Verovati ili ne u astrologiju i horoskop

Ukoliko bismo želeli da odgovorimo na ovu dilemu, morali bismo da se vratimo na početak priče, odnosno na ono "prvo" -- elementarno, tj, izvorno ili "biblijsko pitanje" -- treba li verovati u sudbinu?

 

Planete kosmos


To je prava suština i osnov svega, jer odgovor na ovu dilemu prati svakog od nas kao odgovor na našu kolektivnu ili zajedničku sudbinu i paralelno, tj. istovremeno, kao odgovor na našu ličnu ili pojedinačnu sudbinu.


Upravo ta vera ili nevera je osnov svega što se začinje, nastaje, postaje i što se potom razvija. Znači, ovu dilemu, kao i sve ostalo, treba istovremeno posmatrati i na duhovnom i na praktičnom planu. Jer, svako od nas u svom mentalnom sklopu i na osnovu iskustva koje stiče tokom života formira svoju skalu vrednosti. Naravno, tu skalu vrednosti uvek sačinjavaju one zajedničke ili kolektivne, ali i one pojedinačne ili lične kategorije.


Dakle, zbog toga, prvo treba razgraničiti osnovne pojmove kolektivnog i pojedinačnog. A to dalje znači: da li treba verovati u astrologiju (odraz zajedničke, kolektivne svesti); i da li čovek, tj. pojedinac sam po sebi -- lično (odraz subjektivne svesti) veruje u astrologiju?


Odgovor na prvo pitanje daje činjenica da astrologija postoji sve ove godine (ona je postojala još u VI v.p.n.e.), kao i dokaz da je prisutna od kada datiraju i prvi trgovi civilizacije. Svima je jasno da je dovoljan "dokaz" to što je nešto očuvano već toliko vekova, kao i dokaz o verovanju, i o trajanju.

 

Međutim, odgovor na drugo pitanje daje uvek lični pečat. Jer, čovek o svemu razmišlja na apstraktan ili konkretan nacin, a gde je granica između njegovog uticaja na kvalitet sopstvenog života (ili na sudbinu) i uticaja "zvezda", kao i da li čovek uopšte ima uticaj na svoju sudbinu -- to su suštinska pitanja na koja svako od nas pronalazi ili ne pronalazi svoj odgovor.

 

Osoba koja je radoznala u želji za saznanjem, koja ima razvijeni mentalni profil, zatim ima određeni obrazovni nivo, a pri tome, što je naročito važno, ima i "pozitivno iskustvo" koje se bazira na verovanju u astrologiju, redovno će se konsultovati sa astrologom. Razlog ili povod može biti određeno pitanje, dilema ili problem na koji se traži odgovor, ali to nije pravilo, jer postoje i mnogi drugi razlozi, kao što su radoznalost ili potreba da se neke stvari, događaji i životna dešavanja unaprede.

 

U svakom slučaju, ni astrologija, ni astrolog nikada ne sugerišu da se u nešto mora verovati, ili da čovek mora verovati u astrologiju. Dakle, astrolog uvek mora poštovati slobodnu volju i pravo na izbor svakog čoveka, čak i onda kada zna da ta osoba greši, bilo da je reč o verovanju u astrologiju, ili o prihvatanju određenih sugestija koje astrolog daje svom klijentu.

Osnovno pravilo ili kodeks je da izmedju astrologa i klijenta uvek mora da postoji zajedničko poverenje, kao i naklonost, bez čega bi Natalna astrologija izgubila svoj pravi smisao.

 

sazvežđe


Mogućnosti za praktičnu primenu astrologije su skoro neograničene jer se na osnovu nečijeg Natalnog horoskopa, koji ujedno predstavlja sadržaj nečije životne priče, traze različiti odgovori na dileme, pitanja i probleme ili na interesovanja koja postoje kod određene osobe. S obzirom da su dileme, problemi i interesovanja skoro neograničena, od astrologa se očekuju i određene sposobnosti kroz praktičnu primenu astrologije. Nakon analize nečijeg Natalnog horoskopa, astrolog u svojoj praksi odgovara i na sve ostale dileme koje postoje u sferi interesovanja kod određene osobe. Kao dobra ilustracija praktične primene astrologije mogu biti sledeći primeri i situacije:

  • Interesovanja u vezi sa emotivnim i ljubavnim dilemama
    Ovde su prisutni svi mogući slučajevi, od poznanstva, avanture i ljubavne veze, zatim zajedničkog, bračnog, porodičnog zivota, do razlaza i prekida, pomirenja, pitanja vernosti i ostalog
  • Interesovanja u vezi sa porodicom (roditelji, deca, braća, sestre) interesovanja povezana sa domom, imovinom, materijalnim bogatstvom, investicijama, nasledstvom
  • Interesovanja u vezi sa školovanjem, profesijom, karijerom, usavršavanjem, uspehom, slavom, zatim u vezi sa partnerstvom i zajedničkim poslovnim projektima
  • Interesovanja u vezi sa zdravstvenim stanjem (dobri i loši periodi za lekarske ili hirurške intervencije), sugestije i saveti vezani za poboljšanje psihofizičke ravnoteže i otpornosti organizma
  • Interesovanja povezana sa dobrim i lošim periodima za neke radikalne promene u životu (bez obzira da li je reč o privatnom, porodičnom, ljubavnom ili poslovnom i javnom životu)
  • Interesovanja vezana za planiranje braka, porodice, poslovnih aranžmana, razna imovinska ulaganja, otvaranje firme, o procesima i slično
  • Interesovanja u vezi sa sportskim događajima, takmičenjem, ishodu na takmičenju ili na konkursu, igrama na sreću
  • Interesovanja u vezi sa ličnim sposobnostima, mogućnostima, ambicijama i željama da se započne sa kvalitetnim promenama koje treba da donesu uspeh, satisfakciju ili zadovoljstvo i pozitivne efekte

Postoje i mnoga druga interesovanja koja zadiru u sve segmente naseg života, ali nemojmo zaboraviti da dokle god postoje pitanja, postoje i odgovori, naravno ukoliko u njih verujete.