Istina i zablude o verovanju u astrologiju

U javnosti vlada uverenje da žene više veruju u astrologiju, odnosno u horoskop. Međutim, sva dosadašnja istraživanja pokazuju da je to velika zabluda.


Sa psihološkog stanovišta, motivi i razlozi za nečije interesovanje za astrologiju ili horoskop mogu biti veoma različiti.

 

astroloski sat astro clock


Rezultati istraživanja pokazuju da su najčešći faktori koji utiču na prirodu nečijeg interesovanja: intelektualni, obrazovni, socijalni i kulturološki nivo, zatim radoznalost kao potreba za saznanjem u širem smislu, ili za "informacijom" koja ima pozitivan uticaj na rešavanje određenog "problema".


Od izuzetnog je značaja i kvalitet iskustva koje određena osoba poseduje u "poznavanju svog horoskopa" (bilo da je reč o samom natalnom znaku, natalnom horoskopu ili o tome da poseduje kompletno tumačenje i analizu svog ličnog horoskopa).


Na osnovu rezultata istraživanja pokazalo se da žene procentualno nešto više veruju u astrologiju i horoskop, ali da je ta razlika u odnosu na muškarce skoro zanemariva.


Zaključak i objašnjenje je da žene u stvari "slobodnije" izražavaju svoja interesovanja za astrologiju, kao i da su spremnije da slobodno govore o horoskopima na javnom mestu ili pred širim auditorijumom.


Dakle, interesovanje za astrologiju ne treba dovoditi u vezu sa polom, već sa psihološkim karakteristikama (osobenosti izražavanja) polne pripadnosti i profilom ličnosti.