Zvezda

XVII Zvezda

 

 

Na karti, je prvi put prikazana gola ženska figura. Žena kleči pored potoka, po ritualu sipa vodu iz dva crvena bokala. Tako mlaz vode teče nazad u reku, a drugi pada na zemlju. Voda koja pada na zemlju, hrani svako seme koje se nalazi u njoj. Voda iz drugog bokala je pročišćena, teče nazad u potok da ga ponovo oživi i napuni. Psihološko objašnjenje: figura koja kleči raspoređuje shvatanje novodostupne svesti, odvajajući lično od transpersonalnog. Aspekti psihe, koji su prvobitno bili zarobljeni kamenim zidom sada su oslobođeni, silaze na zemlju i počinju da funkcionišu na realističan način. Lik na karti je ljudski lik, bez krila, posude su grimizno crvene, predstavljaju simbol fizičke prirode i ljudskih osećanja. Njen položaj tela i držanje ukazuju na skromnost, potpuno različito stanje od poniženja koje su doživele dve figure koje padale sa pogođene kule (poniženje koje doživljavamo kada je slika o nama uništena). Iza i iznad figure koja kleči, nalazi se sedam raznobojnih zvezda, one se okreću oko centralne dvostruke zvezde. Svih sedam zvezda se razlikuju, svaka ima jedinstveno obeležje. Nacrtane su snažnim slobodnim pokretima, ukazujući na pravo treperenje zvezda na nebu. Međutim, velika zvezda je nacrtana geometriskom preciznošću. Ova dvostruka zvezda se sastoji iz osmokrake žute zvezde, tako da njih dve šire naizmenične zrake svetlosti. Crne linije povezuju osam krakova žute zvezde sa centrom, poput osovine točka. Crna tačka osovine, ukazuje da je dvostruka zvezda pričvršćena za nebo, ali naizmenične boje njenih šesnaest zrakova pokazuju da se ovaj džinovski točak okreće na sopstvenoj osovini. U suštini, ovaj zvezdani sistem predstavlja sunčev točak ili mandalu. U pozadini karte nalaze se dva zelena drveta. Na jednom sedi crna ptica. Za razliku od orlova prikazanih na kraljevskim odorama, ova ptica je živa, ukazujući da je veza između neba i zemlje postala živa stvarnost. Drveće je takođe živo i bujno. Beživotno drveće koje je prethodno zarobilo Obešenog, ponovo buja oslobađajuci ga za novi razvoj, nudi mu šire poglede. Ovo drveće povezujemo sa dva drveta iz rajskog vrta: Drvo Života i Drvo Znanja o dobru i zlu. Poput rajskog drveća oni simbolizuju dva impulsa u ljudskoj psihi koji nas pokreću na akciju - onaj koji nas podseća da živimo život i drugi koji nas motiviše da saznamo život.

 

Junak se ne pojavljuje na slici. On je za trenutak izgubljen. Sada je oslobođen strme i stroge kule u kojoj je bio zarobljen – otkrio je, da je niko. Njegova slika o samom sebi, sada je vezana u čvor. Sat kojim je ranije merio događaje u svom životu, sada je razbijen. Jedino uz pomoć žene sa karte – Zvezde, on može biti spasen. Ova žena predstavlja arhetipsko “stvorenje dubina”, ona čuči u svakome od nas. Ponekad gubimo kontakt sa njom, ali kada je ego nemoćan, kao što se događalo na karti Kula, mi ponovo možemo da je nađemo. U psihologiji čoveka, ova ženska figura predstavlja njegovu animu, ili nesvesnu žensku stranu. U putovanju žene, ova figura predstavlja aspekt senke njene ličnosti. Karta pokazuje kako da usmerimo i upotrebimo našu kreativnu energiju.

 

PORUKA: Govori nam da budemo optimistični i pozitivno raspoloženi. Ona predstavlja čistu duhovnu ljubav koja donosi pronicljivost. Ova karta postavlja pitanje: da li ste u prošlosti bili previše nemirni ili površni? Uticaj zvezde je pozitivan. Vaši izgledi su sjajni i postepeno ćete postati psihički jači. Možda ste nemirni; budite konstruktivni, ovo je pogodno vreme za čvrste odluke u vašoj dugoročnoj budućnosti. Oslobodite se od negativnih misli, briga ili prepreka koje bi smetale vašem razvoju. Budite odlučni, ali suosećajte se sa drugima. Dosledan napor će biti nagrađen.

 

Uspravno: Harmonija, lepota, estetika, umetnost, zadovoljstvo, nada, poverenje, odanost.

 

Obrnuto: Pesimizam, razočarenje, neispunjena nadanja, disharmonija, sumnja.