Ivo Andrić

Datum rođenja : 9.oktobar 1892. u  01:36:48 (= 01:36:48 AM )

Travnik, Bosnia and Herzegowina, 44n14, 17e40

 

 

          

 

 

 

Ivo Andrić (1892, Dolac kod Travnika — 1975, Beograd) jugoslovenski književnik i kraljevski diplomata. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1961. "za epsku snagu sa kojom je nalazio teme i oslikavao ljudske sudbine izvučene iz istorije njegove zemlje"Ivo Andrić je rođen 9. oktobra 1892. godine u Travniku, mahala Zenjak broj 9, Bosna i Hercegovina u porodici Antuna Andrića, sudskog poslužitelja i Katarine Pejić. Detinjstvo je proveo u Višegradu gde je završio osnovnu školu. Andrić 1903. godine upisuje Veliku gimnaziju, najstariju bosansko-hercegovačku srednju školu u Sarajevu, a filozofiju - odsek za slovenske književnosti i istoriju u Zagrebu, Beču, Krakovu i Gracu. Doktorsku disertaciju "Razvoj duhovnog života u Bosni pod uticajem turske vladavine" (Die Entwicklung des geistigen Lebens in Bosnien unter der Einwirgung der turkischen Herrschaft) Ivo Andrić je odbranio na Univerzitetu u Gracu 1924. godine. Njegova rodna kuća je danas otvorena kao muzej - Memorijalni muzej-kuća Ive Andrića.

 

Kao gimnazijalac, Andrić je vatreni pobornik integralnog jugoslovenstva, pripadnik je naprednog nacionalističkog pokreta Mlada Bosna i strastveni je borac za oslobođenje južnoslovenskih naroda Austrougarske monarhije. Umro je 13. marta 1975. godine u Beogradu.