Astrologija kroz različite kulture i civilizacije

Ono što čini esenciju jednog naroda je njegov duh, kultura i podneblje. Gledano kroz protok vremena i presek različitih kultura, točak civilizacije uvek je donosio različite promene i iza sebe ostavljao tragove evolucije, razvoja i sveopšteg napretka. Međutim, ono što kroz sve epohe ostaje nepromenljivo je da se kult jednog naroda, kao i "pečat" njegovog podneblja, uvek razlikuje u odnosu na druge narode i kulture. Odnosno, svaki narod ili podneblje ima svoju tipičnu tradiciju, kulturu i veru, što čini suštinu po kojoj se narodi i civilizacije razlikuju.


Ovom prilikom, nas zanima predstavljanje astrologije u kontekstu različitih naroda i kultura. Ako posmatramo opšti milje, tj. celokupnu civilizaciju, osnovno polazište je razlika u tradiciji kulture istoka i zapada.

 


U tom smislu, čitava istočna civilizacija je orijentisana ka "verovanju u sudbinu", dok je civilizacija na zapadu zasnovana na protestantskoj etici, pa sam tim na - "neverovanju u sudbinu". Dakle, to osnovno opredeljenje istoka i zapada se reflektuje na kult jednog naroda i na njegovu celokupnu tradiciju. A u okviru tih osnovnih orijentacija dve različite kulture, treba tražiti i odgovore ili objašnjenja o postojanju različitih znanja, nauka, disciplina i veština. Tako se i astrologija "razlikuje" po tim osnovnom načelima. Znači, uvek polazimo od astrologije istoka ili zapada i u okviru nje razlikujemo astrologuju koja potom pripada određenom narodu ili podneblju. Skoro svi teoretičari uvažavaju činjenicu o postojanju različitih oblika astrologije kod raznih naroda.


Kategorizacija i predstavljanje astrologije kod raznih naroda je podela na:

  1. Zapadna astrologija -  u okviru nje postoje razne astrologije, kao što su: Astrologija starih Slovena, Hebrejska astrologija, Kabala i ostale manje značajne sa globalnog stanovišta. Ovo je astrologija našeg podneblja i ona funkcioniše na osnovu podele zodijaka na dvanaest polja (kuća) i horoskopskih znakova kroz koje prolazi prolazi Sunce, Mesec i sve ostale planete koje sačinjavaju nama poznati Sunčev sistem. Zapadna astrologija se zasniva na kretanju Sunca kroz zodijak, tako da svako od nas na osnovu svog datuma rođenja (podaci koji su neophodni za preciznu izradu Natalnog horoskopa su : dan, mesec, godina, čas i minut i mesto rođenja) ima svoj Natalni - lični horoskop, sa tačnim položajem planeta. Suština je u tome, da svaka osoba po svom rođenju ima svoju "ličnu kartu" upisanu na zvezdanoj mapi, a ona u stvari predstavlja - "zaleđenu sliku neba" u trenutku nečijeg rođenja.
  2. Tibetanska astrologija - Se zasniva na verovanju u dvanaest - "puteva do mudrosti" (to su kategorije, kuće ili polja), a svako od nas u zavisnosti od karme koju dobije po rođenju ima svoj "put mudrosti", cilj i karmički zadatak, koji će morati da ostvari u svom životu. Datum rođenja, uvek određuje horoskopski znak kome pripadamo, kao i naš "put mudrosti" ili karmu koju nosimo i našu sudbinu ili ono što nas očekuje u ovom sadašnjem životu.
  3. Asteska astrologija -Ona se satoji od dvadeset znakova; svako od nas na osnovu datuma rođenja pripada određenom znaku, koji potom obeležava njegov karaker i sudbinu. Ova astrologija se zasniva na tradiciji ili verovanju, da se godina uvek deli na tridest razdoblja, od kojih svako traje od jednog do petnaest dana. Dakle, pošto postoji dvadeset znakova, a godina se deli na trideset razdoblja to znači, da se deset znakova javljaju jednom, a drugih deset znakova dva puta godišnje.
  4. Kineska astrologija -Ona se zasniva na kretanju Meseca ili na godišnjem ciklusu Mesečevih mena, što u osnovi predstavlja - lunarni princip ili lunarnu astrologiju. Početak godine se kalendarski ne poklapa sa početkom godine koji tradicionalno postoji kod zapadnih naroda. Tako je uspostavljen ciklus od dvanaest godina, ciklus koji prati redosled i ritam dvanaest životinja. Svaka od njih simbolizuje određenu godinu rođenja (svaka životinja se "ponavlja" u ciklusu od dvanaest godina). Na osnovu preciznog časa rođenja izračunava se "saputnik" (ekvivalentno "ascendent" ili podznak u u zapadnoj astrologiji), zatim na osnovu broja (broj kojim se završava godina rođenja, a njih ima ukupno deset, računa se od 0 - 9) određuje se element (ima ih ukupno pet) koji se dopisuje Vašem znaku (životinji) i saputniku. Osnovne kategorije na osnovu kojih se utvrđuje i analizira nečiji horoskop su: određena životinja (znak), saputnik (podznak) - takođe životinja, zatim broj i element. Kombinacijom i sintezom ovih kategorija dobija se kompletna analiza nečijeg horoskopa.
  5. Japanska astrologija - Kigaku -Kod koje takođe postoji podela na dvanaest godina (s tim što svaka godina počinje 3. februara jedne i završava se 2. februara naredne godine). Ova astrologija se zasniva na principu podele na dvanaest životinja (godina rođenja), zatim na osnovu devet brojeva (od 1 - 9) i devet boja, kao i na osnovu pet elemenata (njih određuje datum rođenja, u smislu mesec, dan i sat rođenja) izračunava se Natalni horoskop. Kompletna slika ovog horoskopa i sinteza svih elemenata opisuje nečiji karakter, određuje sudbinu i ukazuje na "slaganje sudbina" (interpersonalni odnosi i kvalitet veze ili odnosa koji imamo sa bližom okolinom - prvenstveno je reč o porodičnim, ljubavnim i poslovnim odnosima).

 

planete zvezde


Napominjemo da postoje i razne astrologije drugih naroda kao sto su: indijska, egipatska i misirska astrologija, kao i manje čuvene astrologije koje su više poznate u akademskim astrološkim krugovima ili u određenim regionima.


Poenta i zaključak ove priče o astrologijama različitih naroda je:

Bez obzira gde se nalazili na Zemaljskoj kugli, bilo da ste prisutni na istoku ili na zapadu, uvek postoji astrolog, koji na osnovu Vašeg datuma rođenja - može da Vam izradi Vaš Natalni ili lični horoskop. Naravno, taj horoskop će se verovatno razlikovati po svom crtežu, elementima, aspektima, po simbolima ili po jeziku onog ko Vam ga tumači. Međutim, iako se rukopis i jezik razlikuju - priča uvek ostaje ista, jer svaki astrolog neizostavno mora da Vam ispriča Vašu sudbinu, a ona je uvek ista ili jedinstvena. Mnogi su već imali priliku da se uvere, kako crteži, slike i astrološki jezik ili simboli izgledaju potpuno različito, kao i jezik kojim se služe astrolozi, ali priča o Vašoj sudbini - uvek ostaje ista.