Šta otkriva vaš horoskop

Vreme i tempo u kome živimo nameće nam nova pravila u ponašanju; prilično smo užurbani i u stalnoj potrazi za korisnim informacijama kako bi smo ispunili svoje životne ciljeve ili snove. Sveopšti društveni razvoj i moderna nauka imaju zadatak da konačno odrede Univerzum i naše mesto u njemu, zatim da razjasne uticaj planeta i kosmosa na našu sudbinu.


Najbolji časovnik koji za sada imamo je naša planeta - Zemlja, koja se kreće oko svoje ose tačno za 23 casa i 56 minuta. Ovo je period od jednog zvezdanog dana, koga su astronomi proglasili za jedinicu vremena. Naravno, zvezdani dan je ponekad kraći ili duži.

 

Mesec


Astronomi su pomoću atomskih časovnika utvrdili uzrok grešaka u kosmosu. Mesec, stvaranjem plime i oseke, povećava trajanje dana. Takođe i iznenadne erupcije na Suncu utiču na Zemljinu rotaciju, kao što utiču i na sve ostale planete. Posledice ovih delovanja mere se "malim" delovima sekunde, ali je ovaj fenomen ipak impresivan, ako se uzme u obzir koliko je energije potrebno, da bi se usporila ili ubrzala masa Zemlje.


Dakle, ako je dokazano da i Zemlja podleže iznenadnim ćudima vasione, nameće se logično pitanje: Šta se tek dešava sa čovekom, kao malim organizmom koji živi na njenoj površini?


Da li Vam je poznat podatak: da se usled dnevne rotacije Zemlje oko svoje ose, i ostale planete, kao i Sunce pojavljuju na istoku, zatim se lagano penju na nebeskom svodu, dok ne dosegnu svoj najviši položaj - tačku kulminacije, a onda se lagano spuštaju nazad i "utonjuju" na zapadu. To je njihovo dnevno kretanje, što znači - da nemamo samo solarni i lunarni, vec imamo i Merkurov, Venerin, Marsov i ostale dane, kao i sate drugih planeta Sunčevog sistema.


Pre nekoliko godina, sprovedena su kompleksna istraživanja na 25.000 ispitanika u Evropi.
Rezultati govore da položaj planeta u trenutku rođenja, uzrokuje ili ukazuje na pravilnost u IZBORU ZANIMANJA - odnosno da je izbor zanimanja ili profesije, uslovljen položajem i uticajem planeta.


Sistematskom obradom ovih podataka ustanovljeni su važni pokazatelji - zaključeno je da svaka grupa zanimanja ima svoj planetarni časovnik.

(Statističke anomalije su se javljale uvek neposredno po izlasku, ili pri kulminaciji pojedinih planeta.)

  • Rezultati su pokazali i da najveći broj osoba rođenih u trenutku pojave Marsa na horizontu i u času njegovog prolaska kroz najvišu tačku na putanji, kasnije postaju naučnici, lekari, sportisti, vojnici ili "uniformisani" poslovni ljudi.
  • Budući glumci, slikari, muzičari, umetnici ili šoumeni su se rađali pod snažnim uticajem Meseca, Venere, Jupitera, Neptuna ili Urana.
  • Eminentni naučnici ili čuveni lekari, rađali su se pod snažnim uticajem Saturna, dok se budući političari rađaju pod snažnim uticajem Jupitera.

Kosmičke pulsacije koje se odvijaju u ciklusu od 24 casa, utiču na to da se u određenom vremenskom intervalu rađa veći broj budućih lekara, u nekom drugom intervalu - veći broj političara, umetnika, sportista, kao i budućih predstavnika ostalih zanimanja.


Na osnovu astronomskih izveštaja o tačnom položaju svih planeta Sunčevog sistema, dobijamo uvid o njihovom dnevnom kretanju, tj. o njihovom "izlasku" i "zalasku". Upravo, ovaj podatak ima izuzetno veliko značenje kao pokazatelj budućeg zanimanja, jer karakter i uticaj planete određuje - buduću profesiju.

 

U kontekstu Natalne astrologije, važi pravilo: da je polazna tačka analize - natalni horoskop, kao i njegovi osnovni elementi.

 

Kada se analiziraju predispozicije za izbor budućeg zanimanja posebno se izdvajaju, kao najvažnije determinante:
kulminantna planeta; položaj MC-a; zatim prisustvo planeta, kao i njihovi aspekti u desetoj, šestoj i drugoj kući. Posebno treba uzeti u obzir i vladaoce tih kuća u međusobnim aspektima, pri tome, važnu ulogu imaju svakako ASC i natalni znak. Naravno, svaki natalni horoskop je uvek po nečemu veoma "specifičan", a te karakteristike daju poseban pečat, kako na strukturu ličnosti, tako i na njeno profesionalno opredeljenje.


Kao veoma interesatan podatak navodimo činjenicu da su svi "veliki" i eminentni astrolozi imali dominatan - naglašen uticaj Urana u svom natalnom horoskopu, zatim brojne međusobne aspekte izmedju Meseca, Neptuna, Urana ili Merkura, kao i jednu od "okultnih" planeta na MC-u, koji predstavlja tačku kulminacije (vrhunac) kroz oblast poslovnog delovanja.