Tito Josip Broz

19 Maj 1892 u 10:00 h

Zagorje, Croatia, 46n05, 15e38

 

 

          

 

 

 

Tito je bio glavni lider druge Jugoslavije, socijalističke federacije koja je trajala od 1943. do 1992. Uprkos tome što je bio jedan od osnivača Informbiroa, ubrzo je postao prvi član Kominforma koji je počeo da prkosi sovjetskoj hegemoniji i jedini koji je uspeo da napusti Informbiro i otpočne sopstveni socijalistički program. Tito je bio zagovornik nezavisnog puta u socijalizam (ponekad nazivanim i "nacionalni komunizam"). Godine 1951. je sproveo samoupravni sistem koji je razlikovao Jugoslaviju u odnosu na druge socijalističke zemalje. Zaokret ka modelu tržišnog socijalizma doneo je ekonomsku ekspanziju tokom 1950-ih i 1960-ih i pad tokom 1970-tih godina. Njegova unutrašnja politika uključuje suzbijanje nacionalističkih osećanja i promociju " bratstva i jedinstva " šest jugoslovenskih naroda. Nakon Titove smrti 1980. godine, tenzija između jugoslovenskih republika se naglo povećala i 1991. godine zemlja se raspala u krvavom građanskom ratu.