni i plavi bokal, je zapravo taj posrednik. Nijedno ljudsko biće nije naslikano na ovoj slici, što nam govori da ova karta predskazuje sve ono što se događa u junakovom nesvesnom biću, bez svesnosti ili učestvovanja ega. Možda je to junakov dobri anđeo. Ako nosi poruku za njega to izražava: “budi strpljiv, veruj, postoje sile koje deluju u univerzumu i u tebi samom. Veruj u to, dozvoli da te nosi bujica života”.

 

U tarot karti Đavo, koja sledi ovu, suočićemo se sa najintrigantnijim i najmračnijim od svih, sa Princom Luciferom. Posrnulim anđelom. Ali, anđelu Umerenosti možemo sa sigurnošću verovati, pošto on na svom čelu ima cvet sa pet latica, poređanih u krug koje podsećaju na mandalu. Ova mandala je smeštena na mestu trećeg oka, tradicionalnim mestom najviše svesti.
Činjenica je, da je Umerenost poslednja karta u horizontalnom redu naše mape; označava psihološki prelomnu tačku, koja pokazuje da će se u libidu desiti dinamična promena. Zbog terora koji je iskusio suočavajući se sa skeletom u prethodnoj karti, naš junak je uplašen i usamljen. Ne može da se vrati svojim starim navikama. Njegova svesna ličnost je privremeno zatvorena.
Anđeo Umerenosti ne nosi šešir. Njegova božanska snaga je u njemu samom. U karti broj sedam, Kočija, karta koja je iznad Umerenosti na našoj mapi, crvene i plave suprotnosti se javljaju kao dva tvrdoglava konja u zaprezi. Iako izgledaju kao loše uigrani tim, njihov misteriozni i nevidljivi povodac nagoveštava božansko rukovođenje. U Umerenosti ovo Božansko rukovođenje dolazi direktno iz krilatog anđela, koji predstavlja centralnu i jedinu figuru. U Kočiji, zadatak libida je bio, da pomeri našeg junaka napred u svom putovanju. U Umerenosti, libido sam po sebi doživljava transformaciju. Crveni i plavi deo haljine, predstavljeni su suprotno od boja na bokalima, što nam govori da je prenošenje libida prikazano kao deo neprekidnog procesa, beskrajni naizmenični tok.

 

Interesantno je proučavati razvoj telesnog pomeranja, kako je prikazano na kartima. Gornji red karata ne pokazuje recipročno kretanje između neba i zemlje. Većina figura u ovom delu sedi ili stoji u nekim ukočenim pozama. Jedino Magove ruke i njegov šešir i konji koji vuku Kočiju prikazuju kretanje. Ali u drugom redu, kretanje u svim pravcima postaje važna tema, kao što jasno naglašava centralna karta u tom redu-Točak sreće. Motiv plesa je važan motiv u tarotu. Ples je umetnička forma gde telo i duša uzajamno utiču jedno na drugo. Ako za trenutak pogledate Smrt i Umerenost, videćete kako se njihova tela slažu na takav način da formiraju elipsu. Ta elipsa je simbol za vrstu alhemijske razmene između neba i zemlje. Ako pogledate kartu 21. videćete kako je fluid pokreta ove poslednje karte, skoro isto tako nagovešten u pokretima tela Umerenosti i Smrti, pojavljuje se u Svetu kao eliptični venac koji okružuje plesača.

 

PORUKA: Simboli vode i meseca, su u tradicionalnoj vezi sa emocijama. Lik Umerenosti vam savetuje da kontrolišete svoje emocije. Rezultat će biti osećaj ostvarenja ličnih težnji, mira i sklada. Otvoren krajolik vam sugeriše da upotrebite svoju dovitljivost: iskoristite svoju nadarenost za ostvarenje ciljeva. Radite ozbiljno i vaš napor će biti nagrađen. Stremite ka skladu u svojim odnosima sa drugima. Ljudi vas verovatno više vole i poštuju, nego što to i zamišljate. Možda se spremate probuditi neku emocionalnu vezu. Ako je tako, ova karta je vrlo pozitivna.

 

Uspravno: Uzdržanost, štedljivost, transformacija, veza, spoj, udruženje novih plemenitih transformacija, harmonija.

 

Obrnuto: Neujednačenost, disharmonija, konflikt na poslu, nesposobnost za ujednačeni rad, neispunjene želje, prepreke u napretku.