Osnovni astrološki pojmovi

Astrologija se u praksi najčešće izjednačava sa horoskopom i to sa ličnim horoskopom, što predstavlja jednu od osnovnih zabluda. Astrologija, kao što sama reč govori, je nauka o zvezdama, ili po nekim teoretičarima "pseudonauka", a počiva na verovanju da zvezde i konstelacije među njima, odnosno celokupna slika neba, imaju određeni uticaj na našu planetu i na sve ono što se na njoj nalazi.

 

Znači, to je uticaj kosmosa, svih nebeskih tela i planeta na celokupnu prirodu, na sve događaje i na svakog čoveka ili pojedinca. Akademski rečeno, to je uticaj makrokosmosa na mikrokosmos.

 

Kosmos planete Astrologija

 

Horoskop je pojam koji označava "gledanje u časovnik" kako bi se određenog sata i minuta "precizno snimila slika neba". Na osnovu te "zaleđene slike neba" se izrađuje lični horoskop.

 

Postoji više tipova, odnosno vrsta horoskopa, u zavisnosti od toga kojom granom ili disciplinom astrologije se bavimo. Astrologija, kao i svaka druga nauka, ima različite grane, odnosno discipline. Većina teoretičara se slaže sa podelom astrologije na sledeće discipline:

 • natalna (bavi se analizom horoskopa određene osobe koji se izrađuje na osnovu preciznog časa rođenja)
 • mundana (bavi se analizom horoskopa određenih prirodnih pojava i promena na Zemlji)
 • horarna (bavi se analizom horoskopa određenih događaja koji donose promene manjoj ili većoj grupi naroda)
 • astromedicina (izučava i istražuje različite bolesti ili slabosti kojima je određena osoba naklonjena, tj. disponirana)
 • ezoterijska (analizira i tumači horoskop koji se bazira na verovanju u karmu tj. reinkarnaciju)

Naravno, postoje još neke podele koje imaju manje značenje sa stanovišta akademske, odnosno zvanične astrologije.

 

U okviru natalne astrologije ponovo postoje podele na osnovne tipove ili vrste horoskopa:

 1. Natalni (životni) horoskop. Horoskop određene osobe koji daje mogućnost da se analizira celokupni život sa svim važnim događajima koji prate tu osobu ili njenu "životnu priču".
 2. Solarni (godišnji) horoskop. U okviru natalnog horoskopa se izdvajaju godišnji horoskopi koji detaljnije predstavljaju i preciznije opisuju događaje koji se dešavaju kod određene osobe u intervalu od godinu dana (preciznije od rođendana do rođendana).
 3. Lunarni (mesečni) horoskop. U okviru natalnog i solarnog horoskopa se preciznije tumače i objašnjavaju događaji koji prate određenu osobu u intervalu od jednog mesečevog ciklusa.
 4. Periodični ili horoskopi za određeni vremenski period (kvartalni, mesečni, nedeljni, dnevni ciklusi) sa opisom prognoza koje se dešavaju kod određene osobe.
 5. Uporedni horoskopi govore o kvalitetu odnosa dve ili više osoba. Kod njih postoji podela na:
  • ljubavne (odnos muškarca i žene)
  • poslovne (odnos dve ili više osoba u različitim kategorijama poslovnih i saradničkih veza)
  • interpersonalne (odnos dve ili više osoba u različitim kategorijama porodičnih, socijalnih i emocionalnih veza)

 

OSNOVNA RAZLIKA između horoskopa

 

Treba praviti razliku između osnovnih pojmova: astrologija i horoskop; zatim, između opšteg horoskopa i ličnog ili natalnog, tj. životnog horoskopa.

 • NATALNI (životni) horoskop se zasniva na konkretnom i preciznom tumačenju horoskopa određene osobe. Natalni horoskop je uvek lična priča i bavi se analizom svih važnih događaja i sadržaja koji ispunjavaju nečiju životnu priču. U tom smislu, natalni horoskop je lični pečat određene osobe, unikat, jedinstven i neponovljiv.
 • OPŠTI horoskop uvek daje uopštene prognoze, one koje ostaju na generalnom nivou zodijaka (12 horoskopskih znakova). Nezavisno od toga da li je reč o godišnjem, mesečnom ili nedeljnom horoskopu, prognoze uvek ostaju uopštene, jer isključivo tretiraju samo horoskopski znak i tranzite, a ne bave se analizom nečijeg ličnog horoskopa.