Odnos i veza astrologije sa drugim naukama

Astrologija se kao i svaka druga nauka zasniva na metodološkoj osnovi i na principima koji određuju i uslovljavaju njen razvojni tok. Akademski rečeno, da bi saznanja iz određene oblasti dobila svoje naučno obeležje, neophodno je da postoji izgrađena metodologija i veza sa ostalim naukama. Nećemo se baviti akademskim predstavljanjem njene metodologije već skrećemo pažnju na osnovnu povezanost astrologije sa drugim naukama.


VEZA SA ASTRONOMIJOM

 

Prva u nizu tih veza je odnos između astrologije i astronomije. Inače, paradoks koji prati tumačenje ove veze sastoji se u tome da se skoro svi naucnici i teoretičari slažu po pitanju njihove - bazične povezanosti. Odnosno, astrologija i astronomija se prepliću već u samom začetku, tako da je priroda njihove veze nužna, neraskidiva i kauzalistička - kako za njihov nastanak, tako i za dalji razvojni tok.

 

Planete Kosmos Astrologija


Ali, problem koji prati ovo tumačenje nastaje u onom momentu kada se postavlja pitanje:

Koja nauka je "starija" po svome nastanku?


Naravno, mi nećemo ulaziti u tu polemiku, već samo naglašavamo najvažnije cinjenice. Neke od njih su, npr.da još uvek ne postoje pouzdani dokazi o tačnom nastanku (začetku) ni astrologije ni astronomije. Znači, još uvek se sve zasniva na naučnim, akademskim ili slobodnim pretpostavkama u koje veruje manji ili veći broj teoretičara. U tom smislu, većina teoretičara je naklonjena verovanju da su astrologija i astronomija nastale istovremeno, ili čak da je astrologija načinila onaj "prvi razvojni korak". Uostalom, čak su i tvorci savremene astronomije istovremeno bili i astrolozi, a među njima jedan od poznatijih bio je J.Kepler. Astrologija definitivno jeste jedna od najstarijih nauka, čak sa velikom verovatnoćom da je upravo ona najstarija nauka koja datira u periodu između 6. i 5. veka p.n.e. U prilog tome govore i mnoge činjenice, kao što je hram u Tebi, na kome postoji skulptura Zodijaka. Inače, ta skulptura je toliko stara da njeno poreklo još uvek nije moguće tačno utvrditi.


Naročito treba imati u vidu da je astrologija ne samo jedna arhajska nauka, veština i znanje, već da je ona istovremeno i dokaz o trajanju. Znači, kakve god da je transformacije doživeo ovaj svet i savremeni čovek na svom evolutivnom, stvaralačkom i razvojnom putu, gledano kroz presek različitih civilizacija, epoha i kultura ponešto je ostalo - "nepromenljivo"! Bez obzira na savremeni pristup u tumačenju astrologije, njena bazičnost je ostala ista i nepromenljiva kao i principi ili način na koji ona funkcioniše. U osnovi tu je sve isto i nepromenljivo, tako da je astrologija jedan od retkih i važnih dokaza o trajanju.

 

Zvezde odsjaj


VEZA SA PSIHOLOGIJOM

 

Astrologija se nalazi u neraskidivoj i u nužnoj vezi sa psihologijom. U osnovi se obe bave "pričom o čoveku", tj. analizom, objašnjenjem i tumačenjem njegovog unutrašnjeg i spoljašnjeg života. Naravno, astrologija nije samo "priča o čoveku" (potencijalno da, ali ne isključivo, jer ona sadrži i druge discipline koje tretiraju različite kategorije). Znači, ovde podrazumevamo samo one grane astrologije koje se bave tumačenjem personalnih - ličnih horoskopa (pre svega natalna, astromedicina i druge). Do sada se u praksi pokazala nužnost ili zakonitost, da su svi afirmisani i eminentni astrolozi obavezno bili i dobri poznavaoci psihologije, dok obrnuto pravilo nije nužno. Ipak, među uvaženijim psiholozima koji su bili ne samo dobri poznavaoci astrologije već su se bavili i praktičnim radom, treba izdvojiti K.G.Junga. Suština je u tome što poznavanje psihologije veoma olakšava i omogućava kvalitetnije tumačenje psihološkog profila određene osobe, njen mentalni sklop i kompletnu psihologiju ponašanja koja se inače zasniva na intelektualnom, emocionalnom i socijalnom razvoju. Znači, nikada i ništa nije slučajno, već u svemu postoji uzročno-posledična veza, zakonitost i objašnjenje. Naravno, psihologija osnovno težište stavlja na čoveka i na procese koji se dešavaju u njemu (individualno i kroz interpersonalne odnose). Dok astrologija, glavno težište stavlja na sveobuhvatnost, odnosno na uzročno-posledičnu vezu ili na odnos između čoveka i kosmosa (celokupna slika neba, uticaji planeta).U svakom slučaju, ove dve nauke se sjajno dopunjuju (mada postoje i neke osnovne razlike u tumačenju i tretiranju istih ili sličnih problema).

 

Naročito je važno naglasiti, da astrologija daje mogućnost predviđanja događaja. Preciznije rečeno, u odnosu na psihologa, od astrologa se očekuje da ispuni kompleksniju ulogu. Astrolog obavezno, uz nužno razumevanje i pravilno tumačenje, koje važi i za psihologa, mora da pokaže i određene sposobnosti, veštinu ili uticaj u najavljivanju - predviđanju narednih događaja. Znači, astrolog ima i ulogu terapeuta, tumača i prognozera ili nekog ko najavljuje naredne događaje i ukazuje na njihov tok, kvalitet, značenje i sadržaj.


Poenta je u tome da i psihologija i astrologija treba da unesu kvalitetne promene u nečiji život, zatim obe imaju veliki uticaj i unapređuju ne samo život pojedinca već i život zajednice u celini. Međutim, taj uticaj uvek ostaje empirijski nemeriv.


Astrologija je povezana i sa drugim naukama, koje su nužne ili neophodne za pravilno teorijsko razumevanje, kao i za praktično delovanje ili rad. Među njima izdvajamo njenu vezu sa medicinom, istorijom, sociologijom, a neophodno je i poznavanje određenih geografskih pojmova, kao i poznavanje opšte kulture.